Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Interview met Roland van Venrooij van TomTom, partner van Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

DITM staat voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit. Het is een landelijk project dat wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Binnen het project werkt Brainport Development samen met partnerbedrijven aan de implementatie van de digitale infrastructuur voor geautomatiseerd vervoer. Daardoor kunnen we onze mobiliteit efficiënter en veiliger inrichten. Aspecten zijn onder andere innovatieve digitale kaartproductiesystemen die kaarten produceren en bijwerken op basis van continue sensorwaarnemingen van de weginfrastructuur en het toenemende aantal 'slimme' voertuigen op de weg.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

DITM staat voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit. Het is een landelijk project dat wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Binnen het project werkt Brainport Development samen met partnerbedrijven aan de implementatie van de digitale infrastructuur voor geautomatiseerd vervoer. Daardoor kunnen we onze mobiliteit efficiënter en veiliger inrichten. Aspecten zijn onder andere innovatieve digitale kaartproductiesystemen die kaarten produceren en bijwerken op basis van continue sensorwaarnemingen van de weginfrastructuur en het toenemende aantal 'slimme' voertuigen op de weg.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

Stel je even voor!

Mijn naam is Roland van Venrooij en ik werk voor TomTom als Director Advanced Engineering. In 1986 startte ik mijn carrière als systeemarchitect bij Philips Natlab Research. Daar begon ik met een klein clubje aan de ontwikkeling van de eerste navigatiesystemen. Je moet je voorstellen dat de elektronica net paste in de laadruimte van een bestelbus. De bedoeling was om dit terug te brengen tot de grootte van de kofferbak van een gezinsauto. In 1993 hebben onze inspanningen geleid tot het eerste officiële navigatiesysteem. De interesse voor automotive heb ik mijn hele loopbaan behouden. In 2007 kwam ik bij TomTom terecht. TomTom stond bekend om navigatiesystemen voor consumenten; bijna iedere automobilist reed rond met een TomTom-kastje op het dashboard. TomTom wilde deze markt verbreden. In het begin heb ik de voorontwikkeling geleid om de navigatiefunctie te integreren in het dashboard van de auto. Nu is TomTom uitgegroeid tot een gerenommeerd automotive bedrijf. Ik heb binnen TomTom voor verschillende afdelingen gewerkt. Nu werk ik voor de kaartafdeling en leid ik naast andere activiteiten, ook het DITM-project.

Wat is het doel van de pijler in Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit, waar je aan werkt?

We proberen de mobiliteit steeds veiliger te maken door het gebruik van betrouwbare kaarten. Deze worden actueel gehouden met behulp van sensorobservaties van auto’s en ze worden accuraat gehouden door het gebruik van digitale data van overheden. Om de toekomstige digitale infrastructuur zo goed mogelijk vorm te geven, is het zaak om samen te werken en kennis te delen. Daarom bestaat DITM uit verschillende werkpakketten. Ieder werkpakket houdt zich bezig met een specifieke taak. Het werkpakket dat ik in dit project leid, is Digital Maps & Traffic Management. Samen met partners TNO, Monotch, Siemens en Geomaat werken we eraan om vervoer aan te laten sluiten op de data die beschikbaar is in de weginfrastructuur. We werken aan de ontwikkeling van verschillende applicaties. Zoals een navigatiesysteem waarbij je adviezen krijgt op rijstrookniveau, of waarbij de auto met de intelligente verkeerssystemen communiceert. Bijvoorbeeld verkeerslichten die op groen blijven staan als er een colonne nadert die niet onderbroken mag worden.

Toekomstige mobiliteit wil niet zeggen dat we overwegend zelfrijdende auto’s gaan zien. Veel mensen genieten nog steeds van het besturen en vinden rijden ontspannend. Onze roadmap voor de komende jaren is daarom gericht op ADAS; Autonomous Driving Assistance Systems. Daarin wordt de chauffeur steeds meer geholpen in zijn berijderstaak en blijft zelf verantwoordelijk voor het besturen van de auto. Ook daarvoor heb je zeer nauwkeurige en betrouwbaardere kaarten nodig. Sensoren kunnen zien wat er ter plaatse gebeurt, maar vooruitkijken kan alleen per kaart.

