Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Strategie & Public Affairs

Om ons hightech ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen structureel te versterken, bekijken, benutten en beïnvloeden we de mogelijkheden die nationaal en Europees beleid bieden. De onderwerpen uit de Brainport Nationale Actieagenda , onze langjarige Rijk-regio samenwerking, zijn daarbij leidend. We zetten ook in op het Europese beleidsprogramma na 2020 onder andere met onze sterke positie binnen het Vanguard Initiative. Daarnaast zijn we steeds scherp op nieuwe ontwikkelingen en kansen die bijdragen aan een duurzame doorontwikkeling van ons ecosysteem. Uitgangspunt is de strategie van Brainport Eindhoven, zoals opgenomen in het Jaarplan. 

Den Haag

Met als belangrijkste samenwerkingsvehikel de Brainport Nationale Actieagenda is er een intensief partnerschap tussen het Rijk en Brainport Eindhoven.  Dit partnerschap gaat over onderwerpen als sleuteltechnologieën (oa advanced manufacuring, nanotechnologie, Artificial Intelligence, geïntegreerde fotonica, ...) en hoe deze in te zetten voor de grote maatschappelijke opgaves (denk aan opslag- en conversietechnologie voor de energietransitie en bv medische technologie)  -  de Human Capital agenda (aantrekken, opleiden, omscholen en behouden van technisch talent maar ook bv internationalisering) - het vestigingsklimaat (met focus op verbeteren van bereikbaarheid en voorzieningen in de regio maar ook bv de digitale infrastructuur) - toegang tot risicokapitaal voor innovatieve startups en scale-ups - smart en green mobility en meer. Verder is er gezamenlijke gedachtenvorming over rijk-regio samenwerking bv rond innovatie-ecosystemen en bijbehorend instrumentarium.   

De Adviseur Strategie en Public Affairs heeft als belangrijkste verantwoordelijkheden; het verbinden van de strategische koers Brainport Eindhoven aan kabinetsbeleid, het verzamelen en duiden van relevante informatie vanuit Den Haag; het leggen van verbindingen en contacten met kabinet en kamerleden in Den Haag en tijdens werkbezoeken in de regio;  het verbinden van partners uit het ecosysteem aan een gezamenlijke Public Affairs agenda.  Intern overleg met de belangrijkste triple helix (bedrijfsleven-kennisinstellingen-overheden) partners  en extern overleg met Provincie Noord-Brabant, landelijke sector- en koepelorganisaties (FME, VSNU, 4TU, Vnoncw-Mkb Nederland,…) en andere regio’s is daarbij veelvuldig.

Brussel

Onze vertegenwoordiger in het Brainport Eindhoven EU Office verzorgt de relaties met m.n. de andere regionale vertegenwoordigingen in Brussel en de Europese Instellingen. Hij vertegenwoordigt Brainport Development in verschillende internationale netwerken. Het Vanguard Initiative – een samenwerking va +35 innovatieve industriële regio’s – neemt hierin een prominente plaats in en is ook de omgeving waarin de nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Brabant tot uiting komt.

Via de contacten met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie wordt de driehoek Eindhoven-Den Haag-Brussel vervolledigd. De netwerkfunctie gaat hand in hand met het scouten van relevante projectmogelijkheden voor de partners in het ecosysteem en, waar nodig, het uitvoeren van een beleidslobby. De verschillende aspecten van deze drieledige opdracht zijn complementair en werken versterkend naar mekaar toe.