Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Veiligheid - Veilige leefomgeving en veiligheid van data

Gebieden verstedelijken meer en meer. Een groeiend aantal mensen op een relatief klein oppervlakte heeft consequenties voor de kwaliteit van de leefomgeving. Dat vraagt om slimme technologische oplossingen voor vraagstukken rondom brandveiligheid, politie-inzet, luchtkwaliteit, geluidshinder en controle op stromen van goederen en mensen. Daarnaast groeit het gebruik van data in het bedrijfsleven en bij mensen thuis. Ook dat vraagt om slimme oplossingen om privacy te waarborgen, data te beschermen en zaken veilig te kunnen opslaan. In Brainport vind je legio bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en veiligheidsorganisaties die technologieën en ICT-oplossingen bieden op het vlak van smart cities en cyber security.

De Safety & Security Campus (kortweg SSC) is een unieke samenwerking tussen Brainport Development, brandweer, 13 Lichte Brigade, douane, politie en de gemeente Oirschot. De campus  is gevestigd op legerplaats Oirschot. Binnen de SSC werken de partners nauw samen aan echte innovatie op het gebied van safety & security. Niet alleen door het ontwikkelen van nieuwe en eigen oplossingen, maar ook door het beproeven van beschikbare technologie voor operationeel nuttige toepassingen in het veiligheidsdomein.

Neem hier een kijkje in de Safety & Security Campus Arrow icon

De komende jaren

Eind 2019 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen veiligheidspartijen zoals de politie, de veiligheidsregio, douane en Defensie, om samen met Stichting Brainport nieuwe veiligheidsoplossingen te ontwikkelen. De veiligheidspartijen zijn aanjager en bieden proeftuinen voor het testen van prototypes. Daarbij valt te denken aan innovatieve oplossingen in datatoepassing en dataverwerking in relatie tot bijvoorbeeld brandpreventie, luchtkwaliteit en crowd control. Hier ligt een duidelijke link met AI, sensoring en andere digitale technologieën. Verder is er veel behoefte aan het inzetten van digitale technologieën op het vlak van robotisering en autonoom bewegen, zoals zelfrijdende voertuigen. In 2019 is ook het Cyber Weerbaarheidscentum Brainport gelanceerd.

Naar het Cyber Weerbaarheidscentum Brainport Arrow icon

Het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport helpt bedrijven binnen de kennisintensieve industrie om weerbaar te worden tegen cyberincidenten, digitale spionage en sabotage. De komende jaren willen we naast grote bedrijven het MKB aansluiten en op deze manier de weerbaarheid van het regionale bedrijfsleven in de hele keten vergroten en onze concurrentiepositie behouden.

Best practices