Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Je kunt dan ook op verschillende plekken terecht om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

 

Actuele arbeidsmarkt binnen Brainport

De Brainport regio heeft te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Met name in de technische- en IT-sector. Er staan meer IT- en tech vacatures open dan dat er talent binnen Nederland te vinden is. Omdat ook de werkloosheid momenteel zeer laag is, is het aantrekken van internationale kenniswerkers en studenten in veel gevallen het enige antwoord op korte termijn op de huidige tekorten. 
 

Technisch en sociaal

Technische kennis vormt de basis voor het werk binnen onze regio. Binnen Brainport zien we echter dat steeds meer technici worden aangetrokken voor beroepen in niet-technische sectoren. Denk aan data-analisten en programmeurs die ook in andere sectoren hun waarde bewijzen. Een andere ontwikkeling is dat ook sociale vaardigheden steeds vaker doorslaggevend zijn in de werkzaamheden, met name om beter met klanten te communiceren.
 

Automatisering & competenties

De toenemende trend van automatiseren en robotiseren zorgt ervoor dat werk uit handen genomen wordt en/of verandert. Er verdwijnen banen en er komen er nieuwe - nog onbekende - voor in de plaats. We hebben dan ook talenten nodig die flexibel genoeg kunnen meebewegen in de veranderende arbeidsmarkt. We hebben ook werkgevers nodig die op een andere manier kijken naar wat hun (nieuwe) werknemers kunnen. Waar vroeger functie en het CV centraal stonden, wordt nu echt naar mensen gekeken vanuit hun competenties. Hierdoor kun je zonder voldoende technische vaardigheden, maar wel met de nodige affiniteit door een werkgever toch als potentieel gezien worden. De vaardigheden leer je wel ‘on the job’. 
 

Regionale Arbeidsmarkt

Brainport Monitor

De Brainport Monitor kijkt naar de ontwikkelingen op het gebied van economie, onderwijs, arbeidsmarkt, bedrijfsleven, technologie en woon- en leefomgeving. De jaarlijkse Monitor geeft een samenhangend beeld van het regionale ecosysteem op basis van 30 macro-economische statistische indicatoren én een analyse van 70 onderzoeksrapporten.

www.brainporteindhoven.com

ArbeidsmarktInZicht – regio Brainport Eindhoven

Transparante informatie over de arbeidsmarkt is essentieel voor zowel overheden, onderwijs, ondernemers als werknemers. Het beschikken over goede en actuele informatie is een voorwaarde om effectief te kunnen reageren op bewegingen in de arbeidsmarkt. ArbeidsmarktInZicht bundelt data over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties die zijn verzameld en brengt deze met elkaar in verbinding voor Brainport Eindhoven.

www.arbeidsmarktinzicht.nl

UWV – Regionale maandcijfers arbeidsmarkt

Deze maandelijkse publicatie van het UWV geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de ontwikkeling in WW-uitkeringen. Voor de Brainport regio zijn dat Helmond-De Peel en Zuidoost-Brabant.

www.werk.nl

UWV – Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt

De regionale nieuwsflitsen zijn beschikbaar per provincie en geven een overzicht van de actueleontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt zoals die van Noord-Brabant

www.werk.nl

Binnen Brainport verzamelen we allerlei relevante rapportages en artikelen over trends, ontwikkelingen en cijfers van de arbeidsmarkt.

Bellen:
+31407512424

E-mail:
info@brainportdevelopment.nl

Brainport Development

Economische ontwikkelingsmaatschappij

Nationale arbeidsmarkt

UWV - Arbeidsmarktprognose 2019-2020

Deze publicatie beschrijft hoe de arbeidsmarkt zich de komende twee jaar ontwikkelt. De publicatie bevat prognoses over de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook komen ontwikkelingen in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen aan bod.

www.uwv.nl

Berenschot – HR-trends 2019-2020

Het grootste onderzoek onder HR professionals van Nederland waarin trends en ontwikkelingen zichtbaar worden.

www.berenschot.nl

Matchcare – Arbeidsmarktrapportage Q2 2019

Matchcare brengt ieder kwartaal een arbeidsmarktrapportage uit gebaseerd op de Matchcare vacaturebank.

www.matchcare.nl

Maastricht University - Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Het researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt is een onderzoeksinstituut van de Maastricht University School of Business and Economics. Op hun website krijg je toegang tot alle publicaties vanaf 2010. Via onderstaande link download je het nieuwste rapport over knelpunten die de komende jaren zullen blijven bestaan op het gebied van technologie, gezondheidszorg en onderwijs. "De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024" (2 december 2019)

www.roa.maastrichtuniversity.nl/de-arbeidsmarkt-naar-opleiding-en-beroep-tot-2024

Textkernel - De Nederlandse online vacaturemarkt per kwartaal

Textkernel publiceert continue rapportages over de Nederlandse arbeidsmarkt op basis van hun van Jobfeed en Textkernel’s bigdatatool voor online vacatures. Zo vind je hier onder andere een arbeidsmarkt update en een infograpic van de Nederlandse online vacaturemarkt per kwartaal.

www.textkernel.com

Binnen Brainport verzamelen we allerlei relevante rapportages en artikelen over trends, ontwikkelingen en cijfers van de arbeidsmarkt.

