Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Internationaal ondernemen: informatie over maatregelen in andere landen, kansen en mogelijkheden

Corona-maatregelen in andere landen

Veel bedrijven die internationaal zakendoen ondervinden momenteel hinder vanwege het coronavirus. De genomen maatregelen kunnen per land en per dag verschillen. Om de bedrijven zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen en regelingen die getroffen zijn in andere landen heeft Rijksoverheid een nieuwe pagina ingericht. Klik hier voor meer informatie over de genomen maatregelen per land. 

Aangepaste werkwijze voor RvO-subsidies (status 27 maart)

De genomen corona maatregelen hebben impact op reeds toegekende subsidies, lopende projecten en programma’s van RvO, die worden uitgevoerd in het kader van de DGBEB-opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk in dit overzicht wat voor jouw bedrijf van toepassing is. Dit overzicht wordt wekelijks door RVO geactualiseerd. Voor meer vragen of opmerkingen kan je mailen naar het NIO-secretariaat.

Steunmaatregelen internationaal opererend Nederlands bedrijfsleven

Met internationale handel wordt een derde van ons bruto nationaal product verdiend en zijn in ons land 2,3 miljoen banen gemoeid. De wereldwijde uitbraak van het corona-virus heeft de meer dan 180.000   internationaleondernemers in Nederland hard geraakt. Daarom heeft het kabinet sinds de uitbraak specifieke maatregelen getroffen om ook het internationaal opererend Nederlands bedrijfsleven te ondersteunen, zoals verruimde maatregelen op het gebied van de exportkredietverzekering. Verder zijn binnen het Dutch Trade and Investment Fund en het Dutch Good Growth Fund extra mogelijkheden gecreëerd om werkkapitaal te verstrekken en betalings- en aflossingstermijnen te versoepelen. Daarnaast zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Kamer van Koophandel noodloketten ingericht voor internationale ondernemers met vragen. Het kabinet zal aanvullende maatregelen treffen om internationale ondernemers ook door de komende fase van de crisis te helpen. Het kabinet zal het handelsinstrumentarium versterken, zodat Nederlandse ondernemers kunnen werken aan opbouw of herstel van hun marktpositie. Zo zal het kabinet ‘kickstart-vouchers’ introduceren voor coaching, extra studies naar kansrijke markten financieren, trainingsprogramma’s voor ondernemers uitbreiden, digitale handelsmissies organiseren en deelname aan (digitale) beurzen faciliteren.Ook zal Invest International, nu nog in oprichting, het Nederlandse bedrijfsleven ondersteunen met financiering van projecten over de grens waar de markt tekortschiet.Voor al de maatregelen geldt dat ook in deze fase van de crisis het belang van duurzaamheid en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), ook voor arbeiders in productielanden, niet uit het oog mag worden verloren.

Europese calls en aanbestedingen

Veel organisaties en overheden uit het buitenland zijn via aanbestedingen of ‘calls’ op zoek naar technologische en medische oplossingen. Deze aanbestedingen staan samengevat op de site van SIMAP

Europees overzicht van corona-oplossingen

De Europese Commissie heeft een overzichtswebsite gemaakt van oplossingen die bedrijven, overheden en burgers hebben ontwikkeld in strijd tegen corona. Heb jij een oplossing die je op Europees niveau bekend wilt maken, meld dan je product of dienst aan via deze website.

De Europese commissie heeft een initiatief opgezet om inzetbare artificial intelligence (AI) en robotica oplossingen om corona te bestrijden te verzamelen. Het doel van het initiatief is een databank op te zetten met oplossingen die makkelijk toegankelijk zijn voor burgers, beleidsmakers en andere stakeholders.