Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Wat verstaan we onder taalvaardigheid?

Taalvaardigheid in één of meerdere vreemde talen is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in internationale contexten. Naast wereldtaal Engels zijn ook Frans, Duits, Spaans, Arabisch en Chinees belangrijk. Kinderen van internationale ouders hebben ook behoefte aan moedertaalonderwijs en Nederlands (NT2). Hieronder vind je aanbod voor de professionalisering van leraren op het gebied van taalvaardigheid.

Cursusaanbod Taalvaardigheid

Cambridge Engels | Summa

Onze Cambridge Engels training bereid je voor op een van de algemene Engelse Examenniveaus: B1 Halfgevorderd, B2 Gevorderd, C1 Vergevorderd en C2 Vakkundig, bijna moedertaal.

Lees meer 🕗 30 uur 💶 € 595,00

Classroom English | Radboud In'to Languages

Deze cursus geeft vakdocenten die werkzaam (gaan) zijn in het tweetalig basis, voortgezet of hoger onderwijs (mbo) of op een internationale school, de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun eigen vak in het Engels te geven.

Lees meer 🕗 20 uur 💶 € 495,00

Content and Language Integrated Learning | Fontys Pro Educatie

De cursus Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een praktijkgerichte didactiek training voor het tweetalig onderwijs in je eigen context: PO, VO of MBO.

Lees meer 🕗 20 uur 💶 € 800,-

Coördinator Engels | Hogeschool De Kempel

Ontwikkelen van beleid voor Engels op school. Men leert ook hoe je collega's kunt informeren en coachen bij het invoeren van vroeg vreemdetalenonderwijs van groep 1 tot en met 8.

Lees meer 🕗 8 uur 💶 € 475,00

Cultural Awareness & Gespreksvoering in het Engels | Edux

In deze training worden culturele verschillen, taalbarrières en situaties als onverwachte vragen van ouders en moeilijk in te schatten gedrag van kinderen besproken. Tevens krijgen deelnemers handvatten om met ouders gesprekken te kunnen voeren in het Engels over de ontwikkeling van hun kinderen.

Lees meer 🕗 op aanvraag 💶 op aanvraag

ELIED | Hogeschool De Kempel

Teamtraining Classroom English. Het bijdragen aan het eigen mondelinge taalvaardigheidsniveau van alle medewerkers die betrokken zijn bij VVTO Engels of contact hebben met Engelstalige ouders en kinderen. Op den duur voldoen de leerkrachten aan het basiskwalificatieniveau B2 of studeren zij hiervoor.

Lees meer 🕗 10 uur 💶 € op aanvraag

NT2 | Edux

In deze training krijgt de professional effectieve (didactische) strategieën aangereikt om de taalontwikkeling van deze kinderen te stimuleren; van de ondersteuning gedurende de stille periode tot het zo snel mogelijk aanleren van functionele Nederlandse taal.

Lees meer 🕗 op aanvraag 💶 op aanvraag

NT2: taalonderwijs aan nieuwkomers | Hogeschool De Kempel

In deze (blended) training krijg je inzicht in belangrijke aspecten van het onderwijs aan nieuwkomers. Je leert daarbij o.a. het intakegesprek te gebruiken voor het vaststellen van de beginsituatie en de onderwijsbehoefte.

Lees meer 🕗 10,5 uur 💶 € 425,00

Omgaan met kinderen met een andere moedertaal | Summa College

Kinderen van Internationale Kenniswerkers en arbeidsmigranten beheersen ook na een eerste schakeljaar het Nederlands nog niet voldoende. Waar moeten leidsters in de kinderopvang, leerkrachten en docenten rekening mee houden?

Lees meer 🕗 16 uur 💶 € 500,00

Rekendidactiek – Internationale leerling | Summa

Deze training is speciaal voor onderwijsassistenten en pedagogische medewerkers. Wil jij je verdiepen in de manier waarop je internationale leerlingen/kinderen kunt begeleiden bij het (leren) rekenen? En ben je op zoek naar concrete voorbeelden die je hierbij kunnen helpen, rekening houdend met de verschillende culturele achtergronden van de leerlingen/kinderen? Dan is deze training iets voor jou.

Lees meer 🕗 7,5 uur 💶 € 299,00

Specialist leesbevordering – Internationale leerling | Summa

Deze training is speciaal voor onderwijsassistenten en pedagogische medewerkers die (voor)lezen leuk vinden. In de training verdiep je je in de kennis over (voor)lezen aan verschillende doelgroepen en in het bijzonder de doelgroep ‘internationale leerlingen/kinderen’, leer je hoe je leesplezier kunt bevorderen, ouders kunt betrekken bij (voor)leesactiviteiten en kinderen, collega’s en ouders kunt enthousiasmeren, adviseren en begeleiden bij (voor)leesactiviteiten.

Lees meer 🕗 7,5 uur 💶 € 299,00

Taalcursus Cambridge Engels B2 en C1 | Fontys Pro Educatie

Wil jij jouw Engels naar een hoger niveau tillen? Dan zijn de Cambridge English taalcursussen van Fontys Pro Educatie een uitstekende keuze voor jou. Je werkt actief aan het verbeteren van jouw spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid Engels.

