Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Europese Projecten

Onder een brede visie werkt Brainport Development aan structurele economische versterkingen, met als doel om als ‘hotspot’ voor innovatieve toptechnologie de internationale concurrentiekracht van Brainport Eindhoven te ontwikkelen. Hier volgt enkel een greep uit de projecten.

Projectenoverzicht

AM-Motion

Het project biedt een strategische benadering om Europa’s waardepropositie voor Additive Manufacturing (AM) technologieën te versterken. Het algemene doel is bij te dragen aan een snelle marktintroductie van AM technologieën in heel Europa.

Lees meer

Brainport Health Innovation - AAL Food

Framework for Optimizing the prOcess of feeDing. Gezonde voedingsinname van ouderen is een belangrijke voorwaarde voor zelfstandige blijven wonen van deze doelgroep.

Lees meer

Brainport Health Innovation Recap

Recap richt zich vooral op patiënten met chronische hart- en vaatproblemen. Deze aandoeningen behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in Noordwest-Europa. Binnen het project wordt een gezondheidsportal gericht op cardiovasculaire aandoeningen gebouwd.

Lees meer

Digital jobs

Door de steeds snellere technologische ontwikkelingen en de huidige ICT vaardigheden ontstaat er een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod. Als gevolg hiervan dreigt er in Europa een tekort van 900.000 ICT-professionals te ontstaan in 2020 waardoor de concurrentiepositie van Europa verder onder druk komt te staan.

Lees meer

Effective

De maakindustrie wordt nog steeds alom erkend als de drijvende kracht van de Europese economie. Gezien dit belang lanceerde de Europese Commissie in 2008, Factories of the Future Public-Private Partnership (FoF PPP) om direct de dreigende economische crisis aan te pakken.

Lees meer

ERICA

ERICA is een Europees project dat voortkomt uit de ‘Efficient and Sustainable Manufacturing’-Pilot binnen het Vanguard Initiative.

Lees meer

EURIS

EURIS (European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies) helpt regio’s om meer ‘open innovatie vriendelijk’ te worden en samenwerking tussen innovatie-stakeholders te bevorderen.

Lees meer

Food from Food

Ben je op zoek naar nieuwe product ideeën? Wil je meerwaarde bieden aan plantaardige nevenstromen? Test jouw product en proces in één van onze faciliteiten, vergroot jouw markt tot over de landsgrenzen en maak gebruik van het fonds dat Food from Food biedt.

Lees meer

HELIUM

Helium - vergroten van de effectiviteit van publieke financiering van gezondheidsinnovaties staat centraal.

Lees meer

INNO INFRA SHARE

INNO INFRA SHARE is een internationale krachtenbundeling om lokale innovatie infrastructuren te verbeteren en meer toegankelijk te maken voor bedrijven en met name mkb’ers.

Lees meer

S34Growth

S34Growth is om in het kader van het Vanguard Initiative de financiële mogelijkheden tot interregionale samenwerkingen te vergroten.

Lees meer

Singularity

Sinds het voorjaar van 2014 werken aan het vestigen van een Nederlandse vestiging van de Singularity University in Eindhoven. Hiertoe hebben we een Nederlandse alliantie gevormd met Rotterdam, Amsterdam, de regio Nijmegen en Brainport Eindhoven.

Lees meer

Towards Top Techno­logy Cluster

Het project “Towards Top Techno­logy Cluster” heeft als doel om de economische structuur in de grensregio ELAt te versterken binnen de clusters Life Sciences, ICT, Energie, Chemie en nieuwe materialen. Hierbij is het de bedoeling grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren tussen technolo­giebedrijven en kennisinstellingen. ​

Lees meer

Vanguard Initiative (VI)

Vanguard Initiative (VI) is een politiek initiatief van 30 Europese regio’s, waaronder Zuid-Nederland.

Lees meer

Watify

Samenwerking met bedrijven en andere regio’s om gezamenlijke projecten op het gebied van technologische transformatie te starten. Boost, connect and inspire!

Lees meer

WIRE

Van 8 tot en met 10 juni 2016 is de 7e editie van de ‘Week of Innovative Regions in Europe’ (WIRE) georganiseerd voor de Europese Commissie.

Lees meer

Werkinzicht

Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden.

Lees meer

Vragen?

Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Bellen:
+31407512424

E-mail:
info@brainportdevelopment.nl

Brainport Development

Economische ontwikkelingsmaatschappij