Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Strategische Agenda Brainport

Kabinet Rutte IV besloot eind 2021 om de mainportstatus van de Brainportregio door te ontwikkelen. Sinds 2022 gebeurt dat in een apart en periodiek overleg tussen Rijk en regio en aan de hand van de Strategische Agenda Brainport. Dit overleg heet Bestuurlijk Overleg Brainport (BO Brainport). Rijk en regio voeren de beleidsdialoog over de gezamenlijke ambities richting 2030. Dat houdt in dat: A) De regio een ruimtelijke schaalsprong kan maken; B) Voldoende talent beschikbaar is; C) Het technologisch concurrentievermogen wordt versterkt; en D) Er sprake is van veerkrachtige toeleverende ketens. De volledige ambities zijn te lezen in de Strategische Agenda Brainport.

 

Bestuurlijk Overleg Brainport

Aan het BO-Brainport nemen van Rijkszijde deel Minister van Economische Zaken en Klimaat (voorzitter), Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Van regiozijde zijn dit de voorzitter Stichting Brainport, de gedeputeerde Economie Provincie Noord-Brabant, de wethouder Economie van de gemeente Eindhoven, tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg (PoHo) Economie van de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten) en de directeur van de Stichting Brainport en Brainport Development.

Downloads

Strategische Agenda Brainport

De Strategische Agenda Brainport

Download PDF

Regionale Agenda Schaalsprong Talent

Regionale Agenda Schaalsprong Talent

Download PDF

Brief Brainport aan informateur 09-01-2024

Op maandag 9 januari 2024 stuurde voorzitter van de Stichting Brainport, Jeroen Dijsselbloem deze brief met als onderwerp 'Inzet Brainport Eindhoven nieuw kabinet' naar kabinetsinformateur Ronald Plasterk.

Download pdf

Vragen over de Strategische Agenda Brainport?

Neem dan contact op met Kevin van Lierop.

Bellen:
+31 6 29 49 25 01

E-mail:
k.vanlierop@brainportdevelopment.nl

Kevin van Lierop

Adviseur Strategie & Monitoring