Het doel van TomTom is om te kijken of we nieuwe producten kunnen ontwikkelen op navigatie- en ADAS-gebied. De huidige navigatiesystemen werken via GPS en satellieten die zijn ontwikkeld voor lokalisatie. Je kunt daarmee een bepaalde accuraatheid behalen, maar als je wil overstappen van advisering op wegniveau naar advies op wegstrookniveau, dan moet je lokalisatie veel nauwkeuriger worden. De nieuwere generatie auto’s zijn met lokalisatietechnieken uitgerust en voorzien van extra sensoren zoals camera- en radarsensoren. Daarmee kan de auto zich oriënteren op de omgeving.

Waarom is het belangrijk voor je om mee te doen aan dit project?

Ik word gedreven om een goed idee te vertalen naar een nieuw product. Enkele jaren geleden hebben we met een klein team een concept bedacht. Het ging om een dienst waarbij de kaart realtime naar de auto wordt gestuurd vanuit de cloud. Inmiddels is het een product dat wordt verkocht en dat wordt gehost door een team van vijftig mensen. Ik ben niet tevreden tot het idee een product is. Daarna wil ik weer aan de slag om een ander idee tot wasdom brengen.

In automotive Research & Development is de samenwerking met partners essentieel. TomTom is toeleverancier van autofabrikanten. Het is daarom belangrijk om technologische ontwikkelingen, af te stemmen op het ontwerp van toekomstige generatie auto’s. Hierbij moet je rekening houden met het verdienmodel van de partner; als jouw nieuwe technologie niet past op het auto-ontwerp, dan wordt de hele innovatie geblokkeerd. Zo belanden goede ideeën vaak in de koelkast. Het managen van zo’n systeeminnovatie wordt vaak onderschat. Bij systeeminnovatie komen de verschillende technieken op het juiste moment samen. Daardoor worden ideeën haalbaar.

Deelname aan het DITM-project levert iedere deelnemer iets op. Hier werken we samen met een diversiteit aan partijen aan een toekomstbestendige digitale infrastructuur. Ik loop tegen het einde van mijn carrière en DITM wordt waarschijnlijk mijn laatste kans om een nieuwe grote innovatie naar de markt te brengen.

Wat gaat de inwoner van Nederland merken van deze innovaties?

Comfortabel vervoer van A naar B ervaren we eigenlijk allemaal al via de bestaande navigatiemogelijkheden. Of dat nu via je eigen navigatiesysteem, of Google-maps, alles helpt mee aan dat comfort. De innovaties waaraan we met DITM werken maken ieders traject een stuk veiliger, efficiënter en duurzamer.

Met welke partijen wil je nog meer samenwerken om succes te behalen en/of waarvoor mogen mensen contact met je opnemen?

Voor ons is het belangrijk om toegang te hebben tot de hele productieketen voor mobiliteit. Daarbij zijn Tier-1 bedrijven zoals Aptiv interessant, omdat zij vaak de integratoren zijn van elektronica in de auto. Als we in een vroeg stadium met hen samenwerken, krijgen we automatisch toegang tot hun klantenbestand. De rol van overheid wordt ook steeds belangrijker voor automotive systemen. Bijvoorbeeld door het aansluiten op de coöperatieve verkeerssystemen, het gebruik van overheidskaarten en de regulering van geautomatiseerd verkeer. 

Met DITM zijn we ook bezig om een idee uit te werken om de accuraatheid van onze kaarten te verbeteren. Dat willen we doen op basis van de accurate locatie van lantaarnpalen. Zij kunnen een wereldwijd netwerk van ijkpunten vormen waarop cameraobservaties kunnen worden afgestemd.

Brainport is de bakermat van DITM. Het project laat niet alleen zien dat samenwerken loont, maar ook dat de samenwerking van automotive met publieke kaartmakers het belangrijkste speerpunt van het Brainportgebied kan zijn. Dat ziet de politiek misschien nog te weinig in, dus daar mogen we best wat meer ruchtbaarheid aan geven.