Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Deskundigheids-bevordering

Internationalisering Onderwijs Deskundigheidsbevordering

Internationalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving én ook niet meer uit Brainport Eindhoven. Niet alleen door de komst van de medewerkers uit het buitenland naar de regio, maar ook omdat bedrijven van hun medewerkers verwachten dat ze internationaal competent zijn zodat ze samen kunnen werken met internationale collega’s en klanten. Dit heeft invloed op het onderwijs in de regio. Enerzijds omdat we goed onderwijs willen bieden aan alle kinderen, dus ook de kinderen van internationals. Anderzijds omdat we alle kinderen in de regio goed willen voorbereiden op een toekomst die steeds internationaler wordt.

Hiertoe werken we gezamenlijk aan de ambitie dat in 2025 alle scholen in Brainport Eindhoven internationalisering hebben ingebed in hun beleid als onderdeel van een bredere Brainport onderwijsvisie en hierop ook concrete activiteiten ondernemen. Om dit te bereiken zijn leraren een zeer belangrijke schakel. Als leraren de juiste competenties bezitten, kunnen zij die vervolgens hun leerlingen en studenten bijbrengen.
Vanuit Brainport bieden we ondersteuning bij de deskundigheidsbevordering van leraren in de regio. 

Inspiratie scholingsaanbod 

Via onderstaande pagina's vind je voorbeelden van scholingsaanbod aan de hand van de drie elementen van internationalisering: taalvaardigheid, wereldburgerschap en interculturele communicatie en samenwerking. Dit aanbod is met name ter inspiratie voor een mogelijke deskundigheidsbevorderingsaanvraag in het kader van de Regio Deal Brainport Eindhoven. Besturen en scholen zijn vrij om een eigen aanbieder te kiezen voor de deskundigheidsbevordering (mits deze aan de kwaliteitseisen voldoet).