Bellen:
+31407512424

E-mail:
info@brainportdevelopment.nl

Brainport Development

Economische ontwikkelingsmaatschappij

Internationaal recruitment

LinkedIn – Recruiting trends, tips en technieken

LinkedIn deelt allerlei tips, technieken en rapportages welke je helpen beter talent te werven via hun platform.

www.business.linkedin.com

LinkedIn - Talent Trends per country

Op basis van LinkedIn data, is een analyse gemaakt van hoe talent het best benaderd kan worden per land. De informatie is uit 2016 maar biedt nog steeds interessante inzichten per land.

www.business.linkedin.com

Manpower Group - Workforce Insights Center

Hier vind je diverse interessante rapportages over problemen, trends en uitdagingen voor organisaties en individuen over de hele wereld. Een mooi voorbeeld is het rapport over het oplossen van het wereldwijde tekort aan talent.

www.manpowergroup.com

Oxford Economics - Global Talent 2021

Talentoverschotten en -tekorten in 46 landen, 18 industrieën en een groot aantal beroepen in kaart gebracht.

www.oxfordeconomics.com

Randstad - wereldwijde HR inzichten

Randstad publiceert diverse rapporten over de mismatch van vaardigheden, wereldwijde mobiliteit en arbeidsmigratie en de veranderingen en overgangen in het digitale tijdperk.

www.randstad.com

World Economic Forum – Shared vision on talent in 4IR en Shaping the Future of Education, Gender and Work

Onderzoek naar en artikelen over veranderingen in benodigde vaardigheden door vierde industriële revolutie met adviezen voor nieuw beleid voor onderwijs en arbeidsmarkt.

www.weforum.org

Binnen Brainport verzamelen we allerlei relevante rapportages en artikelen over trends, ontwikkelingen en cijfers van de arbeidsmarkt.

Bellen:
+31407512424

E-mail:
info@brainportdevelopment.nl

Brainport Development

Economische ontwikkelingsmaatschappij

Internationale studenten

Actieplan Taskforce internationaal onderwijs - Voorbereid op de toekomst

Aanbevelingen van de Taskforce voor het internationaal onderwijs in Nederland ter versterking van het vestigingsklimaat. Gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.rijksoverheid.nl

CBS – Internationale techniekstudenten blijven vaker werken

Het aantal internationale afgestudeerde studenten die blijven werken in Nederland, met speciale aandacht voor techniek studenten.

www.cbs.nl

Nuffic – Update incoming student mobility in Dutch higher education 2017 - 2018

Cijfers over het aantal internationale studenten wat in het hoger onderwijs in Nederland studeert in academisch jaar 2017-2018 en hun kenmerken.

www.nuffic.nl

Binnen Brainport verzamelen we allerlei relevante rapportages en artikelen over trends, ontwikkelingen en cijfers van de arbeidsmarkt.

Bellen:
+31407512424

E-mail:
info@brainportdevelopment.nl

Brainport Development

Economische ontwikkelingsmaatschappij

Rankings

IMD World Talent Ranking

Jaarlijkse rapportage waarin 61 landen met elkaar vergeleken worden op basis van hun talent concurrentievermogen.

www.imd.org

Insead - The Global Talent Competitiveness Index

Beschrijft per land hoe ze hun talent ontwikkelen, aantrekken en behouden om zo beleidsmakers informatie te geven om strategieën te ontwikkelen om hun talent concurrentievermogen te versterken.

www.insead.edu

The World Economic Forum - Global Competitiveness Report

Het Global Competitiveness Report evalueert het concurrentievermogen van 138 economieën en geeft inzicht in de factoren die hun productiviteit en welvaart beïnvloeden.

www.reports.weforum.org

EF English Proficiency Index

Geeft inzicht in hoe 88 landen wereldwijd scoren op Engels niveau van hun volwassen populatie. Nederland staat hierbij in 2019 op nummer 2 in Europa en in de wereld.

www.ef.nl

HAYS and Oxford Economics - Global Skills Index

Brengt de dynamiek van de wereldwijde arbeidsmarkt in kaart door verschillende landen te vergelijken.

www.hays-index.com

Binnen Brainport verzamelen we allerlei relevante rapportages en artikelen over trends, ontwikkelingen en cijfers van de arbeidsmarkt.

Bellen:
+31407512424

E-mail:
info@brainportdevelopment.nl

Brainport Development

Economische ontwikkelingsmaatschappij