Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Basismodule wereldburgerschap

Wil jij de specialist in jullie school zijn die het (wereld)burgerschap in de school nog meer tot leven brengt? Wil je de aanjager in het team zijn en burgerschap structureel een betekenisvolle, geïntegreerde plek binnen jullie school en het onderwijs op jullie school geven? Wil je je hierbij o.a. laten voeden door actuele maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op jouw school en op de leerlingen?  

Inhoud basismodule

Bijeenkomst 1: Persoonlijke visie op maatschappelijke/pedagogische opdracht van onderwijs In deze module word je uitgedaagd om na te denken over jouw persoonlijke visie (in pedagogisch en maatschappelijk opzicht) op het burger-zijn in de samenleving met de wettelijke kaders als uitgangspunt. De volgende thema's spelen daarin een belangrijke rol: je eigen visie op de mens (het kind/de leerling) en de wereld; de school als ‘tussenruimte’; de burgerschapscompetenties van de leraar in de klas, persoonlijk meesterschap en je eigen roeping verstaan in verbinding aan de maatschappelijke opdracht van de school.

Bijeenkomst 2: Wettelijke kaders en doelen In deze tweede bijeenkomst wordt stilgestaan bij de wettelijke kaders, kerndoelen, ijkpunten en bouwstenen. Deelnemers worden uitgedaagd zich hiertoe kritisch te verhouden en te onderzoeken op welke wijze burgerschap binnen de eigen school vorm krijgt en welke ontwikkelingen hierin nog noodzakelijk zijn.

Bijeenkomst 3: Belang van kritisch burgerschapsonderwijs In de derde bijeenkomst zoomen we in op een vorm van burgerschapsonderwijs die kritisch genoemd kan worden. Deelnemers worden uitgedaagd om vragen rond macht en machtsverhoudingen te betrekken op burgerschapsonderwijs, en na te denken over wijze waarop burgerschapsonderwijs kan bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld.

Bijeenkomst 4: Visie van school / veranderkunde In de vierde bijeenkomst staan we stil bij wat er nodig is om burgerschapsonderwijs een duidelijke plek te geven in het onderwijs. We kijken naar de stappen die nodig zijn om dit proces in de school te begeleiden en we onderzoeken hoe je dat kunt doen op een manier die past bij de school, het team en de omgeving.

 

Lees hier meer Arrow icon