Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat verstaan we onder taalvaardigheid?

Taalvaardigheid in één of meerdere vreemde talen is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in internationale contexten. Naast wereldtaal Engels zijn ook Frans, Duits, Spaans, Arabisch en Chinees belangrijk. Kinderen van internationale ouders hebben ook behoefte aan moedertaalonderwijs en Nederlands (NT2). Hieronder vind je aanbod voor de professionalisering van leraren op het gebied van taalvaardigheid.

Cursusaanbod Taalvaardigheid

NT2: taalonderwijs aan nieuwkomers | Hogeschool De Kempel

In deze (blended) training krijg je inzicht in belangrijke aspecten van het onderwijs aan nieuwkomers. Je leert daarbij o.a. het intakegesprek te gebruiken voor het vaststellen van de beginsituatie en de onderwijsbehoefte.

Lees meer

VVTO: Taalvaardigheid voor teams | Hogeschool De Kempel

Het doel van deze training is het bevorderen van de eigen taalvaardigheid van de leerkrachten. Om te voldoen aan de eisen van Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs (Nuffic) moeten leerkrachten minimaal beschikken over niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK). De cursus taalvaardigheid bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur voor een groep van max. 15 personen.

Lees meer

Taalvaardigheid Engels (Individueel) | Hogeschool De Kempel

Wat leer je? Het doel van deze individuele training is het bevorderen van de eigen taalvaardigheid van de leerkrachten. Om te voldoen aan de eisen van Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs (Nuffic) moeten leerkrachten minimaal beschikken over niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK). In de praktijk: Tijdens de bijeenkomsten op De Kempel zetten we sterk in op spreekvaardigheid. Daarnaast gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met de andere vaardigheden (lezen, schrijven en luisteren).

Lees meer

CLIL: als kers op de VVTO-taart | Hogeschool De Kempel

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning waarbij een bepaald thema / schoolvak in het Engels wordt aangeboden. De leerlingen leren dus tegelijkertijd Engels én vakinhoud. Wanneer een basisschool Engels structureel vanaf groep 1 aanbiedt, kan CLIL een geweldige manier zijn om de lestijd voor Engels te verruimen en zo een hoger uitstroomniveau te behalen.

Lees meer

Engels leren is Engels doen (ELIED) | Hogeschool De Kempel

Het doel van deze training is het kennis maken met de didactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Hierbij staan werkvormen, passend bij het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd, centraal. Je leert een lessenreeks goed op te bouwen. Daarnaast komt er veel "Classroom Language" aan bod. Taal die je nodig hebt om de gehele les in het Engels te kunnen verzorgen.

Lees meer

Cambridge Engels | Summa

Onze Cambridge Engels training bereid je voor op een van de algemene Engelse Examenniveaus: B1 Halfgevorderd, B2 Gevorderd, C1 Vergevorderd en C2 Vakkundig, bijna moedertaal.

Lees meer

Content and Language Integrated Learning | Fontys Pro Educatie

De cursus Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een praktijkgerichte didactiek training voor het tweetalig onderwijs in je eigen context: PO, VO of MBO.

Lees meer

Cultural Awareness & Gespreksvoering in het Engels | Edux

In deze training worden culturele verschillen, taalbarrières en situaties als onverwachte vragen van ouders en moeilijk in te schatten gedrag van kinderen besproken. Tevens krijgen deelnemers handvatten om met ouders gesprekken te kunnen voeren in het Engels over de ontwikkeling van hun kinderen.

Lees meer

NT2 | Edux

In deze training krijgt de professional effectieve (didactische) strategieën aangereikt om de taalontwikkeling van deze kinderen te stimuleren; van de ondersteuning gedurende de stille periode tot het zo snel mogelijk aanleren van functionele Nederlandse taal.

Lees meer

Omgaan met kinderen met een andere moedertaal | Summa College

Kinderen van Internationale Kenniswerkers en arbeidsmigranten beheersen ook na een eerste schakeljaar het Nederlands nog niet voldoende. Waar moeten leidsters in de kinderopvang, leerkrachten en docenten rekening mee houden?

