Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

"Wij bèta-ficeren de alfawereld"

Stel je even voor!

Mijn naam is Kos Fourkiotis. Ik ben Manager Innovatie bij facilitair dienstverlener CSU en de zusterbedrijven Zizo en Tzorg. In mijn functie help ik de organisatie door het toevoegen van innovaties waarmee we op de lange termijn financieel en maatschappelijk succesvol kunnen blijven. Ik signaleer wat er in de buitenwereld gebeurt en bedenk hoe we optimaal gebruik kunnen maken van technologische en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen. Onderdeel daarvan is het creëren en starten van strategische innovatietrajecten. Zo is ook het contact met Pipple ontstaan.

Mijn naam is Joep van den Tillaart en ik ben partner bij Pipple. Ons doel is om met wiskunde en creativiteit, de wereld een beetje mooier te maken. Dat doen we door slim gebruik van data en het toepassen van data science technieken zoals Artificial Intelligence (AI). De basis van AI is dat de computer zelfstandig taken uitvoert waar normaal gesproken menselijke intelligentie of interactie voor nodig is. Een AI-model kan foto’s en videobeelden lezen en teksten interpreteren. Met AI of andere data science technieken helpen we organisaties en overheden om processen te verbeteren en te versnellen. Daarbij worden soms oplossingen gevonden die ons eigen brein niet had kunnen bedenken.

Welke innovatie hebben jullie samen ontwikkeld?

Kos: “De inzet van huishoudelijk ondersteuners en begeleiders van Tzorg wordt betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tzorg werkt dus met overheidsgeld. Het is aan ons om zorgvuldig met deze publieke gelden om te gaan, en deze zo goed mogelijk in te zetten om optimale zorg te leveren. Door het bieden van huishoudelijke ondersteuning, kunnen onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daardoor kunnen we de inzet van zwaardere zorg, zoveel mogelijk beperken. 

Bij Tzorg werken bijna twaalfduizend huishoudelijk ondersteuners en begeleiders, die hulp bieden aan zo’n zestigduizend mensen in Nederland. Die elfduizend medewerkers verplaatsen zich van huis naar cliënt, van cliënt naar cliënt, en weer naar huis. Daar zitten dus veel reisbewegingen. Een kleine besparing op één reisbeweging levert in de optelsom enorm veel tijdwinst op. Reistijd is noodzakelijk, maar door reisbewegingen efficiënter in te richten, wordt de reistijd korter waardoor medewerkers meer effectieve tijd aan hulp kunnen bieden. Pipple is de aangewezen partij om door het gebruik van AI een oplossing voor dit vraagstuk te bedenken”.

Joep: “We zijn gestart met de vraag ‘wat wil je bereiken, hoe ga je dat concreet toepassen in je processen, zodat je er de waarde van verzilvert die je nu voor ogen hebt.’ Uit die analyse bleek dat er bijvoorbeeld veel informatie alleen in het hoofd van de planners zat om de juiste hulpverlening aan de goede cliënt te koppelen, denk aan allergieën, voorkeuren of het zorgniveau. Alles wat in je hoofd zit kun je niet automatiseren, dus door alle data vast te leggen kan de computer de puzzel oplossen zonder menselijke interactie. Vervolgens hebben we bedacht hoe we dit operationeel in kunnen zetten”.

Kos: “De uiteindelijke innovatie bestaat eruit dat we de ondersteuningsvraag die we door de gemeenten vergoed krijgen, optimaler kunnen invullen. De bespaarde tijd komt hierdoor direct bij onze cliënten terecht. Het mooie eraan is ook dat het geen eenmalige exercitie is, maar een structureel proces. Deze digitale oplossing zorgt ervoor dat in de toekomst blijvend slimmer gepland wordt.

Joep: “Als je kijkt naar het totaaltraject, dan heb je natuurlijk het stuk waarin we iets slims ontwikkelen en samen nadenken over hoe het gaat werken. Maar een groot gedeelte bestaat ook uit verandermanagement; ‘hoe krijg je de organisatie en cliënten mee in de nieuwe dagelijkse routine?’ Iedereen had een bepaalde manier van werken, en een route die dagelijks werd afgelegd. Op moment X is dat compleet omgezet. Daarover moet je communiceren. Naar cliënten, maar ook intern. Een AI of een machine learning model wordt pas een succes als het operationeel geadopteerd wordt. Dat is een wezenlijk onderdeel van het werk waar we altijd scherp op zijn. Iets moois maken waar niks mee gedaan wordt is zonde. Het toepassen van een nieuwe technologie leidt vaak tot een culturele verandering. Hard en zacht wordt daardoor op een mooie manier verweven. Hightech leidt tot high touch”.

