Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Aankondiging 'Brainport voor elkaar' tijdens nieuwjaarsbijeenkomst The New Horizon

In het Evoluon kwamen afgelopen dinsdag bijna 1.000 mensen samen tijdens dé nieuwjaarsbijeenkomst van de Brainport Eindhoven regio: The New Horizon, die jaarlijks door twaalf bedrijven en organisaties uit de regio wordt georganiseerd. Voorzitter van de Stichting Brainport en burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem introduceerde daar 'Brainport voor elkaar', samenwerken aan de sociale agenda van deze tijd. Want dat doen we in deze regio: elkaar helpen waar dat kan, zodat iedereen baat blijft hebben bij de economische groei die we hier meemaken. Inmiddels doen al 38 bedrijven en organisaties mee.Sluit jij met jouw bedrijf/organisatie ook aan? Kijk op brainportvoorelkaar.nl

Geschreven door Brainport Eindhoven

11 januari 2023

In het Evoluon kwamen afgelopen dinsdag bijna 1.000 mensen samen tijdens dé nieuwjaarsbijeenkomst van de Brainport Eindhoven regio: The New Horizon, die jaarlijks door twaalf bedrijven en organisaties uit de regio wordt georganiseerd. Voorzitter van de Stichting Brainport en burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem introduceerde daar 'Brainport voor elkaar', samenwerken aan de sociale agenda van deze tijd. Want dat doen we in deze regio: elkaar helpen waar dat kan, zodat iedereen baat blijft hebben bij de economische groei die we hier meemaken. Inmiddels doen al 38 bedrijven en organisaties mee.Sluit jij met jouw bedrijf/organisatie ook aan? Kijk op brainportvoorelkaar.nl

Geschreven door Brainport Eindhoven

11 januari 2023


Brainport Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. “En het zal niet lang meer duren voordat we op plek één staan”, zei de Eindhovense burgemeester Dijsselbloem afgelopen dinsdag tijdens zijn toespraak voor vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, de kennis- en onderwijsinstellingen en regionale overheden.” 

Brainport Eindhoven heeft een wereldwijde koppositie
“De intensieve samenwerking tussen overheid, industrie en kennis- en onderwijsinstellingen heeft geresulteerd in een wereldwijde koppositie in een aantal sleuteltechnologieën, de aanwezigheid van duizenden florerende bedrijven in heel diverse markten en brede werkgelegenheid in vele sectoren. Innovaties uit Brainport bieden antwoord op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals op het vlak van energie, klimaat, gezondheid en meer.”

Meer dan 70.000 nieuwe banen verwacht
De regio houdt voor de komende tien jaar rekening met een groei van het aantal arbeidsplaatsen met meer dan 70.000. “Dat is mooi,” zegt Dijsselbloem: “maar het stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat er betaalbare woningen voorhanden zijn voor iedereen? En wat betekent deze groei voor onze bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze regio?”

Succes is pas compleet als alle inwoners kunnen aanhaken
 “Het succes van deze regio is pas compleet als alle inwoners van onze regio kunnen aanhaken en meeprofiteren,”vervolgt de burgemeester: “als iedereen kan meedoen.” Dijsselbloem noemt Sillicon Valley als voorbeeld van hoe we het niet willen doen.  "Huizen zijn daar onbetaalbaar geworden en de leefbaarheid onder druk. We gaan het hier anders doen,” geeft hij aan. “Slimmer en socialer. Om te zorgen dat we een gemeenschap blijven vormen. Net zoals we onze economie samen hebben opgebouwd, zo moeten we ook onze sociaal-maatschappelijke agenda samen verder ontwikkelen.”

Brainport voor Elkaar: samenwerken aan een sociaal-maatschappelijke agenda
Deze sociaal-maatschappelijke agenda krijgt vorm onder de noemer Brainport voor Elkaar. “Brainport Partnerfonds, Impact040, Brainport Development, Samen voor Eindhoven, de gemeente Helmond en de gemeente Eindhoven hebben het initiatief genomen om te werken aan deze gezamenlijke sociale agenda. En, zoals dat in onze regio gebruikelijk is: iedereen kan zich daarbij aansluiten.”

Met ‘Brainport voor elkaar’ wil de regio het succes van de samenwerking breder trekken. “Ik ken geen enkele andere regio in ons land waar het bedrijfsleven zo bereid is om mee te investeren om de kansen van onze regio optimaal te kunnen benutten. Of het nu gaat om bereikbaarheid en mobiliteit, om het versnellen van de woningbouw of het beter benutten van alle talenten en talentjes die we ook zo hard nodig hebben. Niet voor enkelen maar voor velen.”

Lees de volledige speech van Jeroen Dijsselbloem
Lees meer en sluit je aan: Brainportvoorelkaar.nl