Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

Brainport nu en in de toekomst

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Brainport Nationale Actieagenda

Rijk en regio investeren in Brainport Eindhoven – een unieke gezamenlijke agenda voor de toekomst van Nederland.

Zonder goede strategie kan onze regio niet groeien. Stichting Brainport bepaalt dan ook de koers die nodig is om onze sterke economische positie te behouden en vergroten. Alle actiepunten die hiervoor nodig zijn, staan beschreven in de Nationale Actieagenda. De Regio Deal Brainport Eindhoven maakt er ook onderdeel van uit. Met de financiële impuls die we vanuit deze deal ontvangen, hebben we een vliegwiel om mee van start te gaan. En om onze regionale knelpunten aan te pakken.

Gedeeld belang Rijk en Regio
De kennisintensieve maakindustrie van Brainport Eindhoven is essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het vertegenwoordigt een grote economische waarde en draagt bij aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. 

Versterken en versnellen
Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van deze regio. Met deze Brainport Nationale Actieagenda gaat we dit versterken en versnellen.

Samen langjarig investeren
Met de actieagenda slaan Rijk en regio nu langjarig de handen ineen voor behoud en versterken van de kracht van de regio. De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert als vliegwiel.

Knelpunten aanpakken – kansen benutten
Rijk en regio richten zich op concrete knelpunten en kansen. Langs de lijnen van specifieke thema’s leidt dit tot een breed palet aan concrete acties en initiatieven. Waaronder 10 prioritaire acties. 

Met een actiegerichte governance

We gaan uit van een adaptieve aanpak. Met benoemde thema’s en ambities als basis. Uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsprogramma, met acties waar Rijk en regio samen energie op inzetten. Zo sluit de actieagenda aan op de snel veranderende omgeving. 

Downloads

Voortgangsrapportage 2020

Brainport Nationale Actieagenda juli 2020

Download PDF

Voortgangsrapportage 2019

Brainport Nationale Actieagenda juli 2019

Download PDF

Totaaldocument

Brainport Nationale Actieagenda totaaldocument juli 2018

Download PDF

Samenvatting Brainport Nationale Actieagenda

Brainport Nationale Actieagenda samenvatting inclusief 10 prioritaire acties

Download PDF

Ambitiedocument

Ambitiedocument Brainport Nationale Actieagenda april 2017

Download PDF

Vragen over de Brainport Nationale Actieagenda?

Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Bellen:
+31407512424

E-mail:
info@brainportdevelopment.nl

Brainport Development

Economische ontwikkelingsmaatschappij