Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Congres 'Grenzeloos Goed Onderwijs'

Aanleiding 

Om onze samenleving draaiende te houden zijn internationale arbeidskrachten van belang. Niet alleen bij de grote tech-bedrijven, maar ook in andere sectoren zoals de horeca, bouw, zorg en landbouw.

Scholen in de Brainportregio hebben hierdoor te maken met een toenemend aantal internationale kinderen in het onderwijs. Het gaat om kinderen van statushouders, arbeidsmigranten en internationale kenniswerkers. In de hele regio wordt de urgentie gevoeld om te zorgen dat alle kinderen goed in het reguliere onderwijsproces landen en mee kunnen doen. Daarnaast zijn ook een internationale mindset en internationale competenties bij alle kinderen van belang. Hiervoor is verdere gezamenlijke regionale actie vereist. Onderwijs is leidend. Bedrijfsleven en overheid faciliteren en ondersteunen. 

Congres ‘Grenzeloos Goed Onderwijs’

Datum: woensdag 20 November 2024
Tijd: 12.30 - 17.30 uur
Locatie: N.n.b. 

In een steeds internationaler wordende Brainportregio, neemt ook in het onderwijs het aantal kinderen met een internationale achtergrond toe. Het is belangrijk dat ieder kind goed ‘landt’ in de klas, mee kan doen en passend onderwijs krijgt, deze urgentie wordt breed gevoeld én erkend. Wij staan voor de uitdaging om ons onderwijs hierop aan te passen en te innoveren.

Tijdens het congres Grenzeloos Goed Onderwijs op woensdag 20 november gaan we met elkaar in gesprek over dit thema.

Programma

Programma wordt later bekend gemaakt.

Thema Grenzeloos Goed Onderwijs

Dit congres staat in het teken van de toenemende internationalisering van de Brainportregio. Dit vraagt dat het onderwijs zich aanpast aan een diverse en mondiale samenleving, waarin ieder kind mee kan doen. We zullen verkennen hoe we samen kunnen werken om ons onderwijs grenzeloos goed te maken en zo een impact te hebben op de toekomstige generaties.

Wij rekenen op uw aanwezigheid. Uw expertise en betrokkenheid, vanuit uw eigen rol in het onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten, zijn van grote waarde zijn bij het vormgeven van de toekomst van het onderwijs in onze regio.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Gerelateerde evenementen