Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

De groeipijnen van het elektriciteitsnetwerk


Dit artikel is onderdeel van de reeks “Stroomhelden - pionieren in oplossingen voor netcongestie”

Het Nederlandse elektriciteitsnet staat onder druk, in het bijzonder in Brainport Eindhoven. In deze innovatieve hightech regio groeien bedrijven niet alleen hard, ze zetten ook grote stappen op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer bedrijven elektrificeren hun productieprocessen, wekken hun eigen duurzame energie op en stappen over op schone manieren van transport. Het elektriciteitsnet, dat oorspronkelijk is ontworpen voor een ander tijdperk, heeft moeite om te voldoen aan de toenemende vraag als gevolg van de groei van de regio en het belang van duurzaamheid. 
 

Impact op groei en innovatie

Congestie van het elektriciteitsnet heeft tastbare gevolgen voor het regionale vestigingsklimaat. Nieuwe bedrijven staan op de wachtlijst voor een netaansluiting. Hetzelfde geldt voor groeiende bedrijven die hun netaansluiting willen uitbreiden. Deze situatie heeft dus niet alleen gevolgen voor gevestigde bedrijven, maar het belemmert ook de start van nieuwe bedrijven.Netcongestie heeft daarmee een verstrekkende invloed op innovatie en technologische ontwikkeling in de regio. De kans om nieuwe technologieën te ontwikkelen en nieuwe investeringen aan te trekken, kan in de wacht worden gezet, wanneer de capaciteit van het netwerk te laag is.

Optimaal gebruik van het net

Het efficiënt gebruiken van het net is een cruciaal in het oplossen van congestieproblemen. Dit vereist een nieuwe manier van denken. Met een primaire focus op energie-efficiëntie; door energie te besparen hebben bedrijven minder van het net nodig. Ten tweede moeten bedrijven elektriciteit slimmer gebruiken. Door de vraag naar elektriciteit meer over de dag te spreiden, kunnen piekbelastingen worden vermeden. Ten derde kunnen slimme oplossingen worden geïmplementeerd voor het overschot aan opgewekte, hernieuwbare energie; zoals energieopslag of curtailment. 

Door samen te werken met bedrijven, organisaties en overheid op bijvoorbeeld bedrijventerreinen kunnen oplossingen collectief worden opgepakt. In zogenaamde lokale energiehubs vindt duurzame opwekking, opslag en onderlinge uitwisseling van energiestromen plaats.  

Stroomhelden – pionieren in oplossingen voor netcongestie

Binnen deze regio werken verschillende startups, bedrijven, overheid en parkmanagementorganisaties samen aan producten en projecten om slimmer gebruik te maken van het bestaande elektriciteitsnet, zoals alternatieven voor het opwekken van zonne- en windenergie, het lokaal opslaan van energie en het efficiënter omgaan met energie. In combinatie met bestaande technologieën en infrastructuur kan dit een aanzienlijk verschil maken voor de situatie.
 

Het succes van de regio behouden

Nu de Brainport Eindhoven regio verder transformeert naar een duurzame regio, is het aanpakken van netwerkcongestie van groot belang. 

Door manieren te vinden om gezamenlijk het energieverbruik te optimaliseren, ondersteunen bedrijven in Brainport Eindhoven niet alleen hun groei, maar dragen ze ook bij aan het succes van de regio op de lange termijn. Deze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat netwerkcongestie verdere innovatie, economische ontwikkeling en een duurzame toekomst niet in de weg staat.

In de komende weken kan je in onze reeks "Stroomhelden -  pionieren in oplossingen voor netcongestie” inspirerende verhalen lezen over innovaties en initiatieven die de congestie op het net aanpakken.

Lees meer over oplossingen bij netcongestie Arrow icon