Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat verstaan we onder wereldburgerschap?

Wereldburgerschap gaat om kennis van andere landen en culturen en de bereidheid om je in de mensen uit deze landen en culturen te verdiepen en betekenis toe te kennen aan culturele praktijken. Hiermee versterk je het vermogen tot internationale reflectie en bewustzijn van het eigen perspectief en het perspectief van de ander. Hieronder vind je aanbod voor de professionalisering van leraren op het gebied van wereldburgerschap.

Cursusaanbod Wereldburgerschap

Basismodule wereldburgerschap | Hogeschool de Kempel

Wil jij de specialist in jullie school zijn die het (wereld)burgerschap in de school nog meer tot leven brengt? Wil je de aanjager in het team zijn en burgerschap structureel een betekenisvolle, geïntegreerde plek binnen jullie school en het onderwijs op jullie school geven? Wil je je hierbij o.a. laten voeden door actuele maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op jouw school en op de leerlingen?

Lees meer

Superdiversiteit en verschillende leefwerelden in de klas als kans! | De Rungraaf

Door internationalisering ontstaat er binnen de scholen een rijke diversiteit aan leerlingen. Hierbij spelen verschillende culturele achtergronden, thuissituaties, religies, cognitieve en sociale verschillen een grote rol. Gezamenlijk onderzoeken we essentiële vragen gericht op internationalisering en wereldburgerschap. Het betreft een traject op maat, afgestemd op uw organisatie / op uw team.

Lees meer 🕗 maatwerk 💶 € n.t.b.

Heb je een vraag over deskundigheidsbevordering?

Neem dan contact op met Mieke

Bellen:
+31625424737

E-mail:
M.Zijlstra@BrainportDevelopment.nl

Mieke Zijlstra

Senior projectleider Internationalisering Onderwijs Brainport