Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Regio Deal: Internationalisering van het Onderwijs

Geschreven door Brainport Eindhoven

02 mei 2024

Geschreven door Brainport Eindhoven

02 mei 2024‘Internationalisering van het onderwijs: je hoeft het niet alleen te doen’

In de Brainportregio wordt het onderwijs steeds internationaler. Niet alleen door het groeiende aantal kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond, maar ook doordat de wereld (digitaal) steeds meer aan onze voeten ligt. Om scholen en kinderopvanglocaties te helpen een internationaliseringsslag te maken, zijn er al veel initiatieven en ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld. Die worden mede mogelijk gemaakt door gelden uit de Regio Deal.

‘Toen ik me zes jaar geleden voor het eerst met internationalisering van het onderwijs bezighield, speelde dit thema op een klein aantal scholen’, vertelt Mieke Zijlstra, projectleider bij Brainport Development. ‘Destijds vooral in gemeenten als Eindhoven, Veldhoven, Best en Helmond. Dat is nu wel anders. Kinderopvang- en onderwijsprofessionals uit de gehele regio hebben met steeds meer verschillende culturen te maken. Dat brengt kansen, maar ook uitdagingen met zich mee. Denk aan kinderen die nog geen Nederlands spreken of ouders die andere ideeën over het onderwijs hebben. Maar de steeds internationaler wordende regio vraagt ook iets van leerlingen: samenwerken met en openstaan voor andere culturen wordt belangrijker.’

Urgenter thema

Om kinderopvanglocaties en scholen bij deze uitdagingen te helpen, ontwikkelde Brainport Development het programma Internationalisering Onderwijs. ‘Een belangrijke pijler binnen dat programma is kennisdeling. In dat kader houden we ieder jaar een aantal inspiratiebijeenkomsten. Eerst kwamen er 40 tot 50 kinderopvang- en onderwijsprofessionals op af, nu 160. Dat is heel tof om te zien.’ Mieke doet haar verhaal op een van die bijeenkomsten, namelijk Internationalisering van het Onderwijs. ‘Nu het thema steeds groter en urgenter wordt, poppen er meer initiatieven op. Als kinderopvang- of onderwijsprofessional kan dat vragen oproepen: bij wie kan ik voor welke hulp terecht? Met deze bijeenkomst willen we dat verhelderen en laten zien dat scholen en opvanglocaties het niet alleen hoeven doen.’

Leren van en met elkaar

Tijdens de bijeenkomst Internationalisering van het Onderwijs komen allerlei initiatieven op het gebied van internationalisering ter sprake, zoals de World Citizenship Academy. Hierbij werken leraren en leerlingen uit verschillende landen samen aan opdrachten. Nog zo’n voorbeeld: het nieuwe platform Insidr, dat internationale ouders ondersteunt bij vragen over het onderwijs in Nederland én de Brainportregio. Beide projecten ontwikkelde Brainport Development in samenwerking met onderwijsprofessionals. ‘Maar er zijn ook inspirerende initiatieven van scholen zelf’, vertelt Mieke. ‘Zo verzorgt Taalkracht – onderdeel van Summa College – lessen op basisscholen, met als doel de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ook daar zijn deze inspiratiebijeenkomsten voor bedoeld: leren van en met elkaar.’

Samenwerking

Precies om die reden bezoeken Tanja Jonkers en Hanneke van Rooij (kindcentrum De Vlier in Brouwhuis) de bijeenkomst. ‘De groep met internationale kinderen groeit op onze school’, vertelt Hanneke. ‘Het is fijn om te weten wat er voor deze leerlingen, hun ouders en onze leerkrachten al aangeboden wordt. We komen hier om inspiratie op te doen.’ Andere culturen brengen ook een andere kijk op onderwijs met zich mee, merkt haar collega Tanja. ‘Een voorbeeld: in veel landen is het niet gebruikelijk dat kleuters spelend leren, maar in Nederland wel. Dat roept soms vragen op, zeker in meer prestatiegerichte culturen.’ Met dit soort zaken krijgen veel scholen te maken. Daarom is het volgens Mieke belangrijk dat zij de verbinding met elkaar én Brainport Development zoeken. ‘Internationalisering vraagt om samenwerking.’  

Taskforce

Naast inspireren en kennisdeling zet het programma Internationalisering Onderwijs in op onder meer deskundigheidsbevordering van leraren en pedagogisch medewerkers, onderwijsontwikkeling en extra ondersteuning voor scholen met veel internationale kinderen.

Ook is er een Taskforce ‘Onderwijsopgave Brainport’ waarin vertegenwoordigers vanuit kinderopvang, (speciaal-)onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar de opgaves waar het onderwijs tegenaan loopt bespreken en agenderen. De eerste opgave waar prioriteit aan is gegeven is Internationalisering van het Onderwijs. Hiertoe wordt een regionale agenda ‘Onderwijsopgave Internationalisering Brainport Regio’ opgesteld.

Regio Deal

Het programma Internationalisering Onderwijs loopt tot en met 2025 en wordt bekostigd door de Regio Deal Brainport Eindhoven. ‘Die gelden zijn bedoeld voor innovaties met maatschappelijke impact, het verbeteren van het regionale voorzieningenniveau, het aantrekken en behouden van talent en het versterken van de economie in algemene zin. Dan gaat het dus echt niet alleen om de (kinderen van) kenniswerkers. Want dat wordt soms nog gedacht. Bij internationalisering van het onderwijs draait het erom dat iedereen volledig tot zijn recht komt: van de leerkracht tot de leerling, welke achtergrond diegene ook heeft.’