Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Philips verbetert gezondheidszorg door combinatie data, AI en klinische kennis

Het combineren van zorgdata, kunstmatige intelligentie en klinische kennis biedt Philips een enorm potentieel om de zorg te verbeteren. Het leidt tot onbeperkte mogelijkheden in vele toepassingsgebieden. Philips’ streven voor de toekomst is het maken van een Digital Twin van het volledige menselijk lichaam om zo behandeling te verbeteren en ziektes te voorkomen. 

Dit vereist nauwe samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen, kennisinstituten en bedrijven wereldwijd. Daarom werkt Philips samen in open innovatie-settings zoals e/MTIC en biedt het mkb, startups en scale-ups toegang tot marktplaatsen zodat ze hun AI-innovaties kunnen testen en aanbieden in een klinische setting.

Professor Doctor Milan Petković is afdelingshoofd AI, Data Science en Digital Twin bij Philips. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en interim AI-lead voor Philips Connected Care. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende publiek-private samenwerkingen in de EU.

Gezondheidszorg in fase van digitale transformatie

"Philips gebruikt AI voor heel verschillende doeleinden en op een groot aantal verschillende gebieden", legt Milan uit. “Denk aan connected care voor patiëntmonitoring, slaap- en beademingsondersteuning of het ontwikkelen van oplossingen voor non-invasieve behandeldoeleinden. Data en AI zijn beide van unieke waarde voor Philips. De zorg bevindt zich in een fase van digitale transformatie. AI biedt duidelijke mogelijkheden om de digitale transformatie van de zorg te faciliteren.”

Data en AI gebruiken om de gezondheidszorg te verbeteren

“Ons doel is om slim gebruik te maken van data die nu in de zorg ontstaan. We gebruiken deze gegevens voor wat we binnen Philips de ‘quadruple aim’ noemen. Het komt neer op het verbeteren van de uitkomst van de patiëntbehandeling en de kwaliteit van zorg, het beheersen van de zorgkosten en ten slotte het verbeteren van de ervaring van zowel patiënten als de ervaring van zorgverleners.”

Waarde zit in het combineren van data, AI en klinische kennis

“De visie van Philips is gebaseerd op het combineren van AI met bestaande klinische kennis. We hebben toegang tot veel data, AI-algoritmen en klinische kennis. Door ze te combineren, kunnen we betrouwbare AI creëren die veilig is voor patiënten en betrouwbaar is voor gebruik in de gezondheidszorg. Met onze aanpak ondersteunen we de gezondheidszorg bij het abstraheren van belangrijke inzichten uit data en het ontwikkelen van oplossingen die zich kunnen aanpassen aan de context waarin ze functioneren en die naadloos kunnen worden geïntegreerd in workflows.”
 

Gebruik AI op een transparante en verantwoorde manier

“Als bedrijf willen we AI en data op een verantwoorde en transparante manier inzetten. We hebben een webpagina waarop we al onze AI-enabled proposities publiceren. Een voorbeeld van zo'n propositie is ons Intellivue Guardian System. Het detecteert vroege tekenen van achteruitgang van de patiënt en geeft ziekenhuispersoneel een direct teken wanneer ze moeten ingrijpen, zodat ze tijd winnen om te handelen.”
 

AI-algoritmen trainen om tekenen van vroege achteruitgang te detecteren

“We hebben dit systeem kunnen ontwikkelen omdat we veel historische data hadden die we konden gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De gegevens betroffen zowel vitale functies van patiënten als behandelresultaten. Dankzij deze gegevens konden we de uitkomsten correleren met vitale functies en waren we in staat om slimme algoritmen te trainen die tekenen van vroegtijdige achteruitgang detecteren. Dit soort systemen dragen rechtstreeks bij aan de KPI's van ziekenhuizen omdat ze sterftecijfers, kosten en heropname op de IC verlagen. Bovendien dragen ze direct bij aan het welzijn van de patiënt en leiden ze tot betere gezondheidsresultaten en -ervaringen.”

