Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven en organisaties in de Brainportregio is het vinden van personeel. En dan met name techneuten en IT-ers. Met het omscholingsproject Reskilling in Brainport wil Brainport Development samen met de partners in de regio bijdragen aan het versnellen en versterken van omscholing.

Lukt het jou als werkgever niet om (geschikte) kandidaten te vinden voor de openstaande tech- en IT-vacatures binnen jouw organisatie? Dan ben je niet de enige! Veel werkgevers in de Brainportregio hebben moeite om vacatures ingevuld te krijgen. Maar er is een oplossing: zij-instromers!

Met het omscholingsproject Reskilling in Brainport wil Brainport Development gemotiveerde omscholingskandidaten koppelen aan werkgevers die op zoek zijn naar technisch en IT-talent. Dat kan van werk naar werk zijn, maar ook van uitkering naar werk of anderszins. Het uiteindelijke doel is om het project op te schalen en te verankeren in de regio. Zo levert het een blijvend voordeel op voor bedrijven en zij-instromers in techniek en IT.

Omscholingsproject Reskilling in Brainport

De deelnemende werkgevers en het talent dat ze zoeken vormen het uitgangspunt van het project Reskilling in Brainport. Het project bestaat uit een aantal fasen.

Werving: op zoek naar kandidaten

Belangrijke stap is het werven van kandidaten. Dit doen we via een meer-sporen aanpak naar de techniek met de wervingscampagne 'Maak werk van jouw technische kant' via www.jouwtechnischekant.nl. Richting de IT doen we dit met de wervingscampagne 'Ook geen typische IT'er? wij zoeken jou!' via www.typisch-it.nl

Ook zetten we de wervingskracht van de werknemers in om te werven binnen eigen netwerk, ondersteunend vanuit de campagne. Daarnaast zetten we ook het regionetwerk in en bundelen we onze krachten samen met partners zoals UWV, werkgelegenheidsteams gemeenten, 04werkt, FNV etc.

Selectie: geschiktheid beoordelen

Kandidaten moeten de juiste skills bezitten en over beginnende technische vaardigheden beschikken. Maar bovenal: ze moeten de motivatie hebben om aan de slag te gaan in een nieuwe, technische functie. We organiseren oriëntatie-activiteiten waar kandidaten en werkgevers aan elkaar worden voorgesteld. Jij als werkgever bepaalt vervolgens welke kandida(a)t(en) jij geschikt acht. Met hen ga je het omscholingstraject in.

Omscholing: de juiste opleiding

Vervolgens kijken we samen wat nodig is voor die omscholing. Is een cursus van een paar weken voldoende of gaat het om een volledige opleiding? Als duidelijk is hoe het opleidingstraject eruit gaat zien, leggen we contact met opleidingsinstituten. Denk aan de mbo’s in de regio zoals Summa College en ROC Ter AA, maar ook aan een hbo als Fontys Hogescholen en andere opleidingsaanbieders.

Aan de slag

Nadat de kandidaat zijn of haar opleiding heeft afgerond, mag hij of zij zich een volwaardig medewerker noemen!

Inspiratie

Kans voor werkgevers met techsupport-vacatures!

Lees meer

Krapte op de arbeidsmarkt? Werkgevers, wees de oplossing!

Lees meer

‘Iedereen heeft iets met techniek’

Lees meer

Zijn er écht geen IT’ers of zoek je niet goed?

Lees meer

Omscholingsprogramma levert zeer gemotiveerde softwareontwikkelaars

Lees meer

Ervaring Hoppenbrouwers met zij-instromers; Het talent van morgen begint vandaag!

Lees meer

Omscholingssucces in IT met Fontys MakeITWork bij Actemium

Lees meer

Make IT Work: praktische kweekvijver voor aanstormend ICT-talent

Lees meer

Uitkeringsgerechtigden klaarstomen tot IT-professional: nieuw talent voor bedrijven

Lees meer

Begeleiding gedurende het traject

Een belangrijke factor in het slagen van een omscholingstraject is de begeleiding van de kandidaten. Daarom worden de deelnemers tijdens de volgende drie fasen actief begeleid: 

  • vooraf tijdens de werving en selectie;
  • in de opleidingsfase tijdens de omscholing;
  • in de werkfase, als de kandidaat na of al tijdens de opleiding aan de slag gaat bij het bedrijf en moet worden ingewerkt, als aanvulling op de inhoudelijke begeleiding vanuit de werkgever.

Wie betaalt de omscholing?

Er zijn verschillende regelingen en subsidiemogelijkheden beschikbaar waarmee (een deel van) de opleiding betaald kan worden. Hetzelfde geldt voor het (door)betalen van het salaris gedurende de omscholing. Een en ander hangt af van de situatie van de kandidaat, het traject en de opleiding. In het project gaan we samen met de partners in de regio en deelnemende bedrijven de oplossingen creëren en ervaringen delen.

Waarom deelnemen? 

Door je aan te melden voor het project Reskilling in Brainport help je mee aan het opzetten van een nieuw kanaal om gemotiveerd talent te werven voor lastig vervulbare functies binnen je organisatie en binnen de regio. Daarnaast draag je bij aan het overkoepelend maatschappelijk belang om aanbod van mensen uit sectoren met structureel minder werk te verbinden aan de vraag naar mensen in kansrijke,  toekomstbestendige krapteberoepen.

Wat vragen wij verder van je?

Commitment! Dat je enerzijds als werkgever het belang van dit project onderstreept en anderzijds dat je deelneemt aan het project met de intentie dat er banen beschikbaar zijn voor deze omgeschoolde  professionals.

Steun Metropool Regio Eindhoven

Het project Omscholingsaanpak Brainportregio is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Metropoolregio Eindhoven in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.