Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Pioneers in Energy

Schone, duurzame energie voor iedereen 

Verschillende vormen van fossielvrije en hernieuwbare energie opwekken en dat vervolgens opslaan tegen steeds lagere kosten en door steeds minder materialen te gebruiken. Dat is waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport Eindhoven voor gaan. De energietransitie en het behalen van de energie- en klimaatdoelstellingen is een wereldwijde uitdaging die alle facetten van ons leven raakt en dicht bij huis begint. Een uitdaging die kansen biedt voor de kennisintensieve maakindustrie in deze regio. 

Innovatie inzetten voor de energietransitie

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport Eindhoven maken de energietransitie mogelijk door innovatie in te zetten op vier focusgebieden.

De komende jaren

De komende jaren zetten we in op het betaalbaar maken van de energietransitie. Dit vereist een manier van denken die kenmerkend is voor de high-tech regio Brainport Eindhoven waarbij we rekening houden met standaardisatie en het kunnen opschalen van ontwikkelde technologie. Schaalbare en efficiënte opslag en conversietechnologieën zijn hierin nodig om het opslagprobleem m.b.t. hernieuwbare energie op te lossen, en tegelijkertijd de benodigde impact te realiseren in de moeilijk koolstofarm te maken sectoren van onze economie als de heavy-duty transport en de chemische procesindustrie. Brainport Eindhoven heeft brede kennis op het gebied van elektrochemische conversie en materialen en productietechnieken. Dit maakt de regio sterk in het ontwikkelen van nieuwe batterijtechnologieën en nieuwe vormen van energiedragers, zoals waterstof en metaalpoeder, die CO2-neutraal kunnen worden ingezet. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen overheden, OEMs, maakbedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Samenwerking die bijvoorbeeld al plaatsvindt in regionale fieldlabs als Brainport Smart District waar ontwikkelen, testen en valideren van nieuwe energieoplossingen gebeurt op één locatie. 

Kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties

Uniek ecosysteem

Gezamenlijk wordt gewerkt aan nieuwe technologieën en producten die worden getest en vertaald naar marktoplossingen. De focus ligt op het maken van slimme combinaties en ontwikkelen van systeemoplossingen. Daarmee bouwen we aan een duurzame toekomst in Brainport.

Fotonica helpt de energietransitie te versnellen

Mark Cremer en Paul van Wijk vertellen hoe ze bij PhotonFirst fotonicatechnologie inzetten om de energietransitie te versnellen

VDL wil voorbeeld worden voor verduurzamen van bedrijfspanden

Arnold van Triest werkt als energiecoördinator bij VDL Groep aan de verduurzaming van de 105 bedrijven

Voor elk huis de optimale energierenovatie

Lisanne Havinga van het TU Eindhoven Institute for Renewable Energy Storage werkt aan een model waarmee de verduurzaming van woningen goedkoper en kwalitatief beter wordt.

Over vijf jaar wil Tarucca alle windmolens in Nederland monitoren

Windenergie wordt steeds belangrijker, dus komen er steeds meer windmolens bij. Start-up Tarucca wil de inspectie van windmolens makkelijker en efficiënter maken met fotonische sensoren en AI.

IM Efficiency

Met Solar on Top verbruiken vrachtwagens minder brandstof

Bosal

Brandstofceltechnologie en microturbines gaan de automotive industrie CO2-neutraal maken

Green & Smart Transport Delta

Samen op weg naar duurzame, slimme en veilige mobiliteit

IBIS Power

PowerNEST benut de kracht van wind en zon voor energieneutrale hoogbouw

LionVolt

Lichtgewicht batterijen die razendsnel opladen, uitermate efficiënt en ongekend duurzaam zijn.  

ELEO’s batterijsystemen

 Voor machine- en voertuigfabrikanten die de overstap naar elektrisch willen maken.

LeydenJar

Unieke technologie voor schone, efficiëntere batterijen.

Solliance

Co-creëren van de volgende generatie zonnetechnologieën

Machine van Carbyon

maakt van CO2 uit de lucht vliegtuigbrandstof

Energiezuiniger leven hoeft niet moeilijk te zijn

We hoeven niet te wachten op innovaties

Sustainable Development Goals 

Met deze Energy-strategie draagt Brainport Eindhoven bij aan Sustainable Development Goal 7: betaalbare, betrouwbare, hernieuwbare en moderne energie voor iedereen. Vanuit verschillende sectoren beschikt de regio over de benodigde kennis en kunde op het gebied van elektrochemische conversie & materialen, meet- en detectietechnologie, productietechnieken en kostenefficiënt produceren om de energietransitie naar betaalbare en schone energie voor elkaar te krijgen.