Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Slimme technologie en krachtige samenwerking maakt Brainport toekomstbestendig voor iedereen

Regionale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, vertegenwoordigd in de Stichting Brainport, formuleerden samen met honderden regionale vertegenwoordigers hoe zij de komende jaren de economische positie van Brainport Eindhoven gaan versterken. Dit op een manier dat alle inwoners er baat bij hebben en er voldoende werk is en goede opleidingsmogelijkheden zijn voor iedereen. Dat legden zij vast in de Brainport Agenda.

Deze agenda is uitgebracht te midden van een historische gezondheidscrisis. Het coronavirus raakt iedereen en economische teruggang in Nederland is onvermijdelijk. Ook in Brainport zijn specifieke sectoren, zoals de horeca, hard getroffen. Tegelijk zien we dat Brainport Eindhoven dankzij jaren van investeren in samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs en innovatie relatief stevig staat. Wereldwijd heeft Brainport een koppositie in een aantal sleuteltechnologieën, zoals micro- en nanotechnologie en daar hebben we als regio nu baat bij.

Klik hier voor de samenvatting van de Brainport Agenda.

Klik hier voor de Engelse samenvatting van de Brainport Agenda.

Solide en veerkrachtige uitgangspositie
Die solide uitgangspositie en de veerkracht van de regio gaan we de komende jaren verder versterken. Doelen in de Brainport Agenda zijn gericht op het aanjagen van de economie, creëren van werkgelegenheid, oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken én – een leerpunt uit de coronacrisis – Nederland minder afhankelijk maken van het buitenland voor vitale producten.

Drie hoofdlijnen, tien prioriteiten
De Brainport Agenda bevat drie hoofdlijnen: de innovatiekracht van de regio verder vergroten, ervoor zorgen dat voldoende goed gekwalificeerd talent beschikbaar is en het leef- en vestigingsklimaat in de regio verbeteren. Binnen die drie sporen definieert de agenda tien belangrijke opgaven.

Brainport Agenda

Downloads

Samenvatting Brainport Agenda

De samenvatting van de Brainport Agenda 2020

Download PDF

Totaaldocument Brainport Agenda

Het totaaldocument Brainport Agenda 2020

Download PDF

Vragen over de Brainport Agenda?

Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Bellen:
(+31) 40 751 24 24

E-mail:
i.vangulik@brainportdevelopment.nl

Ilse van Gulik

Adviseur Strategie | Alliantiemakelaar Regio Deal | Partnerfonds Brainport Eindhoven