Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Wat is Fotonica?
foto door Bart van Overbeeke

Fotonica is een technologie die zich richt op het detecteren, opwekken, transporteren en bewerken van licht. De technologie lijkt op elektronica. Er is alleen één groot verschil: in plaats van elektronen worden er fotonen gebruikt om informatie door te zetten. Dat is zowel energiezuiniger als sneller. Fotonica wordt bijvoorbeeld gebruikt voor beeldschermen, verlichting, lasers, zonnecellen, sensoren en glasvezelnetwerken.

Wat is fotonica

Waarom Fotonica?

Omdat fotonische microchips veel minder energie verbruiken dan hun elektronische voorgangers, kunnen ze het exploderende energieverbruik van datacenters oplossen. Maar ze kunnen ook zeer nauwkeurig werk verrichten als het aankomt op de monitoring van bijvoorbeeld vliegtuigvleugels, het bouwen van bruggen of hoge gebouwen. Datzelfde geldt voor precisielandbouw; door middel van fotonische chips wordt het mogelijk op exact het juiste moment te zaaien, bemesten of bijvoorbeeld te beregenen.

Wat is fotonica

Fotonica toepassen in je bedrijf

Nederland loopt voor in de ontwikkeling en productie van geïntegreerde fotonische chips die werken op basis van fotonen in plaats van elektronen. Waar de micro-elektronica momenteel een enorme bijdrage levert aan maatschappelijke ontwikkelingen,  zal de geïntegreerde fotonica dit in de toekomst doen. Hierbij zullen fotonische chiptechnieken een belangrijke rol spelen in datacommunicatie, gezondheidszorg, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en landbouw.

Effect Photonics Fotonica

Wat biedt Brainport op het gebied van fotonica?

Verschillende bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties hebben hun kennis en krachten rondom fotonica gebundeld in de Stichting PhotonDelta. Hierin werken ze nauw samen met als doel de huidige infrastructuur te versterken, nieuwe bedrijvigheid te genereren en het imago van Nederland als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica verder op te bouwen. Een belangrijk deel van de kennis en bedrijven binnen deze stichting vind je in regio Brainport, zoals de Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, de provincie Noord-Brabant, de bedrijven SMART Photonics, EFFECT Photonics, Bright Photonics, Synopsys en VTEC, en onderzoeksinstituten Cobra, JePPIX en Nanolab@TUe.

Bij deze partners kan je meer informatie krijgen:

Photon Delta

Photon Delta is een samenwerkingsverband tussen de TU Eindhven, High Tech Campus en verschillende overheden. Hun missie is Brainport als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica verder opbouwen.

www.photondelta.eu

Wij helpen je graag met het kennis maken met de nieuwste technologieën. Bel voor een afspraak of telefonisch advies.