Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

De innovatiekracht van Brainport

De strategie

Brainport Development

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close icon

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close icon
Sluiten Close
Scroll verder

Voorzieningen en bereikbaarheid

De druk op de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, onderwijsinstellingen, centrumvoorzieningen en vervoerssystemen in de regio blijft stijgen. Het is van belang om hieraan te werken. Welvaart en welzijn raken elkaar hier direct. Dat geldt voor alle inwoners van onze regio. Daartoe behoren ook de internationale talenten die de aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven vergelijken met concurrerende regio’s in de wereld. Daarom moet het voorzieningenniveau gelijke tred houden met de veranderende bevolkingssamenstelling en het krachtige innovatieve ecosysteem van Brainport. Dat kan de regio niet alleen. Voor een sterk, inclusief, internationaal concurrerend en voor iedereen toegankelijk voorzieningenniveau zijn langjarige overheidsinvesteringen nodig.

Bereikbaarheid is één van de grote opgaven binnen Brainport. De druk op vervoerssystemen stijgt. De economische werklocaties én de kleine kernen moeten goed ontsloten worden. Dit vraagt om een mobiliteitstransitie. Het vereist investeringen in infrastructuur. De samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen ondersteunt en versnelt deze ambities. Uiteraard koppelen we de bereikbaarheidsopgave aan innovatie: met technologische kennis nieuwe oplossingen verzinnen.

Volgende pagina