Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Voorzieningen en bereikbaarheid

De druk op de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, onderwijsinstellingen, centrumvoorzieningen en vervoerssystemen in de regio blijft stijgen. Het is van belang om hieraan te werken. Welvaart en welzijn raken elkaar hier direct. Dat geldt voor alle inwoners van onze regio. Daartoe behoren ook de internationale talenten die de aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven vergelijken met concurrerende regio’s in de wereld. Daarom moet het voorzieningenniveau gelijke tred houden met de veranderende bevolkingssamenstelling en het krachtige innovatieve ecosysteem van Brainport. Dat kan de regio niet alleen. Voor een sterk, inclusief, internationaal concurrerend en voor iedereen toegankelijk voorzieningenniveau zijn langjarige overheidsinvesteringen nodig.

Bereikbaarheid is één van de grote opgaven binnen Brainport. De druk op vervoerssystemen stijgt. De economische werklocaties én de kleine kernen moeten goed ontsloten worden. Dit vraagt om een mobiliteitstransitie. Het vereist investeringen in infrastructuur. De samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen ondersteunt en versnelt deze ambities. Uiteraard koppelen we de bereikbaarheidsopgave aan innovatie: met technologische kennis nieuwe oplossingen verzinnen.

Volgende pagina