Lees meer

Specialist leesbevordering – Internationale leerling | Summa

Deze training is speciaal voor onderwijsassistenten en pedagogische medewerkers die (voor)lezen leuk vinden. In de training verdiep je je in de kennis over (voor)lezen aan verschillende doelgroepen en in het bijzonder de doelgroep ‘internationale leerlingen/kinderen’, leer je hoe je leesplezier kunt bevorderen, ouders kunt betrekken bij (voor)leesactiviteiten en kinderen, collega’s en ouders kunt enthousiasmeren, adviseren en begeleiden bij (voor)leesactiviteiten.

Lees meer

Taalcursus Cambridge Engels B2 en C1 | Fontys Pro Educatie

Wil jij jouw Engels naar een hoger niveau tillen? Dan zijn de Cambridge English taalcursussen van Fontys Pro Educatie een uitstekende keuze voor jou. Je werkt actief aan het verbeteren van jouw spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid Engels.

Lees meer

Taalbewust lesgeven | Fontys Pro Educatie

In deze training krijg je als docent (of als begeleider, mentor en/of coach) van een meertalige klas gereedschappen aangereikt waardoor je in jouw onderwijs het taalbegrip en het taalgebruik van de (anderstalige) leerling zodanig centraal stelt dat de ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden èn de taalontwikkeling elkaar versterken.

Lees meer

Customized English training | Tilburg University Language Center

Bij Tilburg University Language Center is het ook mogelijk om cursussen op maat samen te stellen. Denk daarbij aan verschillende niveaus en vaardigheden afhankelijk van de groep en alles van een eenmalige workshop tot complete cursus.

Lees meer

English Refresher Course (B2 level) | Tilburg University Language Center

De English Refresher Course is bedoeld voor deelnemers die hun Engelse vaardigheden willen opfrissen. De cursus richt zich voornamelijk op spreken en schrijven maar behandelt ook zaken als grammatica en woordenschat. Aspecten die tijdens de cursus aan bod komen zijn onder andere een review van de belangrijkste Engelse grammatica punten, uitbreiding van de woordenschat en kennis van nuttige zinnen en uitdrukkingen, Engels schrijven voor zakelijke doeleinden, en het presenteren en bespreken van verschillende onderwerpen in het Engels.

Lees meer

Masterclass Spoken English (C1 level) | Tilburg University Language Center

In de Masterclass Spoken English kom je één keer per week samen in een kleine groep met een docent Engels. De cursus is bedoeld voor deelnemers met een relatief hoog niveau Engels (laag C1 of hoger). De focus ligt voornamelijk op spreekvaardigheid (vloeiend spreken en woordenschat) met behulp van een scala aan interessante en uitdagende spreekactiviteiten. Het is ook mogelijk om aan uitspraak en grammatica te werken. Omdat de groepen klein zijn, kan de cursus makkelijk worden aangepast aan de behoeften en wensen van de deelnemers.

Lees meer

Speak Easy Fluency Training (B1 level) | Tilburg University Language Center

Als je tijdens je werk Engels moet spreken, volg dan de Speak Easy-cursus. Je werkt aan het verbeteren van je spreekvaardigheid, woordenschat en andere aspecten van het spreken op ongeveer B1 tot laag B2 niveau in een kleine groep van 5 tot 8 personen. Tijdens de cursus komen deelnemers met ongeveer hetzelfde niveau Engels bij elkaar voor 10 sessies van een uur. Samen werk je aan gespreksvaardigheden in sociale en werkgerelateerde situaties. Er is ook aandacht voor grammatica, woordenschat en uitspraak. De inhoud van de lessen en de spreekopdrachten worden aangepast aan de wensen en functies van de deelnemers.

Lees meer

Teaching Through English (EMI) | Tilburg University Language Center

Lesgeven is niet nieuw voor je, maar je weet ook dat lesgeven in het Engels (English-Medium Instruction) zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt. Hoe past jij je taalniveau aan de leerlingen aan? Hoe zit het met de zogenaamde “cognitive load” die instructie in het Engels met zich meebrengt voor leerlingen? Hoe controleer je of leerlingen het begrepen hebben? En hoe ontwerp je het best communicatieve lesformats en activiteiten? Dit zijn aspecten van EMI die aan bod komen in Teaching Through English. Deelnemers werken met hun eigen lessen en vakinhoud in deze praktijkgerichte cursus.

