Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

‘Samen invulling geven aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt’

‘Samen invulling geven aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt’
‘We zijn aanjager en verbinder in één’ 

Binnen het onderwijs aandacht vragen voor techniek en de internationale regio waarin we ons bevinden. Daar hebben programmamanagers onderwijs Mieke Zijlstra en Lianne van den Wittenboer van Brainport Development zich de afgelopen jaren mee beziggehouden. Samen met onderwijsprofessionals ontwikkelden ze een programma met activiteiten rondom techniekpromotie en internationalisering, waar veel scholen uit de regio gebruik van maken. Nu is het voor de twee tijd om de blik te verruimen. ‘Want er liggen nog tal van andere uitdagingen op ons te wachten.’
 

Geschreven door Brainport Eindhoven

03 april 2024

‘Samen invulling geven aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt’
‘We zijn aanjager en verbinder in één’ 

Binnen het onderwijs aandacht vragen voor techniek en de internationale regio waarin we ons bevinden. Daar hebben programmamanagers onderwijs Mieke Zijlstra en Lianne van den Wittenboer van Brainport Development zich de afgelopen jaren mee beziggehouden. Samen met onderwijsprofessionals ontwikkelden ze een programma met activiteiten rondom techniekpromotie en internationalisering, waar veel scholen uit de regio gebruik van maken. Nu is het voor de twee tijd om de blik te verruimen. ‘Want er liggen nog tal van andere uitdagingen op ons te wachten.’
 

Geschreven door Brainport Eindhoven

03 april 2024

Terugkijkend op alles wat er in de laatste decennia allemaal is ontwikkeld, vertelt Lianne over de beginfase. ‘Het was vooral veel pionieren. Bedrijven en scholen bij elkaar brengen, projecten initiëren, vooral doen! Echt vanuit de Brainport mentaliteit. Fun uitstralen. Ik ben vooral actief geweest op het terrein van promotie van techniek in het onderwijs en ik denk dat we daar veel mee in gang hebben gezet. Sommige projecten die we destijds hebben opgezet, bestaan nog steeds. In een andere vorm of overgenomen door andere partijen, maar de kiem is in die tijd wel gelegd.’
Collega Mieke houdt zich sinds 2018 bezig met het thema internationalisering binnen het onderwijs. ‘In het begin vertelden we ‘die internationalere samenleving komt eraan’, maar in de jaren erna, toen we allemaal zagen wat er gebeurde, ontstonden allerlei initiatieven. De ontwikkelingen in de Brainportregio dragen bij aan het internationale karakter. Met die ontwikkeling werd onze rol aanjager én verbinder.’

Jezelf opnieuw uitvinden

Vanaf 1 januari zijn de functies van Lianne en Mieke veranderd. Collega’s hebben de speerpunten techniekonderwijs en internationalisering overgenomen en zij gaan zich meer richten op de vragen aan en de uitdagingen voor het onderwijs, zoals vermeld in de Regionale agenda Schaalsprong Talent (zie kader onderaan tekst). ‘Als ‘Brainport’ vind je jezelf steeds opnieuw uit’, zeggen ze. ‘Veel regionale partijen zijn inmiddels aangehaakt, nu moeten we stappen zetten om ook echt die noodzakelijke stijging te krijgen in technische profielen. Daarbij moeten we ook aandacht hebben voor veranderingen in het onderwijs, bijvoorbeeld door de groei van de regio. Centrale vraag voor ons is nu: wat is de volgende stap? De stip op de horizon, die kennen we. Daarvoor hoeven we alleen maar naar de arbeidsmarktprognoses te kijken. Tot 2032 komen we, onder andere door ontgroening, vergrijzing en grote maatschappelijke transities zo’n 70.000 techneuten in Tech & IT tekort. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat er nóg meer verbinding komt, nóg meer bewustzijn en nóg meer actie om te kijken hoe we onze ambities gezamenlijk in de regio kunnen verwezenlijken. Daarvoor moeten we prioriteren, kijken wat haalbaar is op korte en op langere termijn én kijken welke partijen bepaalde zaken mogelijk kunnen overnemen. Brainport Development beweegt mee met de ontwikkelingen binnen de Brainportregio én met de bedrijven en onderwijsinstellingen (van po tot wo) die hier gevestigd zijn. Wij hebben geen eigen belang, we komen niks ‘halen’ bij de onderwijsinstellingen, we zijn er voor de onderwijsprofessionals, we zijn er om te ondersteunen.’

Werken met data

Inmiddels zijn de twee programmamanagers onderwijs enkele maanden bezig in hun nieuwe functie. ‘Wat we gaan opleveren? Dat weten we nog niet. We gaan vooral kijken waar behoefte aan is. Wij zijn een vliegwiel, een aanjager. De opdracht is om scholen te helpen om de in- en uitstroom in de richting van techniek, technologie en ICT te vergroten. En er daarnaast voor te zorgen dat de randvoorwaarden, zoals voldoende personeel, voldoende (onderwijs)huisvesting en voldoende kinderopvang in orde zijn.’ Volgens Mieke kunnen data daarbij helpen. ‘Actuele data kunnen zeker ondersteunend werken. Een voorbeeld? Als cijfers laten zien dat op bepaalde scholen steeds minder leerlingen een NT-profiel kiezen, moet je kijken of je de oorzaken daarvan kunt achterhalen. Hetzelfde geldt voor leerlingen die wél een NT-profiel hadden, maar daarna geen technische opleiding kiezen. Hoe komt dat, wat doet de ene school anders, wat kunnen we van elkaar leren? Data kunnen duidelijk maken waar je het over hebt. Als Brainport Development kunnen wij vervolgens kijken waar behoefte aan is en wat wij mogelijk kunnen toevoegen.’

Ophalen van kennis

In de komende tijd gaan Mieke en Lianne graag het gesprek aan. Sparren, de blik verruimen, partijen met elkaar in contact brengen. ‘We zitten in de fase van het ophalen van kennis. Waar zitten de knelpunten in de kinderopvang, het onderwijs, van basisonderwijs tot en met vervolgonderwijs, en in het bedrijfsleven? En hoe breng je dat dichter bij elkaar? Waar is de wet- en regelgeving belemmerend, hoe kunnen wij daar iets aan doen en vooral: wat kan wél?’ Lianne: ‘Hoe kunnen wij het onderwijs in de regio gericht ondersteunen om samen invulling te geven aan de uitdagingen die de arbeidsmarkt en de grote economische potentie van onze regio ons bieden? Dát is onze focus.’

 

Visie Schaalsprong

De Brainportregio groeit hard. Tot 2032 komen er, onder andere door ontgroening, vergrijzing en de grote maatschappelijke transities, naar verwachting maar liefst 70.000 arbeidsplaatsen in Tech & IT bij. Zo’n 17.500 hiervan kan worden ingevuld door de huidige studentenpopulatie die uitstroomt op de arbeidsmarkt. Om de overige ca 50.000 vacatures ingevuld te krijgen, is de visie Schaalsprong opgesteld. Daarin zijn 5 focusgebieden benoemd.

-    Onbenut talent
-    Instroom in technisch onderwijs
-    Behoud van professionals in de technieksector
-    Verhogen arbeidsproductiviteit
-    Aantrekken internationaal talent
 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Mieke (focus basis- en voortgezet onderwijs), m.zijlstra@brainportdevelopment.nl of Lianne (focus mbo-hbo-wo), l.vdwittenboer@brainportdevelopment.nl