Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

1: Onderwijsinnovatie

Alle leerlingen en studenten in Brainport Eindhoven krijgen innovatief onderwijs. Dit is nodig om de talentontwikkeling van onze kinderen blijvend te stimuleren. Binnen Brainport Eindhoven heeft iedereen daarom recht op innovatief onderwijs waarin de bewustwording en het karakter van onze unieke omgeving centraal staat.

 

Hierdoor krijgt iedereen de kans om weerbaar en voorbereid de maatschappij en arbeidsmarkt van de toekomst tegemoet te treden.

Om dit te kunnen bereiken, zijn de kernthema’s van het onderwijs in Brainport: technologie, ondernemerschap, creativiteit en internationalisering. Hierbij staat de leerling altijd centraal. We doen dit voor en samen met kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo, andere opleiders en in co-creatie met het bedrijfsleven.

 

Technologie: positieve bewustwording

Technologie heeft een steeds grotere invloed op onze samenleving. Leerlingen, studenten en docenten begrijpen dit. Zij zien technologie dan ook als een positieve uitdaging ten behoeve van hun ontwikkeling. Ongeacht hun studiekeuze. Technologie is overal. 

Ondernemerschap en creativiteit: alle onderwijsinstellingen bieden 3O-leren aan

Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig. Ze kijken met een open blik naar de wereld om zich heen; ze ondernemen dingen,  gaan op onderzoek uit, ontdekken nieuwe dingen en experimenteren ermee. Die nieuwsgierigheid wordt binnen Brainport aangemoedigd en gestimuleerd. In een snel veranderende wereld is het namelijk belangrijk om nieuwe indrukken, uitdagingen en ontdekkingen te vertalen naar mogelijkheden. Alle onderwijsinstellingen binnen Brainport bieden daarom 3O-leren aan. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen en studenten een ondernemende houding hebben, initiatief nemen, doorzettingsvermogen tonen, zelf actief kennis vergaren en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden ontwikkelen zoals creatief denken.

Internationalisering: taalvaardigheid, wereldburgerschap en interculturele samenwerking en communicatie

Binnen Brainport werken mensen met verschillende culturen en achtergronden samen. Om elkaar goed te begrijpen en onderling goed te kunnen communiceren zijn interculturele vaardigheden nodig. Het gaat hierbij zowel om taalvaardigheid als de ontwikkeling van intercultureel bewustzijn en wereldburgerschap; zo realiseert iedereen welk effect hij of zij heeft op de rest van de wereld. Door dit te verwezenlijken wordt ook het reguliere onderwijs toegankelijker voor de kinderen van internationale kenniswerkers.

Leven Lang Ontwikkelen: basishouding continu ontwikkelen

Alle leerlingen, studenten en leraren zouden over een lerende houding als basiscompetentie moeten beschikken (naast de omschrijving van Leven Lang Ontwikkelen in Ambitie 2). Hiermee bedoelen we dat zij in staat moeten zijn om eigen kwaliteiten continu en actief te ontplooien voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgerelateerd-, of maatschappelijk perspectief. Een heel leven lang.

Stakeholders en belanghebbenden

Bij het verwezenlijken van deze ambitie spelen diverse stakeholders en doelgroepen uit de regio een actieve rol. Denk aan: kinderopvang, onderwijsinstellingen en besturen primair- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo, lokale en provinciale overheden alsook het bedrijfsleven. Bij laatstgenoemde hebben we het met name over bedrijven uit de hightech en maakindustrie inclusief werkgeversorganisaties die betrokken zijn bij onderwijs. Deze stakeholders werken gezamenlijk aan de talentontwikkeling van leerlingen en studenten door bovengenoemde punten te implementeren in de onderwijsprogramma’s. Hierdoor komen leerlingen en studenten in aanraking met - alle ontwikkelingen in - de Brainport regio zowel binnen- als buiten school. 

Rol Brainport Development

Brainport Development communiceert deze ambitie en neemt dit mee in gesprekken met lokale, provinciale, nationale en Europese overheden aangaande financiering, beleid en regelgeving. Ze draagt bij aan deze ambitie als aanjager van innovatie en samenwerking alsook coördinator en verbinder van regionale en soms provinciale en landelijke initiatieven. Daarbij richt Brainport zich primair op de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven. 

Projecten Brainport Development

Jeugd en Technologie - verbinding onderwijs & bedrijfsleven

Binnen het project stimuleren we de samenwerking tussen onderwijs en technisch bedrijfsleven om gezamenlijk contextrijk onderwijs aan te bieden. Hierbij is het van belang leerlingen in primair- en voortgezet onderwijs aan te spreken in hun belevingswereld.

Hybride tech docenten

Als hybride tech docent combineer je jouw baan in het bedrijfsleven met het onderwijs door letterlijk als docent voor de klas te staan. Als werkgever geeft het hybride gastdocentschap jouw werknemers de mogelijkheid om een nieuwe uitdaging aan te gaan en ervaring op te doen in het onderwijs. Je draagt op deze manier meteen bij aan onderwijsverbetering in onze regio.

Lees meer

We are the Future: internationalisering onderwijs

Dit project heeft als doel de internationalisering van het onderwijs te stimuleren door het versterken van het aanbod, professionalisering van docenten en versterken van de internationale en regionale netwerken die bijdragen aan internationalisering van het onderwijs. Gericht op alle kinderen in Brainport met de specifieke wensen van internationals op het gebied van kinderopvang, het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo.

Vragen over deze ambitie of de projecten hiervoor?

Neem via onderstaande gegevens contact met me op.

Bellen:
06 27 74 50 06

E-mail:
e.vannispen@brainportdevelopment.nl

Edith van Nispen

Strateeg Onderwijs & Arbeidsmarkt