Op welke manier draagt AI bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen?

Joep: “Door het inzetten van slimmere modellen en betere optimalisaties breng je minder tijd door in het verkeer. Daardoor voeg je waarde toe bij de inzet van medewerkers, en bespaar je op middelen en benzinekosten. In feite kun je dat overal doen. De medische zorg is een mooi voorbeeld. Het vastleggen van informatie zoals welke medicijnen goed aanslaan bij welk type mens en bij wie niet, zorgt voor snellere interventie en bespaart onnodige kosten of leed. AI kan daar in de toekomst een belangrijke rol in spelen, met een enorme mondiale impact. Met de voorspelmodellen die we bij Pipple bedenken realiseren we minimaal 10%, maar vaak wel 20% aan verbetering. Dat kan in reistijd zijn, productiemateriaal, verpakkingen of inkoop. Dat scheelt zakelijk, maar het heeft ook positieve impact op de aarde.

Kos: “We bèta-ficeren de alfawereld. Dus sociaalmaatschappelijke of psychologische uitdagingen worden, dankzij de rekencapaciteit van computers en de juiste data, steeds beter geanalyseerd en berekend. Dit geeft inzicht, bijvoorbeeld in hoe het kan dat in bepaalde gebieden in de wereld meer voedselschaarste is dan in andere, en het biedt de mogelijkheid om hierin verbeteringen aan te brengen. Door gebruik te maken van AI zijn we in staat om gefundeerder beslissingen te nemen. Het creëert meer transparantie, inzicht en overzicht. Data leert ons de werkelijkheid beter te begrijpen”.

Wat gaat de inwoner van Brainport en Nederland merken van deze innovatie?

Joep: “AI of kunstmatige intelligentie levert in zijn algemeenheid meer verbinding en intelligentie. In de keuzes die je maakt, ben je verbonden met de wereld om je heen. Ieder bedrijf heeft zijn processen en strategie op een bepaalde manier vormgegeven. Toch kun je bij iedere organisatie verbeteringen signaleren”.

 

Kos: “Bij Tzorg zien we die verbeteringen terug in meer besteedbare thuiszorg door verkorting van de reistijd. Je kunt op ieder terrein verbeteringen realiseren. Als samenleving of als land, moet je daarin mee om onnodig gebruik van resources te voorkomen. Maar AI leidt ook tot meer geluk; ik kan bijvoorbeeld een betere studiekeuze maken omdat AI mij kan helpen om te snappen wie ik ben, waardoor ik herken wat mijn passies en talenten zijn.

Mijn pleidooi is om organisaties uit te dagen om meer te proberen en te experimenteren om te kijken waar AI, slimme rekencapaciteit of formules je kunnen helpen om mensen gelukkiger te maken en problemen te voorkomen. In het geval van Tzorg ging dat om vermindering in reisbewegingen maar dat kan ook op andere vlakken. Het is zonde om het niet te doen”.

Wat is jullie advies voor andere organisaties en ondernemers om met AI aan de slag te gaan?

Joep: “Wij willen dat zoveel mogelijk partijen, en zeker organisaties die iets moois in de samenleving doen, AI gaan gebruiken. Dat kan zijn door het zetten van kleine stappen; beginnen met luisteren, voorbeelden aanhoren en laten bezinken. Te tekenen, ontdekken, en dit langzaam op te bouwen tot de grote verandering. Want op het moment dat jij overtuigd bent, dan ga je de tijd inruimen, er functies op inrichten en investeren. Bewustwording is een gradueel proces waar tijd overheen gaat. Hoe complexer de verandering, hoe meer tijd het kost”.

Kos: “Veel van de opdrachten van Pipple zijn gericht op een need for change; klanten hebben een probleem en de mensen van Pipple bedenken de oplossing. Het interessante aan AI is dat bedrijven helemaal geen problemen hoeven te hebben. Als Tzorg en Pipple deze innovatie niet waren aangegaan, was ook iedereen tevreden geweest. Maar het is zonde om de kansen van AI te laten liggen, omdat die need for change niet gevoeld wordt. Daarom is mijn pleidooi; ga eens praten en kijk wat er mogelijk is. Want in no need for change, zit ook heel veel waarde”.