Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

LeydenJar krijgt EU-steun bij financiering van nieuwe batterijfabriek

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 december 2022

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 december 2022


Het Nederlandse LeydenJar ontvangt € 30 miljoen aan semi-kapitaalfinanciering van de EIB, gesteund door een garantie van de Europese Commissie, voor het opschalen van zijn innovatieve batterijtechnologie en -productie. In een nieuw te bouwen fabriek met een productiecapaciteit van 100 MWh, gaat LeydenJar op industriële schaal silicium anodes produceren voor een batterij met een hoge energiedichtheid, waarmee de energietransitie zal versnellen.Verwacht wordt dat de nieuwe batterijtechnologie de capaciteit van batterijen enorm zal vergroten en nieuwe mogelijkheden zal bieden, onder andere op het gebied van vervoer.


Eerste productiefaciliteit "Plant One"


Innovator LeydenJar krijgt de financiering voor de bouw van zijn eerste fabriek om silicium anodefolie te produceren. Het bedrijf investeert € 60 miljoen in de bouw van zijn eerste productiefaciliteit, genaamd “Plant One”; de helft van dit bedrag komt van een kredietfaciliteit van de Europese Investeringsbank. Deze bijdrage wordt gesteund vanuit de InnovFin-faciliteit voor energiedemonstratieprojecten van de Europese Commissie, die gefinancierd wordt door het EU-kader­programma voor onderzoek en innovatie.

De overige financiering is afkomstig van klantprojecten van LeydenJar, eerder toegezegde subsidies en de Series A investeringsronde in 2021. De productiefaciliteit zal naar verwachting worden gebouwd in de provincie Noord-Brabant – waar deze bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid – en moet uiterlijk 2026 volledig operationeel zijn. Het doel van de fabriek is om silicium anodefolie op industriële schaal te produceren, waardoor de kosten omlaag gaan.

Oprichter en CEO van LeydenJar, Christian Rood, reageert:

Het komt zelden voor dat in Nederland een anodefabriek wordt gebouwd. We zijn ontzettend blij dat we onze unieke technologie nu, samen met onze klanten, gaan opschalen. We werken samen met grote spelers op het gebied van consumentenelektronica en uit de autobranche. Dankzij Plant One kunnen we ons productieplatform integreren met gigafabrieken. Het einddoel is ’s werelds beste producent van silicium anodes worden, die worden gebruikt in batterijen met de hoogste energiedichtheid ter wereld.”


Bewezen technologie voor silicium anodes


In 2021 ontving LeydenJar al € 22 miljoen aan financiering en de huidige, door de EU gegarandeerde, lening van de EIB is bestemd voor de schaalvergroting van het bedrijf. De financiering zal worden gebruikt voor de installatie en het gebruik van machines voor de productie van LeydenJars bewezen technologie, die wordt gebruikt bij de fabricage van geavanceerde lithium-ion batterijcellen. Hiermee zal het bedrijf serieproductie op schaal demonstreren, en zo uiteenlopende toepassingen in verschillende sectoren mogelijk maken.

De nieuwe technologie voor silicium anodes zorgt voor een aanzienlijke grotere energiedichtheid van lithium-ion batterijen. Dit maakt batterijen kleiner en krachtiger, en biedt nieuwe mogelijkheden voor elektrische voertuigen. In zijn proeffabriek heeft LeydenJar de productie van zijn anodemateriaal met veelbelovende eigenschappen gedemonstreerd. De EIB-financiering helpt het bedrijf nu bij de ontwikkeling en installatie van een serie grotere machines waarmee de innovatieve productie van het anodemateriaal op industriële schaal kan worden gedemonstreerd.

EIB-vicepresident Kris Peeters vult aan:

De mogelijkheden die deze nieuwe stap biedt op het gebied van batterijtechnologie zijn eindeloos. In de strijd tegen klimaatverandering zijn hernieuwbare energie en energiebesparing op zichzelf niet afdoende. Een gebied dat vaak over het hoofd wordt gezien maar waar nog grote winst kan worden behaald, is de innovatie van essentiële technologie. LeydenJar heeft die uitdaging opgepakt en de EIB is ontzettend trots op haar steun aan de opschaling van deze veelbelovende technologie.”


Dankzij het innovatieve silicium anodefolie van LeydenJar kunnen batterijen 70 % meer energie opslaan dan met het op dit moment gangbare anodefolie van grafiet, terwijl het ook nog eens extreem dun is. Het bedrijf werkt samen met partners aan toepassing van de technologie in de volgende generatie consumentenelektronica, in elektrische voertuigen en in de elektrische luchtvaart. Bovendien is de CO2-uitstoot van de anodeproductie met deze technologie 85 % lager, wat vanuit milieuoogpunt van groot belang is.

 

Achtergrondinformatie


De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen zijn in handen van de EU-lidstaten – Nederland heeft een belang van 5,2 %. De EIB verstrekt langlopende leningen voor gedegen investeringen die bijdragen aan EU-beleidsdoelen zoals werkgelegenheid, duurzame groei en de strijd tegen klimaatverandering. Alleen al in het afgelopen jaar stelde de EIB iets meer dan € 2 miljard beschikbaar voor projecten in Nederland, onder andere op het gebied van gezondheidszorg, het mkb en energiebesparingsmaatregelen.

LeydenJar Technologies heeft een batterijtechnologie ontwikkeld die voor 100 % is gebaseerd op silicium anodes. Deze worden geproduceerd met behulp van plasma-afzetting. De geoctrooieerde batterij- en productietechnologieën worden ontwikkeld samen met klanten van LeydenJar in onder andere de autobranche en de sector consumentenelektronica. LeydenJar werd in 2016 opgericht als spin-off van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. Het bedrijf heeft een productiefaciliteit in Eindhoven en het hoofdkantoor is in Leiden.

De InnovFin-faciliteit voor energiedemonstratieprojecten (InnovFin EDP) is een durffinancieringsinstrument dat is bedoeld voor innovatieve demonstratieprojecten op het gebied van schone energie, waarbij kan worden gedacht aan hernieuwbare energie, energieopslag, slimme energiesystemen en het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof. Het doel is de kloof tussen demonstratie en commercialisering te overbruggen en op die manier bij te dragen aan de inzet van de volgende generatie innovatieve, koolstofarme energietechnologieën. Gezien de grote risico’s die deze projecten met zich meebrengen, worden deze EIB-leningen door de Europese Commissie gegarandeerd om eventuele verliezen te dekken. InnovFin EDP wordt gefinancierd vanuit Horizon 2020 en NER 300 fondsen.