Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

7 miljoen euro uit Regio Deal Brainport Eindhoven herbesteed onder bestaande projecten

Een Rijksbijdrage van 7 miljoen euro vanuit Regio Deal Brainport Eindhoven wordt herbesteed onder zes bestaande Regio Deal projecten. Het bedrag was aanvankelijk bedoeld voor de realisatie van een Dedicated Conference Center aan de Aalsterweg in Eindhoven met het plan ‘Elysion’. Dat plan bleek door de hoge stijging van de bouwkosten en schaarste in materialen niet realiseerbaar.

Geschreven door Brainport Eindhoven

05 juli 2023

Een Rijksbijdrage van 7 miljoen euro vanuit Regio Deal Brainport Eindhoven wordt herbesteed onder zes bestaande Regio Deal projecten. Het bedrag was aanvankelijk bedoeld voor de realisatie van een Dedicated Conference Center aan de Aalsterweg in Eindhoven met het plan ‘Elysion’. Dat plan bleek door de hoge stijging van de bouwkosten en schaarste in materialen niet realiseerbaar.

Geschreven door Brainport Eindhoven

05 juli 2023

Eind november vorig jaar werd bekend dat een plan voor de realisatie van iconisch congrescentrum Elysion aan de Aalsterweg in Eindhoven met de bijbehorende ambities niet langer haalbaar bleek. De ambitie voor een internationaal congrescentrum maakte onderdeel uit van de propositie ‘Regio Deal Brainport Eindhoven’ uit 2018. Voor de gehele aanvraag, bestaande uit 26 projecten, werd een Rijksbijdrage toegekend van 130 miljoen euro. Met een cofinanciering van 240 miljoen euro vanuit de regio.

Herverdeling Rijksbijdrage over zes bestaande projecten
Stichting Brainport heeft binnen de kaders van de Regio Deal en de afspraken met het Rijk vervolgstappen uitgewerkt. De Rijksbijdrage van 7 miljoen euro die bestemd was voor het ‘Dedicated Conference Center’ en gepaard gaat met een cofinanciering van 20 miljoen wordt herbesteed binnen zes bestaande Regio Deal projecten. Binnen het afwegingskader dat is opgesteld door de regio in overleg met het Rijk zijn een aantal toekenningen vastgesteld. Het betreft projecten die te maken hebben gekregen met gestegen bouwkosten te weten: Futurelab Design en Technologie (Evoluon), Eindhoven Museum (VONK), Temporary Art Centre, Eindhoven Design District, Urban Sportpark Eindhoven. Het laatste project dat een toekenning krijgt is de Financieringsregeling Regionale Voorzieningen.

Financieringsregeling
 De Financieringsregeling Regionale Voorzieningen in de brede regio is een regeling waarmee het voorzieningenniveau in de hele regio een impuls krijgt. De regeling is in 2018 gestart en omvat een breed scala aan projecten op het gebied van sport- en cultuur. Brainport Development is penvoerder van de regeling. Een deel van de vrijgevallen middelen komt beschikbaar voor een vervolg van de regeling. Daarbij verdienen de behoeften die de 21 gemeenten in de Brainport regio hebben als gevolg van de te maken schaalsprong de voorkeur. Metropoolregio Eindhoven heeft hiervoor reeds een inventarisatie gedaan om tot een afgewogen keuze te komen

Regio Deal Brainport Eindhoven 
De resultaten van de huidige Regio Deal, die in 2018 begon, zijn anno 2023 behoorlijk tastbaar en zichtbaar in de steden en dorpen in de Brainportregio. De Regio Deal Brainport Eindhoven geeft een impuls aan het totale regionale voorzieningenniveau, het aantrekken en behouden van talent en leidt tot nieuwe maatschappelijke innovaties die van betekenis zijn voor de regio. Deze resultaten zijn te zien in de Voortgangsrapportage van de Regio Deal 2022 en op de website.