Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Kunstmatige intelligentie is een technologie waarbij computers op basis van data beslissingen nemen of taken uitvoeren zonder tussenkomst of besturing van mensen. Ze zijn daarbij zelflerend en beschikken over het vermogen verbeteringen door te voeren op basis van eerdere ervaringen. Dit noemen we Machine Learning. Wanneer computers patronen en verbanden leren herkennen op basis van enorme hoeveelheden data, spreken we over Deep Learning.

Artificiële intelligentie en gebruik van Big Data

Artificiële oftewel kunstmatige intelligentie is een technologie waarbij data gebruikt wordt om slimmer te worden. Kunstmatige intelligentie kan dus niet zonder data. Deze data wordt opgeslagen en groeit exponentieel. Steeds meer mensen, bedrijven en overheden verzamelen steeds meer informatie. En ook apparaten gaan steeds meer informatie zelf opslaan. In dat geval spreken we van Internet of Things. Wanneer zowel de hoeveelheid data, de snelheid waarmee mensen informatie vergaren alsook de diversiteit van de data groot is, spreek je over het containerbegrip ‘Big Data’. Het biedt de mogelijkheid om informatie uit bronnen te halen die eigenlijk nog helemaal niet te analyseren zijn. Interessante insights die gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, marketing en bijvoorbeeld onderhoud; big data wordt gebruikt om risico’s in te schatten, voorspellingen over vraag en aanbod te doen, maar ook om koopgedrag of prestaties van machines in te schatten.

Toepassingen van AI en Big Data binnen je bedrijf

Kunstmatige intelligentie draait niet alleen over robots die zelf kunnen denken en doen. Steeds meer bedrijven passen de technologie succesvol toe voor bijvoorbeeld spraakherkenning, procesoptimalisatie, schaalvergroting, computer vision of predictive maintenance. Naar verwachting zullen dergelijke toepassingen de komende jaren een enorme groei doormaken. Data is daarmee ook de nieuwe sleutelfactor voor economische groei in de nabije toekomst. Kunstmatige intelligentiesystemen zijn van cruciaal belang voor bedrijven die waarde uit deze data willen halen. Het concurrentievermogen van jouw bedrijf gaat bepaald worden door het vermogen om deze data om te zetten naar toegevoegde waarde. En om AI toe te passen ter verbetering en automatisering van besluitvorming alsook om compleet nieuwe businessmodellen en klantervaringen te bedenken en ontwikkelen.

Wat biedt Brainport op het gebied van AI en Big Data?

Binnen Brainport kun je op verschillende plekken terecht met uiteenlopende vragen over Kunstmatige intelligentie en Big Data. Om jezelf simpelweg in te lezen of om de juiste partner te vinden voor een samenwerking of toepassing binnen je bedrijf.

Bij deze partners kan je meer informatie krijgen:

Data Value Center

Ondernemers helpen meer waarde uit data te halen: dat is het doel van het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI). De partners van het DVC-SI werken samen om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Met het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde, samenwerkingsverbanden en initiatieven wil het DVC-SI bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van de data-economie. Het Data Value Center Smart Industry is een initiatief van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, JADS, Koninklijke Metaalunie, SURFsara en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

www.smartindustry.nl

FME AI platform

Brancheorganisatie FME is Platform Kunstmatig intelligentie (AI) gestart om bedrijven die AI ontwikkelen en toepassen - of overwegen dit te doen - met elkaar te verbinden. Het doel is het versnellen van de bredere toepassing van AI binnen de technologische industrie en het uitdragen van een gezamenlijke boodschap in het politiek- en maatschappelijk debat over AI. De leden van FME hebben hiervoor een roadmap opgesteld waarin kansen en knelpunten in kaart zijn gebracht en hoofddoelen in vijf concrete actielijnen zijn uitgewerkt. De FME-leden zijn: NXP, Siemens, IBM, ABB, DAF, Tata Steel, KPN, Philips, Thales en ASML.

www.fme.nl

EAISI - Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute

EAISI IS Een AI-instituut van de Technische Universiteit Eindhoven dat zich richt op cross-disciplinary research naar Complex High Tech Systems, Data-driven Intelligent Systems en Human-centered Systems and Environments. Het wetenschappelijke doel van EAISI is het verzamelen en analyseren van data om op basis daarvan in real time beslissingen te nemen in safety-critical situaties. Zoals bijvoorbeeld bij autonoom rijdende auto’s of zorgrobots.

www.tue.nl

Stichting FruitPunch AI

Deze stichting heeft de ambitie om hét kennisplatform voor Kunstmatig intelligentie te worden binnen Brainport én Europa. Stichting FruitPunch AI is een community die beginners, professionals en experts op het gebied van AI met elkaar wil verbinden. Daarnaast richten ze zich op de ontwikkeling van AI vaardigheden en applicaties door het organiseren van een AI e-sports wedstrijd en promoten ze de integratie van AI-technologieën in bestaande studieprogramma's. Iedere maand organiseert FruitPunch een AI Connect bijeenkomst, voor alle AI-enthousiastelingen.

www.fruitpunch.ai

Jheronimus Academy of Data Science

JADS is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University op het gebied van data science. Als ondernemer kun je in hun MKB Datalab terecht met data-gerelateerde vragen die een student in een korte termijn project van concrete antwoorden voorziet. Maar ook voor een opleiding voor jezelf of een van je medewerkers op het gebied van data, kun je hier terecht.

www.jads.nl

Wij helpen je graag met het kennis maken met de nieuwste technologieën. Bel voor een afspraak of telefonisch advies.

Bellen:
+31611954098

E-mail:
r.vaniwaarden@brainportdevelopment.nl

Ruud van Iwaarden

Business Developer