Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Netcongestie in Brainport

Overal in Nederland, en in de Brainportregio in het bijzonder, ontstaat een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. 


Bedrijven verduurzamen en groeien. Doordat is de vraag naar stroom explosief gestegen, raakt het elektriciteitsnetwerk overbelast. Slimme oplossingen zijn nodig om ruimte te creëren op het volle net.   

Explosieve vraag naar elektriciteit 

Door de klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa, verandert de manier waarop we energie opwekken en verbruiken. We stappen af van fossiele brandstoffen en gaan over op duurzame, CO2-vrije energie. De toename van zonne- en windenergie, zorgt ervoor dat Nederland van een vraag-gestuurd energiesysteem naar een aanbod-gestuurd energiesysteem. Het aanbod van duurzame energie is echter niet stabiel. Daarnaast groeit de vraag naar meer stroom, omdat bedrijven en organisaties van het gas af gaan. Dit heeft gezorgd voor een overbelast elektriciteitsnetwerk.

Deze landelijke uitdagingen op vraag en aanbod van (hernieuwbare) energie raken ook de Brainportregio. Om te kunnen verduurzamen en te groeien, zijn versnellingen en innovatieve oplossingen nodig. 


Netverzwaring en prioritering  

In samenwerking met Rijksoverheid wordt er gewerkt aan het sneller realiseren van de uitbreiding van het net in Brainport. Ook wordt er gekeken naar het geven van voorrang aan voorzieningen en instellingen met een groot maatschappelijk belang en aan bedrijven en functies die aantoonbaar bijdragen aan het verkleinen van het congestieprobleem. 

Individuele oplossingen voor meer stroom 

Bedrijven kunnen individueel met oplossingen aan de slag om in hun vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Bedrijven kunnen allereerst energie besparen, waardoor hun vraag daalt. Daarnaast kan het bedrijf de vraag naar energie meer over de dag verspreiden. Hierdoor wordt piekbelasting vermeden en maakt het bedrijf efficiënter gebruik van de bestaande contractruimte bij Enexis. Bedrijven kunnen in overleg met de netbeheerder vergoed worden voor het verlagen van hun bestaande contract.  

Vervolgens kunnen bedrijven met het opwekken van duurzame energie op eigen daken en grond in hun stroom voorzien. Om het net niet te belasten is het opslaan van de energie een oplossing om de opgewekte energie over een langer tijdsbestek te kunnen gebruiken.
 

Om de uitdagingen als gevolg van netcongestie aan te pakken, ontwikkelen en leveren veel innovatieve bedrijven oplossingen die helpen om het meeste uit je bestaande aansluiting op het elektriciteitsnetwerk te halen. Op deze kaart zie je organisaties die oplossingen bieden in energiebesparing, energiemanagement, zelf duurzame energie opwekken en energieopslag. Klik op een marker voor meer informatie over hun activiteiten.

Collectieve oplossingen voor meer ruimte op het net 

Door samen te werken met bedrijven, organisaties en overheid in de omgeving, kunnen oplossingen in gezamenlijkheid worden opgepakt. Dit worden energiehubs, of local energy hubs, genoemd. In zo'n hub vindt duurzame opwek, opslag en onderlinge uitwisseling van energiestromen plaats. Deze energiestromen worden slim aangestuurd op basis van vraag en aanbod met een energiemanagementsysteem. Hiervoor is een goede samenwerking (over het uitwisselen, maar ook over het inzetten van flexibiliteit) nodig tussen meerdere stakeholders, zoals de aangesloten bedrijven, de netbeheerder, park management en eventueel de gemeente.  

Enexis pilot Kempisch Bedrijven Park 

Diverse bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert zijn samen met de Kempengemeenten, Enexis en Brainport Development gestart met het ontwikkelen van een Local Energy Hub. Er wordt gekeken naar het huidige en toekomstige energieverbruik om te bepalen aan welke knoppen gedraaid kunnen worden om zoveel mogelijk bestaande en nieuwe bedrijven op het terrein van stroom te voorzien. Hierbij wordt gekeken naar besparing, het toevoegen van meer duurzame energiebronnen, het samenvoegen van energiecontractwaardes van de verschillende bedrijven, energieopslag en het afstemmen van de stroom vraag om piekbelasting te voorkomen. Het Kempisch Bedrijven Park is één van de drie landelijke pilots die Enexis is gestart. Het doel van Enexis is het opdoen van ervaring met het verdelen van netgebruik bij transportschaarste. 

Stroomhelden - pionieren in oplossingen voor netcongestie

In de Brainportregio is er sprake van een vol elektriciteitsnetwerk, veroorzaakt door de explosief gestegen vraag naar stroom en het flexibele aanbod van duurzame energie. Wat kun je doen, als bedrijf of vastgoedeigenaar, om toch voldoende stroom te hebben? Dat lees je in de handleiding 'Slimme oplossingen voor bedrijven bij netcongestie’.