Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

3. Arbeidsmarkt in balans

Tekorten op de arbeidsmarkt zijn een blijvend probleem van werkgevers. Met name als het gaat om tech- en IT-profielen alsook banen in de zorg.

Met een gebalanceerde arbeidsmarkt hebben we de juiste mensen op de juiste plek. Om de tekorten in tech en IT aan te pakken investeren we in het aantrekken en behouden van internationale studenten en kenniswerkers. Voor werkzoekenden en werknemers richten we ons op om-, her- en bijscholing. In het onderwijs werken we aan de verdubbeling van het aantal technologische afstudeerders in mbo, hbo en wo. Daarnaast helpen robotisering, automatisering en innovatie in HR en recruitment bij een andere kijk op werk. Hiervoor zijn de inspanningen van onderwijsinstellingen, bedrijven, sociale partners én de overheid hard nodig.

 

Brainport International student

Toename aantal tech- en IT-afstudeerders mbo, hbo en wo

Om te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde talenten op de arbeidsmarkt komen, is het belangrijk dat leerlingen en studenten kiezen voor richtingen waar vraag naar is. Nu en naar verwachting de komende jaren, ligt de grootste urgentie op de arbeidsmarkt in Brainport Eindhoven in de technische-, IT- en zorg-beroepsgroepen. De mbo-, hbo- en wo-instellingen in de regio werken waar mogelijk aan de verdubbeling van het aantal afgestudeerden in tech en IT. Om deze toename te blijven bereiken, wordt ingezet op innovatieve vormen van technologiepromotie, op het verlagen van de uitval tijdens de studie, het aantrekken en behouden van internationale studenten en op het aanbieden en ontwikkelen van hybride leeromgevingen.

Aantrekken en behouden internationale kenniswerkers

Tekorten in tech en IT worden onder andere opgelost door het aantrekken van internationale kenniswerkers. Zij brengen gewenste expertise en ervaring en zorgen daarnaast  voor culturele diversiteit op de werkvloer die bevorderend is voor innovatie. Dit geldt voor grote werkgevers, maar ook steeds meer voor het mkb in de regio. Het actief aantrekken en behouden van internationale tech en IT-kenniswerkers binnen en buiten Europa is daarom van groot belang om de huidige arbeidsmarkt in balans te krijgen en de vele vacatures die open staan in te vullen.

Om-, her- en bijscholing van werknemers en werkzoekenden

Op de arbeidsmarkt is er vaak sprake van mismatch. Mensen die zonder werk zitten en wel aan de slag willen, bezitten niet altijd over de competenties waar vraag naar is. Wanneer overheid en werkgevers investeren in de om-, her- en bijscholing van werkzoekenden en onderwijsaanbieders passend aanbod hiervoor bieden, kunnen meer mensen een geschikte plek vinden op de arbeidsmarkt.

  1. Innovatie in HR en recruitment

Anders naar het HR - en recruitment proces kijken, kan bijdragen aan het terugdringen van tekorten. Zo zouden er meer geschikte kandidaten gevonden kunnen worden door een vacature op een andere, doelgroep gerichtere, manier te omschrijven; of door een andere manier naar de cv’s van kandidaten te kijken. Het gehele proces is hiervoor van belang.

  1. Robotisering en automatisering

Over robotisering en automatisering wordt vaak gesproken als een bedreiging voor menselijke arbeid. Deze ontwikkelingen bieden  gecombineerd met jobcarving echter ook kansen om werk op een andere manier te organiseren. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld minder mensen nodig of kunnen  mensen met een bepaalde arbeidshandicap toch werk uitvoeren omdat zij door techniek ontlast worden.

Stakeholders en belanghebbenden

Bij het verwezenlijken van deze ambitie spelen diverse stakeholders en doelgroepen een actieve rol. Denk aan de onderwijsinstellingen po, vo, mbo, hbo en wo. Maar ook aan bedrijven  uit de hightech en maakindustrie, inclusief werkgevers- en werknemersorganisaties, dienstverlenende bedrijven, nationale-, lokale- en provinciale overheden in diverse samenwerkingsverbanden.

Rol Brainport Development

Brainport Development communiceert deze ambitie en neemt dit mee in gesprekken met lokale, provinciale, nationale en Europese overheden aangaande financiering, beleid en regelgeving. Ze draagt bij aan deze ambitie als aanjager van innovatie en samenwerking alsook coördinator en verbinder van regionale en soms provinciale en landelijke initiatieven. Hierbij richt Brainport zich met name op de promotie van de regio voor buitenlandse tech- en IT-studenten en kenniswerkers. En biedt ze eerste hulp bij een cultuuromslag in HR & recruitment bij werkgevers.

Projecten Brainport Development

Talent Attraction Programme

Dit programma richt zich middels regiobranding, kennisuitwisseling en ondersteuning voor bedrijven op het aantrekken van internationale tech- en IT-kenniswerkers vóór en samen mét het regionale bedrijfsleven.

Innovatie HR recruitment

Organiseren van diverse activiteiten voor HR en recruitment innovatie.

Brabant International Students

Om ervoor te zorgen dat bedrijven in contact komen met talentvolle internationale studenten is Brabant International Students opgericht. Samen met de Hoger Onderwijsinstellingen binnen de regio en het Holland Expat Center South koppelen ze afstuderende internationale studenten aan bedrijven die op zoek zijn naar talent. Dit doen ze door verschillende evenementen te organiseren.

Hybride tech docenten

Als hybride tech docent combineer je jouw baan in het bedrijfsleven met het onderwijs door letterlijk als docent voor de klas te staan. Als werkgever geeft het hybride gastdocentschap jouw werknemers de mogelijkheid om een nieuwe uitdaging aan te gaan en ervaring op te doen in het onderwijs. Je draagt op deze manier meteen bij aan onderwijsverbetering in onze regio.

Lees meer

Jeugd & Technologie

Het stellen van doelen en het organiseren van activiteiten voor technologiepromotie voor leerlingen in primair- en voortgezet om hen aan te spreken vanuit hun belevingswereld.

Vragen over deze ambitie of de projecten hiervoor?

Neem via onderstaande gegevens contact met me op.

Bellen:
06 27 74 50 06

E-mail:
e.vannispen@brainportdevelopment.nl

Edith van Nispen

Strateeg Onderwijs & Arbeidsmarkt