Lees meer

HLE Network | 9 Mythes over moedertaalonderwijs

Moedertaalonderwijs is wijdverbreid, maar toch is het grotendeels onbekend en verkeerd begrepen. Laat ons de meest voorkomende misvattingen over deze vorm van onderwijs ontkrachten! Mensen hebben misschien het gevoel dat lessen in een andere taal in strijd zijn met regulier onderwijs of dat een moedertaalprogramma niet meer dan een hobbyclubje is zonder veel meerwaarde. U verlaat deze infosessie niet alleen met een beter begrip van moedertaalonderwijs, maar ook met het besef dat uw eigen positieve houding moedertaalprogramma's -- en hun leerlingen -- kan helpen slagen. Dit is een voorbeeld; de inhoud van onze infosessies kan ook op maat worden gemaakt.

Lees meer

Vroegtijdig Vreemde Taal Onderwijs (VVTO): Engels Leren is Engels Doen (ELIED 1) | Fontys Pro Educatie

Gaat jouw basisschoolteam aan de slag met Engelse lessen vanaf groep 1 tot en met 8? Kan je team hierbij ondersteuning gebruiken? Volg dan de training 'Engels leren is Engels doen'.

Lees meer

Coördinator Engels (PO)

Wil jij op jouw school werken aan vroeg vreemdetalenonderwijs in het Engels? En lijkt het jou leuk om hier een coördinerende rol in te nemen? Dan is deze cursus wellicht iets voor jou!

Lees meer

Leraar Nederlands Voor Anderstaligen PO (NT2) | Fontys Pro Educatie

Wil jij Nederlands leren aan anderstalige leerlingen in het basisonderwijs? Of doe je dit al en wil je hier je bekwaamheid in aantonen? De opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen PO (NT2) is landelijk erkend en biedt je alle kennis en kunde om dit vak goed uit te kunnen oefenen.

Lees meer

Engels in het basisonderwijs | Radboud in’to Languages

Meer vertrouwen in je eigen taalvaardigheid in de klas. Leer welke Engelse taalkennis je nodig hebt in de klas. Werk aan je taalvaardigheid in het Engels met de steun van ons deskundige team. Tijdens deze workshop krijg je het vertrouwen dat nodig is om zonder zorgen je lessen in het Engels te geven.

Lees meer

Spelenderwijs een taal leren | Radboud in’to Languages

Hoe kun je het meeste uit de taalverwerving halen terwijl jij en je leerlingen er plezier aan beleven? In deze workshop maak je kennis met een breed scala aan spelletjes en activiteiten die de taalverwerving ondersteunen en je leerlingen motiveren

Lees meer

Maak optimaal gebruik van het basismateriaal | Radboud in’to Languages

Er is een lesboek, maar hoe kun je dat nou het beste inzetten voor jou en je leerlingen? In de workshop leren we je om de beschikbare materialen optimaal te benutten. We kijken wat wel en niet werkt en we geven je hulpmiddelen, tips en handigheidjes waarmee je verder kunt komen dan alleen het lesboek.

Lees meer

Primary Classroom English | Radboud in’to Languages

Gaat jouw basisschool ook beginnen met vervroegd Engels of worden er zelfs hele lessen in het Engels gegeven? Heb je onvoldoende zelfvertrouwen om soepel in het Engels les te kunnen geven aan jouw leerlingen? Dan is het goed om aan je Engelse taalvaardigheid te werken met de cursus Primary

Lees meer

Algemene taalvaardigheidscursussen Cambridge | Radboud in’to Languages

Docenten kunnen individueel of als groep meedoen aan Cambrigde cursussen . De cursussen bereiden de docenten voor op de officiële Cambridge-examens die de British Council een paar keer per jaar afneemt. Radboud in’to Languages biedt de cursus aan op de niveaus B1 (halfgevorderen, B2 (gevorderden), C1 (vergevorderden) en C2 (native speaker niveau).

