Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Driessen Groep

Zeker in een tech-gedreven regio zoals Brainport, vindt familiebedrijf uit Helmond dat organisaties ‘human centered’ horen te zijn.

Wat doet Driessen Groep?

Driessen Groep is uitgegroeid van een familiebedrijf tot een familie van negen bedrijven, die allemaal actief zijn in het domein van mens en werk. Heel kort door de bocht zorgen wij ervoor dat mensen werk hebben en zodra ze aan het werk zijn dan helpen we ze om dat op een goede manier te organiseren. Daarbij draait het altijd om ‘werkgeluk mogelijk maken’.

We zijn georiënteerd op de publieke sector en werken voor non-profit organisaties zoals overheid, onderwijs en zorg en welzijn. Dat doen we met een scala aan activiteiten zoals detachering, softwareontwikkeling en -implementatie en salarisadministratie. Wij nemen het regelwerk uit handen, zodat onze klanten zich kunnen toeleggen op waar het hen om gaat. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een outplacementorganisatie, waarbij we mensen -als ze even geen werkgeluk ervaren- helpen bij een eventuele overstap.

Het thema werkgeluk is onze familiewaarde. Alle bedrijven binnen Driessen Groep hebben hun eigen winst- en verliesrekening, hun eigen kleur en identiteit. Maar je voelt meteen dat ze onderdeel uitmaken van de Driessen-familie. Inmiddels werken we met zeshonderdvijftig collega’s binnen onze organisatie en we detacheren bovendien ongeveer vijftienduizend mensen op jaarbasis. Naast werkgeverschap plaatsen we dus ook mensen bij scholen, GGD’s of overheidsorganisaties.

‘Werkgeluk’ wordt vaak als een vaag begrip ervaren. Maar voor ons is werkgeluk hard werken, want dat gaat echt niet vanzelf. Daarbij gaat het om drie waarden; pleasure, purpose en samen. Drie waarden die gezamenlijk optrekken bij het vinden van werkgeluk. Het helpt om je af en toe af te vragen ‘werk ik samen met mensen met wie ik graag samenwerk (samen), doe ik dingen die ik leuk vind, die bij me passen (pleasure), en die ertoe doen’? (purpose)

Voor mij is het samen te vatten in de zin: ‘samen gave dingen doen die ertoe doen’. We toetsen continu of wij, en de bedrijven waar we mee samenwerken, nog steeds aan deze elementen voldoen. Want binnen Driessen Groep geloven wij erin dat als mensen werk hebben waar ze gelukkig van worden, dit zich door vertaalt in gelukkige klanten. En blije klanten zorgen voor een gezond bedrijfsresultaat.

Als Driessen Groep willen we de bron van werkgeluk zijn. Inmiddels komt dit allemaal samen op de Brainport Human Campus die we in Helmond zijn gestart.

Wie ben jij en wat is jouw rol binnen Driessen Groep?  

Mijn naam is Jeroen Driessen en ik ben CEO van Driessen Groep. Ik ben vaak degene die de ideeën genereert en deze naar buiten brengt. We zijn een echt familiebedrijf. Mijn vader Jan heeft Driessen dertig jaar geleden opgericht als administratie- en advieskantoor voor gemeentes. Ik ben achttien jaar geleden officieel bij Driessen Groep in dienst gekomen. We werkten toen nog met een team van vijfendertig mensen, dus we hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. En dat is superleuk.

Op welke manier dragen jullie bij het oplossen van global challenges?

Mijn filosofie is ‘think global, act local’. Ik vind dat je als ondernemer in je eigen achtertuin moet beginnen. Als we dat allemaal doen dan kom je een heel eind. Natuurlijk zijn er logische dingen die we als bedrijf doen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen of footprint-reductie. Daar ligt voor ons niet het zwaartepunt. Wij leven in de wereld van werk en maken gebruik van de SDG’s, om onze koers te bepalen. Hoe kun je werk duurzaam organiseren, zodat mensen niet opgebrand raken? Dat er geen waste van menselijk kapitaal is? Dat kan bijvoorbeeld door goed werkgeverschap te tonen voor onze collega’s. Dus we duwen geen mensen in bepaald werk, maar we vouwen werk om mensen heen. Door onze diensten en middelen aan onze klanten ter beschikking te stellen, denk ik dat wij bedrijven helpen om beter voor hun mensen te zorgen. Als werk goed georganiseerd is, draagt het enorm bij aan zelfredzaamheid, beperken van armoede en verkleinen van inkomens- en kansenongelijkheid. Als het ons lukt om zoveel mogelijk mensen aan passend werk te helpen, dan denk ik dat we werken aan de basis van deze doelen.

