Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

2. Leven Lang Ontwikkelen

De hele bevolking in Brainport Eindhoven is bezig met Leven Lang Ontwikkelen. 

Jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker in een sneller veranderende wereld.

 

Een leven lang ontwikkelen kan gedefinieerd worden als: het actief ontplooien van eigen kwaliteiten gedurende het hele leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids-, of maatschappelijk perspectief. Om te zorgen dat ontwikkelen een tweede natuur is voor iedereen, zijn activiteiten van gemeenten, onderwijsinstellingen, opleiders én bedrijven nodig.

 

Een inwoner in Brainport Eindhoven is zich bewust van het belang om te blijven ontwikkelen en van de kansen die de regio daarvoor biedt om zo voorbereid te zijn op de maatschappij en arbeidsmarkt van de toekomst.

Basishouding continu ontwikkelen

We stimuleren een lerende houding bij leerlingen en studenten, die voortkomt uit nieuwsgierigheid. Hiervoor verweven we het ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren. Studenten en leerlingen moeten gericht zijn op ontwikkelen en weten dat een diploma, certificaat of werk geen eindpunt, maar een startpunt voor de invulling van hun rol in de maatschappij of loopbaan. Hierin zullen de eisen van werk namelijk continu veranderen waardoor ze adaptief moeten zijn om inzetbaar te blijven. Deze houding zal verder worden gestimuleerd door leren en werken meer te verweven - bijvoorbeeld door contextrijke – of hybride leeromgevingen. Voor onderwijs- en opleidingsinstellingen geldt dat een nauwere samenwerking met bedrijven ervoor zal zorgen dat het opleidingsaanbod passend en actueel blijft.

Inzicht en middelen voor werkgevers en (potentiële) werknemers

Voor de arbeidsmarkt draait leven lang ontwikkelen om het actief ontplooien van relevante kennis en kunde van (potentiële) werknemers. Zodat zij het huidige en toekomstige werk uit  kunnen blijven voeren. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker.

  • Om dit binnen bedrijven te realiseren is het belangrijk dat medewerkers door hun werkgevers gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen en hierin gefaciliteerd te worden. Werknemers moeten daarvoor beschikken over inzicht in eigen competenties en de gevraagde competenties voor het huidige werk of mogelijk toekomstig werk. Maar ze moeten ook beschikken over financiële middelen zoals bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelbudget en overzicht hebben van scholingsmogelijkheden.

  • Werkgevers moeten hiervoor zicht hebben op de competenties die zij in huis hebben en weten hoe hun eigen vraag naar competenties verandert. Zij kunnen hun medewerkers faciliteren in ontwikkeling door zelf intern scholing en opleidingen aan te bieden. Bedrijven die betrokken zijn bij onderwijs- en opleidingsinstituten, dragen zij zelf ook bij aan relevant opleidings- en scholingsaanbod.

Overzicht mogelijkheden en aanbod

Voor iedereen in de regio die iets wil met leven lang ontwikkelen, is het belangrijk te weten waar zij terecht kunnen voor informatie over scholings- en opleidingsmogelijkheden. En dat zij weten van welke budgetten zij gebruik kunnen maken. Voor kwetsbare groepen is begeleiding naar werk cruciaal om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. De overheid kan hieraan bijdragen door het inzichtelijk maken van gevraagde competenties op de arbeidsmarkt, financiële mogelijkheden en het scholingsaanbod. De overheid kan ook actief investeren met budgetten in het om-, her- en bijscholen.

Stakeholders en belanghebbenden

Om deze ambitie te bereiken spelen diverse stakeholders en doelgroepen uit de regio een actieve rol. Denk aan bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties inclusief scholingsfondsen, mbo-, hbo-, wo-onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsaanbieders. Maar ook nationale, provinciale en lokale overheden, diverse samenwerkingsverbanden en andere organisaties zoals bibliotheken. 

Deze stakeholders werken gezamenlijk aan leren als een tweede natuur. Dit doen zij door het faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden voor de gehele potentiële beroepsbevolking, passend aanbod van ontwikkelmogelijkheden en het creëren van inzicht in gevraagde vaardigheden op de arbeidsmarkt.

Download hier de factsheet voor meer achtergrond informatie over Leven Lang Ontwikkelen.

Rol Brainport Development

Brainport Development communiceert deze ambitie en neemt dit mee in gesprekken met lokale, provinciale, nationale en Europese overheden aangaande financiering, beleid en regelgeving. Ze draagt bij aan deze ambitie als aanjager van innovatie en samenwerking alsook coördinator en verbinder van regionale en soms provinciale en landelijke initiatieven. 

Projecten Brainport Development

Campagne Samen Klaar voor de Toekomst

Dit is een bewustwordingscampagne waarmee inwoners en werkgevers in Brainport Eindhoven worden ingelicht over het belang van leven lang ontwikkelen. Daarnaast wordt hen inzicht geboden in het ontwikkelingsaanbod op de website van Samen Klaar Voor De Toekomst.

www.samenklaarvoordetoekomst.nl

Vragen over deze ambitie of de projecten hiervoor?

Neem via onderstaande gegevens contact met me op.

Bellen:
06 27 74 50 06

E-mail:
e.vannispen@brainportdevelopment.nl

Edith van Nispen

Strateeg Onderwijs & Arbeidsmarkt