Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

De strategie van Brainport

Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen

In Brainport Eindhoven bepaalt de ‘triple helix’ - de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen - gezamenlijk de strategie voor het onderhouden en versterken van het regionale innovatie ecosysteem. Stichting Brainport en de economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development dienen hierbij de gedeelde belangen. In welke agenda herkennen we ons allemaal? Hoe kunnen we van één plus één drie maken? Hoe krijgen we nieuwe initiatieven van de grond? En welke opgaven zijn zo groot dat we samen verder komen dan alleen?

Nu en in de toekomst

De bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden in Brainport Eindhoven functioneren in een economische realiteit en maatschappelijke context die voortdurend veranderen. Succesvolle samenwerking tussen deze drie partners vraagt om een gedeeld begrip van opgaven en kansen waarvoor zij zich samen geplaatst zien. Want we willen ambitieus verder bouwen aan een ecosysteem dat nieuwe samenwerkingen, bedrijvigheid en producten voortbrengt, die bijdragen aan een gebalanceerde arbeidsmarkt, oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en welvaart voor iedereen in de regio.

We verkennen daarom steeds de kansen voor de toekomst. Onze wereld verandert constant en steeds sneller. Wat hebben we nodig over tien, twintig jaar? Hoe zorgen we er, bijvoorbeeld, voor dat er voldoende werk, inkomen, energie en voedsel is voor iedereen, steden schoon en toegankelijk zijn en mensen en regio’s gezond blijven? Wie nadenkt over die toekomst, denkt na over de wereld van nu en van onze kinderen. Belangrijker wordt het niet.

Strategie

De Brainport Agenda is de strategische meerjarenagenda van Stichting Brainport, waarin de Triple Helix-samenwerking van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden bestuurlijk gestalte heeft gekregen. In de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) wordt de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio vormgegeven. De regiodeal fungeert als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda en geeft een belangrijke financiële impuls.

Download hier de Brainport Agenda Arrow icon

Samenwerken loont

Samenwerking, het recept voor een succesvolle toekomst

Dankzij de unieke samenwerking tussen overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische mainport. Waar de werkloosheid lager is dan gemiddeld, waar iedere dag weer banen bijkomen en technologieën de maatschappij van morgen vormgeven.

Onze unieke samenwerking voegt waarde toe. Dit zorgt voor gezonde bedrijven, een gebalanceerde arbeidsmarkt, nieuwe technologieën en slimme oplossingen. Samenwerking blijft hét recept om in de toekomst sterk te blijven. Om meer waarde te creëren voor meer mensen. We bouwen ambitieus verder aan een ecosysteem dat nieuwe samenwerkingen, bedrijvigheid en producten voortbrengt. We zetten de kennis en organisatiekracht van Brainport in voor slimme oplossingen.

Onze hoofddoelen zijn duidelijk: Het ecosysteem versterken en versneld innoveren. Dat doen we op drie sporen: Innovatie, technologie en ondernemen, Talent én Leef- en vestigingsklimaat.

De kracht van het innovatie-ecosysteem

Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere designsector en een uniek samenwerkingsmodel. De kennisintensieve maakindustrie kenmerkt zich door productie in kleine volumes van technisch complexe producten. Daarnaast is er een levendige creatieve industrie met volop ruimte voor innovatieve startups.

De Brainport-regio bestaat uit 21 gemeenten en telt vele campussen, fieldlabs en innovatiehubs. Iedere dag werken bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden binnen dit ecosysteem samen, waardoor ketensamenwerking, open innovatie en allianties succesvol vorm krijgen. Stichting Brainport en de economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development versterken deze samenwerking. Zij ondersteunen de gedeelde belangen. In welke agenda herkennen we ons allemaal? Hoe kunnen we van één plus één drie maken? Hoe krijgen we nieuwe initiatieven van de grond? En welke opgaven zijn zo groot dat we samen verder komen dan alleen?

De basis voor het Brainport-ecosysteem: vier factoren