Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Als ondernemer wil je ook in de toekomst nog ondernemen. Economische ontwikkeling kan bijna niet meer zonder ook aan duurzaamheid te denken. De economie van duurzaamheid is klimaatneutraal, circulair, inclusief en eerlijk. Deze economie biedt je de mogelijkheid om met nieuwe businessmodellen te komen, nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren. Door bijvoorbeeld voor een nieuw ontwerp- en productieproces te kiezen met recyclebare grondstoffen of hernieuwbare energiebronnen, draag je bij aan een duurzamere samenleving.

 

Duurzaam ondernemen binnen Brainport

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in onze samenleving. Veel bedrijven in Brainport werken aan nieuwe technologieën die duurzame oplossingen bieden voor bijvoorbeeld de energietransitie, de landbouw of de gezondheidszorg. Door de hightech industrie te ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe, duurzame oplossingen, zorgen we samen voor een beter leefklimaat. Daarnaast verduurzamen veel bedrijven hun bedrijfs- of productieprocessen om een bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving. Wettelijk zijn er een aantal verplichtingen waaraan het bedrijfsleven moet voldoen, zoals de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Maar er zijn nog veel meer manieren om je onderneming te verduurzamen, denk hierbij aan duurzame inkoop, mobiliteit, gebouwen, evenementen of afvalscheiding.

Grondstofgebruik beperken

Naast de hightech industrie kent Brainport ook veel maakbedrijven die grondstof intensief werken. Zij hebben baat bij circulaire oplossingen, met name op het gebied van metaal en kunststof waarvoor de vraag hoog is en (op lange termijn) schaarste kan ontstaan. Bij circulaire oplossingen kun je denken aan het verwaarden van reststromen, efficiëntie door meet- en regeltechniek en levensduurverlenging van producten. Ook door afval van productieprocessen te zien als grondstoffen voor nieuwe producten of processen kunnen circulaire, gesloten systemen ontstaan waardoor er geen of zo min mogelijk afval ontstaat. Daarnaast is er steeds meer focus op diensteneconomie: producten worden als service aangeboden, waarbij de producent eigenaar van het product blijft en aan het einde van de levensduur het product weer terughaalt voor hergebruik. 

Belang design voor circulair ondernemen

Door samen te werken met de design sector kunnen andere oplossingen bedacht worden om grondstofgebruik te beperken of te vervangen voor duurzamere alternatieven. De veel gebruikte grondstoffen in Brainport,  metaal en plastic, zijn goed recyclebaar. Maar een designer kan je ook helpen om minder materiaal te gebruiken door een product- of procesontwerp anders in te richten. Daardoor kun je niet alleen grondstoffen, maar ook kosten besparen. Het biedt jou als ondernemer mogelijkheden om anders naar producten en diensten te kijken en circulair ondernemen mogelijk te maken. 

Aan de slag

Om duurzaamheid binnen een organisatie goed op te zetten is het raadzaam om het zo hoog mogelijk op de agenda te krijgen. De leidinggevende van het bedrijf moet de noodzaak hiervan inzien om stappen met duurzaamheid te kunnen maken. Vervolgens is het zinvol om aan de gehele organisatie de urgentie en de relevantie te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door een inspiratiesessie over het onderwerp. Daarna is het goed om de definities, kaders, uitdagingen en oplossingen in kaart te brengen. Waar zitten vervolgens de kansen? Waar kan je impact maken? Die geef je de hoogste prioriteit. Er zijn voldoende aanbieders in de regio die bedrijven helpen om aan de slag te gaan met duurzaamheid en circulair ondernemen. 

Partijen die ondernemers helpen om stappen te zetten op het gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie heeft de MKB Toolkit Circulair Ondernemen ontwikkeld, voor ondernemers die zelf stappen willen zetten richting circulair ondernemen.

MKB Toolkit Circulair Ondernemen

MVO Nederland

MVO Nederland is een landelijke netwerk van ondernemers die willen innoveren en implementeren om een nieuwe, toekomstbestendige economie te bereiken.

www.mvonederland.nl

Energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen.

www.rvo.nl

Informatieplicht energiebesparing

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht energiebesparing. Op de site van RvO vind je hierover meer informatie.

www.rvo.nl

Circo

Circo is een groeiende community rond ‘creating business through circular design’. In en rondom CIRCO zitten ondernemers en bedrijven uit de maakindustrie en de creatieve industrie, en daarnaast onderzoekers, beleidsmakers en studenten.

www.circonl.nl

Subsidies voor circulaire industrie

Investeer je in bedrijfsmiddelen die een circulaire industrie bevorderen? Bijvoorbeeld doordat ze bijdragen aan een vermindering van het grondstoffengebruik of de recycling van producten of afval? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

www.rvo.nl

Alliantie Klimaatactie

Ook 40% besparen op eigen CO2-uitstoot in 5 jaar tijd? Als deelnemer aan de Alliantie Klimaatactie word je kosteloos vooruit geholpen met een globale 0-meting van de eigen CO2-voetafdruk, met een online 5-stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen, een handboek en veel praktische tips en voorbeelden.

www.klimaatplein.com

The Natural Step

Het raamwerk van The Natural Step is een stap voor stap aanpak die bestaat uit 4 duurzaamheidsprincipes en een ontwerpaanpak, die bedrijven, organisaties, instellingen kunnen gebruiken om duurzaamheid in de organisatie op gang te brengen.

www.thenaturalstep.nl

Het Beginstation

Het Beginstation is een concept dat zich richt op werkgelegenheid, startups en innovaties voor een circulaire economie. Hiervoor heeft het Beginstation voor scholen en bedrijven verschillende workshops ontwikkelt waar innovatie, circulariteit en creativiteit centraal staan.

www.beginstation.nl

Circulaire regioscan Brainport

De Rabobank heeft de circulaire kansen in de Brainport regio in beeld gebracht, zodat de ondernemers met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen bedenken om hun circulaire ambities waar te maken.

www.rabobank.com

Servicepunt Circulair

De Natuur en Milieufederaties bieden via dit servicepunt gratis advies aan ondernemers om stappen te maken met circulair ondernemen.

https://servicepunt-circulair.nl/

Circulaire maakindustrie

Maak gebruik van de informatie en ondersteuning van Circulaire Maakindustrie om circulaire kansen voor je bedrijf te benutten.

https://circulairemaakindustrie.nl/

Circular Value Center

Het Circular Value Center is hét nieuwe aanspreekpunt voor ondernemers in de maakindustrie in Brabant, Zeeland en Limburg die willen versneller met circulair ondernemen.

Circular Value Center

Circulair ontwerpen

Ideaology is een product ontwerp & business innovatie bedrijf dat bedrijven helpt in de vorm van circulair ontwerpen van producten en innovatie management.

www.ideaology.nl

Contact met Brainport Development

Je kan ook contact opnemen met één van de business developers van Brainport Development. Zij helpen je op weg.

Bellen:
+31615905482

E-mail:
j.schunselaar@brainportdevelopment.nl

Jelle Schunselaar

Business Developer | Brainport Development