Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Programma activiteiten

Hoe werken we hier vanuit Brainport Development aan? 

Met het programma Internationalisering Onderwijs kunnen we de komende jaren een flinke internationaliseringsslag slaan binnen ons onderwijs. De uitvoering loopt tot en met 2025. Alle kinderopvangorganisaties, po-, vo- en mbo-scholen kunnen deelnemen.

Scholen kunnen kaders en richting uit de visie en het programma halen, maar uiteindelijk geven ze uiteraard hun onderwijs naar eigen inzicht vorm. Deelnemen aan het programma betekent dat scholen gebruik kunnen maken van diverse ondersteuningsmogelijkheden bij internationalisering van hun onderwijs. Het programma bestaat uit de volgende 10 deelprojecten:

 

 

1. Regionale coördinatoren

Voor alle scholen in Brainport Eindhoven staan regionale coördinatoren paraat. Ze zijn een sparringpartner voor schooldirecties, coördinatoren internationalisering en schoolteams (po, vo en mbo). Ze ondersteunen scholen bij het bedenken, implementeren en uitvoeren van internationalisering van hun onderwijs. Wil je contact met een regiocoördinator? Stuur dan een e-mail aan internationaliseringonderwijs@brainportdevelopment.nl.

 

2. Kennis en ervaring delen

Verschillende scholen in de regio ondernemen al activiteiten om hun onderwijs te internationaliseren. Ze hebben bijvoorbeeld al ervaring met een ‘international classroom’ of met het concretiseren van wereldburgerschap in het curriculum. Hier kunnen andere scholen veel van leren.

3. Events en workshops

In samenwerking met en op initiatief van onze partners worden (online) events en workshops georganiseerd, die breed en veelal gratis toegankelijk zijn voor alle scholen en kinderopvangorganisaties in de regio. Deze evenementen zijn bedoeld om kennis te delen en op te halen.

4. Internationale samenwerking

Binnen dit deelprojecten werken we eraan reeds bestaande internationale contacten en  samenwerkingen te bundelen, versterken en verdiepen. Dit doen we via een pilot met Spaans Baskenland. In deze pilot wordt een World Citizenship Academy opgericht. Hierin werken leraren en leerlingen samen aan opdrachten, die leiden tot verrijking van het curriculum.

5. Inzet ervaring International School Eindhoven

De International School Eindhoven (ISE) beschikt over jarenlange kennis en ervaring met onderwijs voor kinderen van internationals. We verkennen samen met de ISE hoe we deze kennis en ervaring kunnen delen met alle scholen in de regio.

6. Extra ondersteuning voor scholen met veel kinderen van internationals

Sommige basisscholen kennen een bovengemiddeld hoge instroom van internationale kinderen. Deze kinderen en hun ouders hebben andere, uiteenlopende wensen en behoeften. Brainport zoekt naar mogelijkheden om deze scholen te ondersteunen, zowel financieel als inhoudelijk.

7. Onderwijsinformatie- en adviespunt voor internationals

Internationale ouders vinden het vaak lastig om de juiste schoolkeuze te maken voor hun kinderen. Een onderwijsinformatie- en adviespunt voorziet ze van heldere informatie: over het systeem, het regionale onderwijsaanbod en aanwezige specifieke scholen voor kinderen van internationals. We zoeken hierbij de samenwerking met Holland Expat Center South.’

8. Aanpak kinderopvang

In de kinderopvang ervaren pedagogisch medewerkers dat het soms lastig is om goed te kunnen communiceren met ouders van internationale kinderen. ‘Cultural awareness’ en de beheersing van de Engelse taal in de beroepscontext worden daarom onderdeel van de opleiding tot pedagogisch medewerker en bijscholing van leidinggevenden.

9. Mbo

Voor internationalisering van ons middelbaar beroepsonderwijs is een speciaal budget gereserveerd. Te besteden aan initiatieven die samen met de mbo’s worden ontwikkeld, zoals nieuwe internationaal georiënteerde opleidingen en nadere samenwerking van het onderwijs met het bedrijfsleven in de Brainportregio en in het buitenland.

10. Deskundigheidsbevordering leraren

Leraren vervullen in het programma een sleutelrol. Zij staan iedere dag voor de klas en zijn de schakel naar leerlingen en hun ouders. Aan hen de taak om hun leerlingen internationale vaardigheden bij te brengen en om alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarvoor is het nodig dat ze  om te beginnen zelf voldoende internationaal vaardig zijn. Via het deelproject Deskundigheidsbevordering werken ze daaraan en leren ze hun lessen in de praktijk internationaal in te kleuren.