Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven 2023 vastgesteld

Het bestuur van Stichting Brainport stelde de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven over 2023 in maart vast. Deze rapportage laat wederom zien dat de Regio Deal Brainport Eindhoven (2018 -2025) een belangrijke rol speelt om ervoor te zorgen dat Brainport een fijne regio blijft om te wonen, werken en leven voor iedereen. Vrijwel dagelijks zijn de resultaten van de 370 miljoen euro die Rijk en regio gezamenlijk investeerden in 26 ambitieuze projecten zichtbaar. Het gaf en geeft een enorme impuls aan het regionale voorzieningenniveau, het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent en leidt tot nieuwe maatschappelijke innovaties die van betekenis zijn voor de regio en ver daarbuiten.

Geschreven door Brainport Eindhoven

11 april 2024

Het bestuur van Stichting Brainport stelde de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven over 2023 in maart vast. Deze rapportage laat wederom zien dat de Regio Deal Brainport Eindhoven (2018 -2025) een belangrijke rol speelt om ervoor te zorgen dat Brainport een fijne regio blijft om te wonen, werken en leven voor iedereen. Vrijwel dagelijks zijn de resultaten van de 370 miljoen euro die Rijk en regio gezamenlijk investeerden in 26 ambitieuze projecten zichtbaar. Het gaf en geeft een enorme impuls aan het regionale voorzieningenniveau, het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent en leidt tot nieuwe maatschappelijke innovaties die van betekenis zijn voor de regio en ver daarbuiten.

Geschreven door Brainport Eindhoven

11 april 2024


Impuls voorzieningenniveau in steden én dorpen

Zowel in de steden als de dorpen zien we de resultaten van investeringen in sport, cultuur en recreatie. Neem van Gogh Village Museum in Nuenen, dat in mei van afgelopen jaar de deuren van haar nieuwgebouwde museum opende voor bezoekers van over de gehele wereld. Of de samenwerkende regionale Wonka Podia, die met 47 schoolvoorstellingen zo’n 7.000 kinderen wisten te bereiken. Of lichtfestival GLOW, dat letterlijk haar grenzen verlegde en met lichtobjecten de regio in ging. Een feest voor én met alle inwoners, van jong tot oud.
 
Aantrekken en behouden van talent

Ook de talent projecten kenden in het afgelopen jaar mooie resultaten. Holland Expat Center South slaagde er met het Women for Women programma in om tientallen partners van internationale kenniswerkers aan een baan te helpen. Daarmee zorgde het programma ervoor dat de partners en gezinnen goed integreren en zich fijn voelen in de regio. Maar ook dat deze waardevolle arbeidskrachten goed benut worden en dat sterkt de regio. Inmiddels is bekend dat dit waardevolle programma een duurzaam vervolg krijgt.

Maatschappelijke innovaties

Op het gebied van maatschappelijke innovaties is de Smart Heat Shed een goed voorbeeld. Dit is één van de projecten die onder de vlag van innovatieversneller Eindhoven Engine vorm krijgt. Dit ‘slimme schuurtje’, waaraan wordt gewerkt door twee veelbelovende startups, combineert het opwekken en opslaan van energie waardoor het woningen het hele jaar door van energie voorziet. Ook PhotonFirst, dat op basis van fotonica extreem nauwkeurige meetapparatuur ontwikkelt waarmee bijvoorbeeld onderhoud aan spoorwegen kan worden voorspeld, profiteert van de impuls die het via de Regio Deal kreeg.

Rijk en regio investeren in brede welvaart

Innovaties en technologieën uit Brainport dragen direct bij aan het oplossen van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Gelijktijdig vraagt dat veel van de regio en staan bereikbaarheid, de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het voorzieningenniveau onder druk. We zien dat niet iedereen even goed kan mee komen. Dit heeft de continue gezamenlijke aandacht van de samenwerkende regionale overheden en het bedrijfsleven. In goede samenwerking met het Rijk nemen alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid. Zo krijgen op dit moment vier publiek-private fondsen vorm, gericht op het realiseren van betaalbare woningen, een betere bereikbaarheid, talentontwikkeling en kansengelijkheid. Dat laatste gebeurt aan de hand van de sociale agenda van de stad en regio: Brainport voor Elkaar.
 
Constructieve relatie met Rijk essentieel voor Brainport regio

De constructieve relatie met het Rijk is essentieel voor de regio. Onlangs is een bedrag van 20 miljoen euro gereserveerd vanuit de Regio Deal 5e tranche voor het programma ‘Thuis in Brainport’. Dit is een grote stimulans voor het werk aan de sociaalmaatschappelijke opgaven en brede welvaart in de hele regio en een mooi vervolg op de huidige Regio Deal Brainport Eindhoven.

 

De Voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven 2023 is gepubliceerd op deze website.