Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

De basis voor het Brainport-ecosysteem

Brainport International student

Sterke publiek-private samenwerking, dankzij vertrouwen, trekkracht en nabijheid

Samen een crisis doorstaan kan alleen als het vertrouwen groot is. Vertrouwen is de fundering van de samenwerking. Korte lijnen, snelheid en wendbaarheid: daardoor kunnen we een duidelijke koers varen. Internationale bedrijven in onze regio zijn nauw verweven met een uitgebreid netwerk van lokale samenwerkingspartners. Zij profiteren van elkaars apparatuur, diensten, personeel en kennis.

​​​​​Het behouden en kweken van technologisch leiderschap

Het Brainport-ecosysteem heeft een wereldwijd erkende kennispositie op het gebied van sleuteltechnologieën. Deze technologieën ontwikkelen zich snel. Het innovatie-ecosysteem van Brainport is een kraamkamer van nieuwe technologieën en bedrijvigheid. Het is van levensbelang dat bedrijven wendbaar zijn. Dat zij kunnen schakelen tussen verschillende toepassingsgebieden en steeds nieuwe toepassingen voor deze technologieën ontwikkelen. Zo dragen zij bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de klimaatdoelstellingen.

Kennis koppelen aan industrialisering en verdienvermogen

In Brainport maakten we de transitie van een gesloten systeem rond enkele grote bedrijven naar een systeem van open innovatie. Dat betekent dat bedrijven intensief samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen. Dit versterkt de concurrentiekracht en betaalt zich uit in banengroei in de maakindustrie. De grote private investeringsbereidheid van Brainport Eindhoven is uniek in Nederland. De Brainport-regio is goed voor bijna een kwart van de private R&D in Nederland.

Slim gebruik maken van globalisering

Een ander succesfactor van het Brainport Eindhoven-ecosysteem is het internationale perspectief en de sterke focus op export. Dat resulteert in een hybride regio: we beschikken over een breed netwerk van lokale toeleveranciers en klanten én we hebben intensieve connecties met andere regio’s in Nederland en ver daarbuiten. De regio speelt slim in op de mogelijkheden die globalisering biedt. Zo bedienen we wereldwijde nichemarkten, met behoud van werkgelegenheid.