AI en Digital Twin nu nog gericht op gezondheidssystemen en apparaten

“De visie van Philips op AI en de Digital Twin zijn momenteel nog gerelateerd aan het maken van modellen van medische systemen en apparatuur, zoals beeldvormingsapparatuur of non-invasieve apparaten. We willen er alles aan doen om te voorkomen dat die apparaten tijdens behandelingen stoppen, vooral bij non-invasieve chirurgie. Bij non-invasieve behandelingen zijn artsen volledig afhankelijk van de apparatuur. Omdat we niet willen dat ze kapot gaan, voeren we preventief onderhoud uit. Op basis van historische data voorspellen we wanneer een apparaat kapot gaat en om dat te voorkomen plannen we voor die tijd onderhoud in. Zo garanderen we dat de uptime van de apparatuur maximaal is.”
 

Het Digital Twin-concept toepassen op patiënten

“Op termijn willen we dit concept uitbreiden naar patiënten. Door patiënten te modelleren, kunnen we hen een betere behandeling bieden en misschien ook preventief interveniëren zodat we ziektes voorkomen in plaats van moeten genezen. Een voorbeeld is het model van een hart, dat kan helpen bij de behandeling en het begeleiden van interventies. We hebben al modellen voor organen zoals harten. Uiteindelijk zou het geweldig zijn als we het hele lichaam zouden kunnen dekken. Om dit te bereiken werkt Philips nauw samen met universiteiten en kennisinstituten over de hele wereld.”

Diepe slaapfase verlengen door AI

“Een voorbeeld van een recente AI-toepassing van Philips die ook op de zorg gericht is, is de slimme slaaphoofdband. Het is een apparaat dat op batterijen werkt en waarop Deep Learning-algoritmen worden gedraaid. Het meet hersensignalen en bepaalt vervolgens in welk slaapstadium een persoon zich bevindt. Tijdens de diepe slaapfase stuurt het signalen om die fase te verlengen. Tijdens een klinische dubbelblinde test gaf een aanzienlijk percentage (70%) van de deelnemers aan dat hun slaap was verbeterd.”
 

e/MTIC geweldig voorbeeld van win-win samenwerking

“Zoals ik al eerder zei, hebben we samenwerkingsverbanden nodig voor innovatie. In onze samenwerking passen we open innovatie toe. Een voorbeeld van zo'n open innovatiepartnerschap is e/MTIC, een gezamenlijk innovatie med-tech centrum in Brainport Eindhoven waarin Philips, de Technische Universiteit Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum, het Catherina ziekenhuis en Kempenheaghe samenwerken. Het is een geweldig voorbeeld van een win-win-samenwerkingsverband en een voorbeeld van een wat kleinere health data space waarbij je de infrastructuur hebt om gegevens te verzamelen, datastewards om de gegevens te cureren en methoden om data te delen waarmee je promovendi, professoren en ons als bedrijf faciliteert om de ontwikkeling van deze datagedreven zorginnovaties uit te voeren.”

Indrukwekkende resultaten

“Het heeft geleid tot een reeks indrukwekkende resultaten. Enkele voorbeelden zijn meer dan 80 PhD-projecten en de ontwikkeling van de healthdot-sensor die patiënten binnen en buiten de ziekenhuismuren monitort. Daarnaast heeft het ook geleid tot nieuwe methoden en tools voor het creëren, verzamelen en delen van data. Dit soort partnerships zijn van groot belang voor Philips.”

Nederland is goed vertegenwoordigd in EU-initiatieven

“De Europese Commissie promoot dit soort health data spaces en wil graag volgende stappen zetten. Philips is betrokken bij verschillende samenwerkingsprojecten binnen Nederland en de EU. Als land zetten we al stappen voorwaarts en werken we samen in initiatieven als de NL AI Coalitie. Onze bedrijven, TNO en universiteiten hebben een rol binnen deze EU-initiatieven. Wat belangrijk is, is dat we de kloof overbruggen van cloudinfrastructuur naar waardeproposities en data en AI-innovatie.”

Philips biedt MKB, scale- en startup toegang tot open innovatieplatforms

“Een belangrijke succesfactor als het om samenwerken gaat, behalve goede investeringen, is dat er sprake moet zijn van een win-winsituatie. Het resultaat van een samenwerking moet gunstig zijn voor alle betrokken partners. Er moeten duidelijke use-cases zijn die worden ontwikkeld om levens te redden en de gezondheid te verbeteren. Dat is ook waar onze open innovatieplatforms op zijn gericht. We voorzien het MKB en scale- en startups van marktplaatsen voor verschillende gebieden zodat zij hun AI-oplossingen kunnen testen en aanbieden in de klinische praktijk. Als je slimme ideeën hebt, zijn deze platforms echt waardevol.”