Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Staatsbezoek Macron: intensievere samenwerking Brainport en Grenoble op semicon en fotonica

President Macron brengt momenteel een tweedaags staatsbezoek aan Nederland. Naast het protocollaire ceremonieel is er veel aandacht voor technologie, innovatie en industriële samenwerking. In het Frans-Nederlandse innovatiepact dat Franse en Nederlandse ministers vandaag ondertekenden staat Brainport Eindhoven expliciet benoemd. Brainport en de regio Grenoble hebben afgesproken om intensiever samen te werken en kennis uit te wisselen op het vlak van semicon en fotonica. Eén van de vervolgacties is een inkomende missie in de semicon (halfgeleiders) supply chain vanuit Grenoble naar Brainport Eindhoven eind 2023. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

12 april 2023

President Macron brengt momenteel een tweedaags staatsbezoek aan Nederland. Naast het protocollaire ceremonieel is er veel aandacht voor technologie, innovatie en industriële samenwerking. In het Frans-Nederlandse innovatiepact dat Franse en Nederlandse ministers vandaag ondertekenden staat Brainport Eindhoven expliciet benoemd. Brainport en de regio Grenoble hebben afgesproken om intensiever samen te werken en kennis uit te wisselen op het vlak van semicon en fotonica. Eén van de vervolgacties is een inkomende missie in de semicon (halfgeleiders) supply chain vanuit Grenoble naar Brainport Eindhoven eind 2023. 

Geschreven door Brainport Eindhoven

12 april 2023


Op 11 en 12 april is Amsterdam het decor van het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Nederland. De betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland worden steeds belangrijker in Europa, gelet op de geopolitieke spanningen in de wereld maar ook voor het adresseren van grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en energietransitie. Dat is de belangrijkste boodschap die de president met dit bezoek wil uitdragen.  

Een boodschap die we in Brainport Eindhoven nadrukkelijk onderschrijven. Sterker nog; deze regio laat het technologisch leiderschap zien dat nodig is voor de grote uitdagingen waar Frankrijk en Nederland in Europa voor staan op het gebied van digitalisering en sleuteltechnologieën zoals quantumtechnologie en fotonica, maar ook op klimaat en energie.  

Brainport investeert al jaren in technologieën gerelateerd aan energietransitie. We bundelen brede kennis op het gebied van elektrochemische conversie en materialen en productietechnieken. Dit maakt de regio sterk in de ontwikkeling van nieuwe batterijtechnologieën en nieuwe energiedragers, zoals waterstof en metaalpoeder, die CO2-neutraal kunnen worden ingezet. In Brainport Eindhoven wordt deze kennis ingezet voor verduurzaming van de industrie maar ook voor duurzame, emissievrije, slimme en veilige mobiliteitsoplossingen. Tijdens een handelsmissie eerder deze maand naar Noord-Frankrijk onder leiding van Minister Schreinemacher stonden deze thema’s centraal en werden goede contacten gelegd voor meer samenwerking op alle niveaus. 

Er wordt in Brainport Eindhoven met veel belangstelling gekeken naar het staatsbezoek van president Macron. Het gaat om veel meer dan enkel het aanhalen van vriendschappelijke banden. Het gaat om het vinden van gezamenlijke oplossingen, duurzaam verdienvermogen en groei door samenwerking in Europa. Er is op 11 en 12 april dan ook veel aandacht voor technologie, innovatie en industriële samenwerking, onder andere tijdens de officiële regeringsconsultaties. 

De ondertekening van het Frans-Nederlandse Innovatiepact is een goed vertrekpunt om de handen ineen te slaan voor gezamenlijke oplossingen, duurzaam verdienvermogen en groei door samenwerking in Europa. Nederland en Frankrijk hebben afgesproken om de samenwerking op het gebied van digitalisering, sleuteltechnologieën en verduurzaming van de industrie verder te versterken. Beide landen zijn leidende spelers op het gebied van halfgeleiders, in de ontwikkeling en productie van chips(machines) en innovaties zoals fotonica. Brainport Eindhoven en de regio Grenoble hebben daarom afgesproken om meer samen te werken en kennis uit te gaan wisselen. Eén van de vervolgacties is een inkomende missie in de semicon (halfgeleiders) supply chain vanuit Grenoble naar Brainport Eindhoven eind 2023.  

In Brainport Eindhoven hangen we de Franse vlag alvast uit, anticiperend op de relaties die uit dit Staatsbezoek gaan voortkomen én als uitnodiging naar President Macron om nader kennis te komen maken met dit bijzonder innovatieve deel van Nederland: Brainport Eindhoven - home of pioneers. 

Meer over Frans-Nederlandse Innovatiepact Arrow icon