Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Internationalisering Onderwijs voor iedereen in Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot een internationale samenleving. Niet alleen door een toename van het aantal internationals in de regio, maar ook omdat bedrijven steeds internationaler werken. Onderwijs vervult een belangrijke rol in het voorbereiden van leerlingen op een internationale wereld.

De regio is aan de slag gegaan met de vraag hoe het onderwijs verder kan worden geïnternationaliseerd. Het resultaat is de ‘Visie Internationalisering Onderwijs voor iedereen in Brainport Eindhoven’.

In samenwerking met multi-helix partners is deze doorvertaald naar programma activiteiten met hoe we hier aan werken tot en met 2025. De focus ligt hierbij op kinderopvang (kdv), primair onderwijs (po), middelbaar onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Een belangrijk onderdeel van het activiteitenprogramma is het investeren in internationale vaardigheden van leraren. Zij vervullen een sleutelrol bij het vormgeven van internationaal georiënteerd onderwijs. Budget en ondersteuning is vanuit Regiodeal-middelen beschikbaar voor alle scholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Brainportregio.

 

Bij wie kun je terecht? 

Binnen Brainport Development werken er diverse mensen aan internationalisering van het onderwijs. Het team bestaat uit:  

  • Senior Projectleider: Mieke Zijlstra 
  • Projectleider: Leane van Veghel
  • Projectleider: Marjolein Marneffe
  • Regionale coördinator: Hans Vasse
  • Regionale coördinator: Dennis Witsiers

Je kunt ons bereiken via internationaliseringonderwijs@brainportdevelopment.nl.

Op de hoogte blijven van Internationalisering Onderwijs, meld je aan voor de Nieuwsbrief 'Brainport Onderwijs'.