Er zijn ook mensen die barsten van het talent, maar een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daarom hebben we de Driessen Foundation opgericht. Jaarlijks gaat 5% van de winst van Driessen Groep naar de foundation. We ondersteunen hiermee organisaties die samenwerken met mensen voor wie werkgeluk niet vanzelfsprekend is en we starten nieuwe initiatieven. Zo zijn we samen met ORO, Jan & Koek gestart. In het Atelier in het hart van de campus, bakken ze nu de heerlijkste koeken en taarten. Serveren van al dat lekkers doen ze in de gelijknamige koffiebar.

Corona heeft veel blootgelegd in onze samenleving. Wat ik hoop, is dat het ook een herwaardering oplevert voor de publieke zaak. Het laat zien hoe ongelofelijk belangrijk het is dat je als land een krachtige publieke sector hebt. Vaak werd deze tak gezien als overhead, terwijl we allemaal hebben gemerkt hoe een land stilvalt op het moment dat je deze taken niet goed georganiseerd hebt.

Welke impact hebben jullie in 2030 gerealiseerd?

Ik zou het mooi vinden als werkgeluk geen luxe meer is. Dat het logisch is dat, als je aan het werk bent, je dit geluk ervaart. Natuurlijk hoort zweten en vloeken er ook bij, maar geluk hoeft geen franje te zijn. Vijftien jaar geleden lachten ze me uit als ik over deze doelstelling begon. Ze zagen me als een zweverige hippie en zeiden ‘laten we nou eerst maar eens geld verdienen, dan mag het daarna wel leuk zijn’. Eerst de business en dan de mens. Zeker in een tech-gedreven regio zoals Brainport, vind ik dat organisaties ‘human centered’ horen te zijn. Ontworpen om de mens heen, in plaats van mensen in een organisatie duwen.

Ik hoop dat werkgeluk in 2030 niet meer als franje wordt gezien, maar als een basisbeginsel in de wereld van werk is doorgedrongen. Opleiding speelt daarbij ook een rol. Op onze campus zit bijvoorbeeld Fontys met het Sociaal Innovatiecentrum Werkgeluk. Daar werken studenten Toegepaste Psychologie, HRM en IT aan projecten in het domein van mens en werk. Ook de OMO Scholengroep en het International Business College zijn op onze campus aanwezig. We willen een breed pakket van onderwijsinstellingen hierheen halen en binden aan de filosofie van de Brainport Human Campus, waar werkgeluk centraal staat. Volgend jaar start het Learning Lab, een initiatief waarbij we samenwerken met regionale onderwijsinstellingen om het gat tussen leergeluk en werkgeluk te verkleinen. Er zit een enorme discrepantie tussen wat je leert op school en wat er in de praktijk nodig is. Scholen zijn nog steeds gericht op vakken en curriculum, terwijl werkgevers volwaardige mensen nodig hebben, die weten wie ze zijn en hoe ze in elkaar zitten. Human Skills zogezegd, en die gaan je hele leven mee. Onze Human Campus is een proeftuin waar je dingen kunt uitdokteren en fouten mag maken.

Met welke partij willen jullie samenwerken om dit te realiseren?

Het zou mooi zijn als we de komende twee jaar bereiken dat onderwijs en onderwijsinstellingen nog breder aanhaken, waardoor onze Human Campus een volwaardige plek binnen de Brainportregio krijgt. Daarbij denk ik bijvoorbeeld ook aan de TU/e.

De Brainportregio is een tech-gedreven regio. Het is zo inspirerend en knap wat daar allemaal gegroeid is. Tegelijkertijd vind ik dat tech altijd in balans moet zijn met human. Wat we op dit vlak bedenken, heeft impact op mensen en ook op hun werk. Je kunt niet alleen de techniek ontwikkelen en de maatschappelijke consequenties naast je neerleggen.

"De Brainportregio is een tech-gedreven regio. Het is zo inspirerend en knap wat daar allemaal gegroeid is."

Jeroen Driessen, CEO van Driessen Groep

Wat hoop je dat de Brainportregio in 2030 heeft gerealiseerd op het gebied van innovatie en duurzaamheid?

Ik zou het fantastisch vinden als de Brainportregio na de slimste regio, de werkgelukkigste regio van de wereld wordt. Ik denk dat tech daar een hele grote rol in kan hebben. Als we de zorg zo inrichten dat we de problematiek via tech oplossen, dan kunnen mensen sneller en efficiënter werken. Dat heeft een humaniserende werking. Van het slimste jongetje van de klas naar het gelukkigste jongetje van de klas. Fijn werk speelt daar een rol in, maar ook tech, huisvesting of toegang tot goede zorg.

Bron: Timeframe Project Eindhoven