Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Vier uitdagingen die bedrijven moeten coördineren

Het consultancybureau McKinsey heeft met tweehonderd bedrijven wereldwijd gesproken om een beeld te krijgen van wat zij doen om met de uitdagingen omtrent COVID-19 om te gaan. McKinsey vat de reacties van deze bedrijven samen in vier uitdagingen die worden gecoördineerd door een centraal (zenuwcentrum) team:

- Bescherming personeel

- Stabiliseren toeleveranciersketen

- Behouden klantbinding

- Financiële stress-tests

 

Het zenuwcentrum-team is het coördinerende team omtrent de COVID-19 ontwikkelingen binnen een bedrijf. Het doel van dit team is om de bedrijfstoon omtrent COVID-19 te zetten en op te treden als centraal punt van real-time informatie. Vanuit het zenuwcentrum-team worden de overige teams binnen de organisatie aangestuurd ten aanzien van de vier uitdagingen.

Het zenuwcentrum-team is het coördinerende team omtrent de COVID-19 ontwikkelingen binnen een bedrijf. Het doel van dit team is om de bedrijfstoon omtrent COVID-19 te zetten en op te treden als centraal punt van real-time informatie. Vanuit het zenuwcentrum-team worden de overige teams binnen de organisatie aangestuurd ten aanzien van de vier uitdagingen.

Bescherming personeel

Voor de meeste bedrijven gaat business-as-usual niet op in deze tijden. Volgens McKinsey zouden bedrijven er dan ook goed aan doen om een plan op te stellen dat werknemers helpt en ondersteunt in lijn met de laatste veiligheids- en hygiënenormen. Zo’n plan moet flexibel genoeg zijn om mee te kunnen bewegen met mogelijke landelijke of regionale beleidsveranderingen. Het is dan ook voor bedrijven nuttig om hun huidige inspanningen en plannen te vergelijken met andere, nabijgelegen, bedrijven van gelijke grootte om zo van elkaar te leren en om best practices uit te wisselen. Bij het opzetten van zo’n plan wordt geadviseerd om gebruik te maken van eenvoudig te lezen zinnen die in lijn zijn met nationale richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het plan zou managers voldoende autonomie moeten bieden om snel te handelen tijdens plotse veranderingen van beleid. Het garanderen van tweerichtingscommunicatie zorgt ervoor dat managers kunnen toezien op de naleving van het beleid terwijl werknemers hun zorgen om persoonlijke veiligheid kunnen uitten. Klik hier om de checklist te bekijken. 

Stabiliseren toeleveranciersketen

Daarnaast stelt McKinsey dat bedrijven er goed aan doen om de eventuele blootstelling van hun toeleveranciersketen (tier-1, tier-2 en tier-3 leveranciers) in risico gebieden in te schatten. De meeste bedrijven zijn nu hoofdzakelijk gefocust op directe stabilisatie omdat de fabrieken die in China weer opstarten. Toch zouden bedrijven naast het ondersteunen van de weer opgestarte leveranciers ook nu overbruggingsstrategieën moeten verkennen, inclusief het rantsoeneren van leveringen, het vooraf vastleggen van logistieke capaciteit (via weg, rail, zee en lucht), gebruiken van after-sales voorraden en het verkrijgen van een hogere prioriteitsstatus bij toeleveranciers. Bedrijven doen er goed aan om rekening te houden met mogelijke pieken in de vraag van producten zodra producties weer starten. In sommige gevallen zijn langdurige stabilisatiestrategieën nodig. Het frequent updaten van de vraagplanning, het verder optimaliseren van leveranciersnetwerken en het identificeren van nieuwe aanbieders worden hierbij als voorbeelden genoemd. Daarnaast stelt McKinsey dat het belangrijk is om de toekomstige vraag goed in beeld te krijgen om effecten van het opslingereffect (whiplash) in de keten te verkleinen en dat kleine en middelgrote tier-2 en tier-3 bedrijven die in financiële moeilijkheden zijn gekomen worden ondersteunt. Klik hier om de vijf mogelijke acties die genomen kunnen worden met betrekking tot de toeleveringskosten te bekijken. 

Behouden klantbinding

Bedrijven die regelmatig te maken hebben met disrupties en onzekerheden zijn vaak succesvol omdat ze investeren in (en met) hun doelgroep en anticiperen op de behoeften en acties die zij nemen. In China, maar ook in Nederland, is de vraag naar verschillende producten geslonken maar is deze niet verdwenen – juist het tegenovergestelde. Mensen zijn massaal overgestapt op online winkelen en bestellen allerlei soorten producten online, inclusief voedsel. McKinsey adviseert bedrijven om nu te investeren in online kanalen als onderdeel van een verschuiving naar verkoop via meerdere kanalen. McKinsey stelt daarnaast dat er ook rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat nieuwe klantvoorkeuren niet terugkeren naar hoe ze waren voor de uitbraak.

Financiële stress-tests

McKinsey stelt dat bedrijven verschillende scenario’s zouden moeten ontwikkelen die zijn toegepast op hun eigen sector, industrie en context. Door verschillende variabelen te analyseren kunnen er scenario’s ontwikkeld worden die omzet en kosten kunnen beschrijven. Bedrijven doen er goed aan om hun financiële stand van zaken (cash flow, winst-verliesrekening, en balans) in ieder scenario te modelleren en mogelijke maatregelen te formuleren die ervoor zorgen dat er voldoende middelen zijn in het geval de scenario’s uitkomen. Enkele voorbeelden van zulke maatregelen zijn het optimaliseren van betalingsverkeer, kostenreductie en het heroverwegen van fusies en overnames.

Bronnen:

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/COVID%2019%20Implications%20for%20business/COVID%2019%20March%2016/COVID-19-Facts-and-Insights-March-16-v5.ashx

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/Responding%20to%20coronavirus%20The%20minimum%20viable%20nerve%20center/Responding-to-coronavirus-The-minimum-viable-nerve-center.ashx

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/responding-to-coronavirus-the-minimum-viable-nerve-center#