Lees meer

Classroom English Observation Service | Radboud in’to Languages

Werk jij als docent in het tweetalig onderwijs? Zou je persoonlijke feedback willen op het Engels dat je gebruikt wanneer je voor de klas staat? De Classroom English Observation Service van Radboud in'to Languages is gericht op het vaststellen van jouw sterke punten en op belangrijke aspecten die extra aandacht verdienen. Voor deze observatieservice maak je een opname van (een gedeelte van) een les en krijg je een volledig rapport met feedback en advies.

Lees meer

Classroom English | Radboud in’to Languages

Ben jij docent op een tweetalige school in het middelbare (beroeps)onderwijs waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven? En ben je nog onzeker over jouw Engelse taalvaardigheid of de technieken die bij Engels als instructiemedium (EMI) komen kijken? Dan is onze cursus Classroom English iets voor jou. In deze cursus kunnen vakdocenten de kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om hun vak in het Engels te geven.

Lees meer

Classroom English e-learning | Radboud in’to Languages

Werk jij als docent op een tweetalige school in het middelbare (beroeps)onderwijs en wil je je Engelse taalvaardigheid graag verbeteren? Heb je soms het gevoel dat je niet over de juiste taalkennis beschikt om je lessen in het Engels te kunnen verzorgen? Of heb je wel ervaring in het tweetalig onderwijs en wil je alleen het Engels dat je gebruikt wanneer je voor de klas staat bijschaven? De Classroom English e-learning cursus van Radboud in'to Languages biedt de mogelijkheid om je Engelse vaardigheden te ontwikkelen waar en wanneer je maar wilt. De cursus bestaat uit vijf modules over de belangrijkste aspecten van taalontwikkeling voor jou tweetalige lessen.

Lees meer

Workshops voor docenten in het middelbaar onderwijs over de basisbeginselen van TTO | Radboud in’to Languages

Team Building for TTO Ben je op zoek naar een leuke, dynamische workshop om je docententeam hechter te maken? Met Team Building for TTO kunnen docenten leren van elkaars ervaringen met lesgeven in een tweetalige omgeving, uitdagingen en kansen verkennen, hun bronnen delen en onderzoeken hoe ze vakoverschrijdende leermaterialen kunnen ontwikkelen binnen je school. Trainers zullen ook vertellen over enkele van hun eigen favoriete activiteiten in de klas, zodat docenten inspiratie kunnen opdoen voor hun eigen lesplanning. Het doel van deze sessie is om docenten te helpen relaties uit te bouwen en mogelijkheden voor samenwerking te vinden, werkervaringen uit te wisselen en successen te vieren in een informele omgeving

Lees meer

Workshops voor docenten in het middelbaar onderwijs over de basisbeginselen van TTO | Radboud in’to Languages

Building your Fluency Het maakt niet uit of je school pas net begonnen is met TTO of al jaren ervaring heeft met lesgeven in het Engels: alle docenten hebben er baat bij hun taalvaardigheid af en toe op te frissen. Na een korte initiële behoefteanalyse kunnen we je school een workshop aanbieden die is afgestemd op de specifieke behoeften van je team, bijvoorbeeld om de basisbeginselen van de grammatica op te frissen, de uitspraak te verbeteren of de woordenschat uit te breiden. Building your Fluency is gericht op de kenmerken van het Engels die het relevantst zijn voor de TTO-context, zodat je docenten hun leerlingen een nauwkeurig en authentiek model van het Engels kunnen bieden.

Lees meer

CLIL-workshops voor gevorderden | Radboud in’to Languages

Varied Learning: Multi-modal input and CLIL Gebruik je tijdens je TTO-lessen meestal dezelfde vertrouwde serie activiteiten? Aarzel je om meer motiverende authentieke materialen in je lessen op te nemen, zoals video's en podcasts? Het kan moeilijk zijn om deze boeiende taalmaterialen met succes in je klas te integreren zonder dat je leerlingen zich overweldigd voelen of afhaken. In deze workshop onderzoeken we hoe je effectief gebruik kunt maken van diverse authentieke input om je studenten te motiveren en te inspireren en tegelijkertijd hun taalontwikkeling te bevorderen.

