Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat zijn Brainport scholen?

Brainport Scholen is een samenwerkingsverband waarbij scholen samen komen tot onderwijsontwikkeling. In het onderwijs dat op deze scholen aangeboden wordt, staan de leerlingen én de regio centraal. Leerlingen worden hiermee al vanaf de basisschool voorbereid op de maatschappij en arbeidsmarkt van de toekomst.

Basis- en middelbaar onderwijs

In 2019 telde Brainport 6 basis- en 11 middelbare Brainport Scholen. Daarnaast zijn er 33 aspirant scholen actief. Het doel en tevens de ambitie is om het onderwijs in de regio te verbinden met het high tech ecosysteem dat kenmerkend is voor Brainport. Net zoals bedrijven binnen onze regio, delen scholen hierbij kennis met elkaar waardoor ze zichzelf samen verder ontwikkelen. Hierdoor versnelt de onderwijsinnovatie die nodig is om leerlingen voor te bereiden op de nog onbekende toekomst die voor hen ligt. In onze regio of daarbuiten. 

21st century skills

Naast het toekomstgericht onderwijs dat op Brainport Scholen aangeboden wordt, is er ook specifiek aandacht voor wereldburgerschap. Een nieuwsgierige houding voor een leven lang ontwikkelen wordt daar ook bij gestimuleerd. 

Je ontwikkelt hiermee vaardigheden die enorm goed van pas komen als je op latere leeftijd in deze regio komt te werken. Denk bijvoorbeeld aan 3O-leren; hierbij leer je vanuit een ondernemende, onderzoekende en ontwerpende houding. Iets wat kenmerkend is voor veel bedrijven binnen Brainport.

Wanneer leerlingen de ruimte krijgen hun eigen talenten te ontdekken en om te ontwikkelen vanuit hun eigen leervragen, zijn zij meer betrokken bij én gemotiveerder om te leren.