Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close icon

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close icon
Sluiten Close
Scroll verder

Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Conform haar statuten beschikt Brainport Development over een Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken in de vennootschap en adviseert gevraagd of ongevraagd directie en aandeelhouders. Hierbij richten de Commissarissen zich op de diverse belangen van de vennootschap, de met haar verbonden ondernemingen, die van de aandeelhouders en werknemers in dienst van de organisatie.

De commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangesteld op bindende voordracht van stichting Brainport. De Raad van Commissarissen bestaat uit een driemanschap: ieder van de drie geledingen van de Triple Helix kan één commissaris voordragen. Commissarissen kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar worden benoemd. Met het oog op de continuïteit van het toezicht op de vennootschap geldt er een rooster van aan- en aftreden.

Dhr. M.H. (Marc) Hendrikse, voorzitter
Dhr. J.P. (Jo) van Ham, lid
Dhr. G.P. (Gerrit) van der Beek, lid