Lees meer

CLIL-workshops voor gevorderden | Radboud in’to Languages

Everyone Learning: Differentiation in CLIL Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen in je klas de steun of uitdagingen krijgen die ze nodig hebben in de context van CLIL? Het is een hele uitdaging om de vakkennis van je studenten te ontwikkelen én ze te motiveren mee te doen in het Engels als hun taalvaardigheid sterk verschilt. Deze workshop helpt je activiteiten te vinden die je kunt aanpassen aan de behoeften van verschillende studenten om je klas inclusiever te maken.

Lees meer

CLIL-workshops voor gevorderden | Radboud in’to Languages

Deep Learning: Effective Questions and Feedback in CLIL Kwaliteitsvragen zijn essentieel om studenten te laten praten en hun leerproces naar een hoger niveau te tillen. Goede vragen stellen is een kenmerk van kwaliteitsonderwijs, maar dit kan een hele uitdaging zijn bij TTO, waar leraren minder zelfvertrouwen hebben om duidelijke vragen in het Engels te formuleren en gepaste antwoorden te geven. Tijdens deze workshop helpen we je om je vraagtechnieken in het Engels te verfijnen en te experimenteren met feedback waardoor je leerlingen actiever kunnen deelnemen aan hun eigen leerproces.

Lees meer

Edux | Omgaan met meertaligheid

Bij de kinderopvang en peuterspeelzalen en kleuterklassen komen veel kinderen die opgroeien met diverse talen en culturen. Ieder kind heeft een eigen achtergrond en een eigen ondersteuningsbehoefte. Wanneer een kind zich gezien en begrepen voelt draagt dat bij aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. De training inspireert, daagt uit en laat je door verschillende brillen naar kinderen kijken. Aan de hand van oefeningen, theorie en casussen uit de eigen praktijk krijgen de deelnemers inzicht in wat het betekent om als meertalig kind in de groep te zijn. De deelnemers krijgen hierdoor handvatten om mee te nemen naar de eigen praktijk. Doelgroep: Professionals die werken met het jonge kind, zoals pedagogisch professionals, pedagogisch coaches, kleuterleerkrachten. Locatie: Eindhoven, Incompany mogelijk Minimaal 7 deelnemers, maximaal 12 deelnemers.

Lees meer

Edux | PEB en meertaligheid op de groep

In onze samenleving groeien veel kinderen uit diverse culturen. Ieder kind heeft een eigen achtergrond en een eigen ondersteuningsbehoefte. Wanneer een kind zich gezien en begrepen voelt draagt dat bij aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Meertalige kinderen op de groep vraagt om extra ondersteuning van de professionals om te kunnen werken aan dat positief zelfbeeld. De bijscholing voor PE Beeldcoaches is er volledig op gericht hoe je met beelden het meertalige kind (of kinderen) beter kan gaan begrijpen en dus ook beter kan gaan ondersteunen. Zowel individueel als in teamverband leert de PE Beeldcoaches de juiste beeldkeuzes te maken. Doelgroep: Pedagogisch Educatieve Beeldcoach met erkend certificaat. Locatie: Utrecht, Incompany mogelijk

Lees meer

Edux | Wat als een taal leren niet vanzelf gaat

Bij sommige kinderen gaat het leren van een taal niet vanzelf. Of dit nu om de moedertaal of een tweede taal gaat. Bij sommige kinderen is het verwerven van taal niet zo vanzelfsprekend als bij anderen. Wil je weten hoe je als pedagogisch medewerker tijdens spel en interactiemomenten taalaanbod, taalkansen en taalfeedback kunt bieden, zodat je de taalontwikkeling van het kind stimuleert? Dan is deze e-learning met online intervisie zeker iets voor jou. Doelgroep: Pedagogisch medewerkers Locatie: online

Lees meer

Heb je een vraag over deskundigheidsbevordering?

Neem contact op met Mieke

Bellen:
+31625424737

E-mail:
M.Zijlstra@BrainportDevelopment.nl

Mieke Zijlstra

Senior projectleider Internationalisering Onderwijs Brainport