Lees meer 🕗 25 uur 💶 € 1.185,00

Taalbewust lesgeven | Fontys Pro Educatie

In deze training krijg je als docent (of als begeleider, mentor en/of coach) van een meertalige klas gereedschappen aangereikt waardoor je in jouw onderwijs het taalbegrip en het taalgebruik van de (anderstalige) leerling zodanig centraal stelt dat de ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden èn de taalontwikkeling elkaar versterken.

Lees meer 🕗 12 uur 💶 € n.t.b.

VVTO: Taalvaardigheid voor teams | Hogeschool De Kempel

Het doel van deze training is het bevorderen van de eigen taalvaardigheid van de leerkrachten. Om te voldoen aan de eisen van Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs (Nuffic) moeten leerkrachten minimaal beschikken over niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK). De cursus taalvaardigheid bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur voor een groep van max. 15 personen.

Lees meer 🕗 12 uur 💶 op aanvraag

Customized English training | Tilburg University Language Center

Bij Tilburg University Language Center is het ook mogelijk om cursussen op maat samen te stellen. Denk daarbij aan verschillende niveaus en vaardigheden afhankelijk van de groep en alles van een eenmalige workshop tot complete cursus.

Lees meer 🕗 n.t.b. 💶 € n.t.b.

English Refresher Course (B2 level) | Tilburg University Language Center

De English Refresher Course is bedoeld voor deelnemers die hun Engelse vaardigheden willen opfrissen. De cursus richt zich voornamelijk op spreken en schrijven maar behandelt ook zaken als grammatica en woordenschat. Aspecten die tijdens de cursus aan bod komen zijn onder andere een review van de belangrijkste Engelse grammatica punten, uitbreiding van de woordenschat en kennis van nuttige zinnen en uitdrukkingen, Engels schrijven voor zakelijke doeleinden, en het presenteren en bespreken van verschillende onderwerpen in het Engels.

Lees meer 🕗 16 uur 💶 € 640,-

Masterclass Spoken English (C1 level) | Tilburg University Language Center

In de Masterclass Spoken English kom je één keer per week samen in een kleine groep met een docent Engels. De cursus is bedoeld voor deelnemers met een relatief hoog niveau Engels (laag C1 of hoger). De focus ligt voornamelijk op spreekvaardigheid (vloeiend spreken en woordenschat) met behulp van een scala aan interessante en uitdagende spreekactiviteiten. Het is ook mogelijk om aan uitspraak en grammatica te werken. Omdat de groepen klein zijn, kan de cursus makkelijk worden aangepast aan de behoeften en wensen van de deelnemers.

Lees meer 🕗 12 uur 💶 € 385,-

Speak Easy Fluency Training (B1 level) | Tilburg University Language Center

Als je tijdens je werk Engels moet spreken, volg dan de Speak Easy-cursus. Je werkt aan het verbeteren van je spreekvaardigheid, woordenschat en andere aspecten van het spreken op ongeveer B1 tot laag B2 niveau in een kleine groep van 5 tot 8 personen. Tijdens de cursus komen deelnemers met ongeveer hetzelfde niveau Engels bij elkaar voor 10 sessies van een uur. Samen werk je aan gespreksvaardigheden in sociale en werkgerelateerde situaties. Er is ook aandacht voor grammatica, woordenschat en uitspraak. De inhoud van de lessen en de spreekopdrachten worden aangepast aan de wensen en functies van de deelnemers.

Lees meer 🕗 10 uur 💶 € 320,-

Teaching Through English (EMI) | Tilburg University Language Center

Lesgeven is niet nieuw voor je, maar je weet ook dat lesgeven in het Engels (English-Medium Instruction) zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt. Hoe past jij je taalniveau aan de leerlingen aan? Hoe zit het met de zogenaamde “cognitive load” die instructie in het Engels met zich meebrengt voor leerlingen? Hoe controleer je of leerlingen het begrepen hebben? En hoe ontwerp je het best communicatieve lesformats en activiteiten? Dit zijn aspecten van EMI die aan bod komen in Teaching Through English. Deelnemers werken met hun eigen lessen en vakinhoud in deze praktijkgerichte cursus.

Lees meer 🕗 30 uur 💶 € 1099,-

Oudergesprekken voeren in het Engels | Hogeschool De Kempel

Het doel van deze training is om voorbereid, m.b.v. "speaking cards", vanuit zelfvertrouwen, een oudergesprek in het Engels te kunnen voeren. Hiertoe wordt bruikbare woordenschat aangereikt en wordt er veel geoefend met casussen.

Lees meer 🕗 18 uur 💶 € 2495,-

Heb je een vraag over deskundigheidsbevordering?

Neem contact op met Mieke

Bellen:
+31625424737

E-mail:
M.Zijlstra@BrainportDevelopment.nl

Mieke Zijlstra

Projectleider Internationalisering Onderwijs & pilot Hybride Tech Docenten