Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Regio Deal Brainport Eindhoven

In een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat gaat hoogwaardige hightech maakindustrie hand in hand met design, onderwijs en ondernemerschap. Nauwe samenwerking en open innovatie zijn dé kenmerken die Brainport Eindhoven sterk maken. Door slim in te spelen op wereldwijde veranderingen en nieuwe verbindingen aan te gaan, bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Regio Deal

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een éénmalige financiële impuls als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda . Regio Deal investeert samen met de regio in het bevorderen van de brede welvaart: leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht.

De Regio Deal zet daarom in op drie pijlers: onderscheidend voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. In totaal Investeert het kabinet via de Regio Deal 130 miljoen euro in vier jaar. Daarbij opgeteld investeert de regio zelf 240 miljoen. Alle 26 projecten zijn inmiddels gestart. De besluitvorming over de financiering van (deel)projecten verloopt op een zorgvuldige wijze, op basis van onafhankelijk advies, door stichting Brainport. 

Lees meer over Governance Arrow icon

Drie pijlers

Vanaf 2018 tot en met eind 2025 geven we in de pijler ‘onderscheidende voorzieningen’ een impuls aan musea, culturele instellingen, initiatieven en evenementen op het gebied van design, sportvoorzieningen, en meer. Om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven, kenniswerkers en studenten is een onderscheidend aanbod essentieel. Het draagt bij aan een open en vitale gemeenschap. Cultuur en sport verbindt, agendeert, brengt mensen in beweging en zorgt ervoor dat je je thuis voelt.

Daarnaast investeren we in de tweede pijler in het aantrekken en behouden van (internationaal) talent. Het is de ambitie van Regio Deal om Brainport Eindhoven op de kaart te zetten als een regio met internationale uitstraling en allure. Zo versterken we de banden tussen nieuwe en bestaande inwoners en zorgen we voor een klimaat waarin makers en ontwerpers goed kunnen gedijen om de uitdagingen van de toekomst vandaag te kunnen oplossen.

Tot slot investeren we met pijler 3 in unieke sleuteltechnologieën. Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die deze regio toekomstbestendig maken. Zo bouwen we in 3 pijlers aan wat we als regio willen zijn. Innovatief, hoogstaand, toonaangevend, en vooral: een plek waar je wilt zijn.

Projecten per pijler

Hieronder krijgt u een kijkje in de keuken van de projecten per pijler. Naast een beschrijving en de toegekende bedragen, nemen we u waar mogelijk mee in de behaalde resultaten. Bekijk hier het overzicht van alle projecten en toegekende bedragen. 

Updates

Het laatste nieuws over de Regio Deal projecten

Al het laatste nieuws
Brainport Eindhoven logo

Vragen? Neem contact op

Ilse van Gulik

Adviseur Strategie | Alliantiemakelaar Regio Deal | Partnerfonds Brainport Eindhoven

(+31) 40 751 24 24
Vragen? Neem contact op