Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Superdiversiteit en verschillende leefwerelden in de klas als kans!

Als expertisecentrum verzorgt De Rungraaf onderwijsondersteuning aan scholen in de regio en bieden ook scholing, training en coaching. Wij kijken met een positieve blik naar mensen. Wat gaat wél goed? Daar sluiten wij bij aan. Door kennis en ervaring praktijkgericht te versterken, kunnen meer kinderen zich ontwikkelen in het regulier onderwijs.

 

Een kansrijke aanpak voor alle kinderen en betekenis geven aan wereldburgerschap en internationalisering binnen de verschillende onderwijssettingen in de breedste zin van het woord.

Door internationalisering ontstaat er binnen de scholen een rijke diversiteit aan leerlingen. Hierbij spelen verschillende culturele achtergronden, thuissituaties, religies, cognitieve en sociale verschillen een grote rol. Gezamenlijk onderzoeken we essentiële vragen gericht op internationalisering en wereldburgerschap. 

  • Hoe onze inzichten tot een adequate en handelingsgerichte aanpak kunnen leiden.
  • Hoe we verbinding maken tussen de verschillende leefwerelden.
  • Vertalen van en betekenisgeven aan de diverse gedrags- en omgangsvormen.
  • Hoe we met de diversiteit aan normen, waarden en sociale codes komen tot gezamenlijke gedrags- en omgangsvormen.
  • Hoe we leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van (internationale) sociaal-emotionele vaardigheden en competenties om tot wereldburgerschap te komen, middels het vergroten en toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden.

Voor wie?

Onze begeleiding is afgestemd op het specifieke schoolsysteem met haar eigen superdiversiteit in de meest brede zin van het woord. We bieden hierbij verschillende vormen van ondersteunings-, begeleidings-, en scholingsmogelijkheden zoals:

  • Coaching op individuele basis
  • Teamscholing
  • Intervisie
  • Coaching gericht op de groep
  • Ouderbijeenkomsten

Het betreft een traject op maat, afgestemd op uw organisatie / op uw team.

Door wie?

Onze gedragsspecialisten zijn er voor leerlingen, maar vooral ook voor individuele onderwijsprofessionals en teams. Door onze expertise over gedrag en omgang te delen helpen wij passend onderwijs vormgeven in onze regio. Wij zijn er voor scholen, jeugdhulpinstellingen, kinderopvang, speciaal onderwijs en lerarenopleidingen. Iederéén met vragen over gedrag en omgang kan bij ons terecht.

Aantal bijeenkomstenN.t.b.
DuurMaatwerk
PrijsMaatwerk
LocatieOnline / Fysiek