Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Bouw aan de brainport(s) van Nederland!

Op deze pagina vind je de inzet van Brainport Eindhoven voor het nieuwe kabinet. Samen innoveren in innovatie-ecosystemen is de toekomst dus bouw op die manier aan de brainport(s) van Nederland!

Concreet vragen we van een nieuw kabinet:

 1. Investeer jaarlijks ten minste 60 miljoen in toptechnologie & talent in Brainport Eindhoven, voor de ontwikkeling van publiek-private innovatieprogramma’s en –projecten waarin we sleuteltechnologieën aan transities en toekomstige verdienmodellen koppelen, en het daarvoor benodigde talent.
 2. Investeer in een goede én (inter)nationaal bereikbare leef- en werkplek. Merk Brainport Eindhoven aan als Nationaal Sleutelproject, en
 3. Ontwikkel de Brainport Nationale Actieagenda bij wijze van experiment door naar één integrale besluitvormende Rijk-regiotafel.

Ons pleidooi in drie stappen:

 • Stap 1. Innovatie-ecosystemen zijn de kraamkamer van oplossingen voor maatschappelijke opgaven, transities, verdienvermogen, werkgelegenheid en eigen productie.
 • Stap 2. Investeer in kennis en innovatie én benut onderscheidende innovatie-ecosystemen.
 • Stap 3. Voor Brainport Eindhoven betekent dit: Investeer structureel in de Brainport Nationale Actieagenda voor innovatie, talent en woon- en leefklimaat.

  Thema’s

  Ondertussen in Brainport

  In Brainport Eindhoven maken we het verschil. Maar hoe doen we dat? Welke technologieën spelen hierin een rol en wat is de impact daarvan? We zijn onder andere actief op de volgende thema’s:

  Meer weten over ons bid?

  Marion Hinderdael

  Adviseur Strategie & Public Affairs

  06 25 05 15 42
  Meer weten over ons bid?