Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Taalvaardigheid Engels (Individueel) | Hogeschool De Kempel

Hogeschool de Kempel is een zelfstandige hogeschool die zich volledig toelegt op één opleiding: de opleiding tot leraar basisonderwijs. Hogeschool de Kempel biedt ook nascholing aan startende en ervaren leraren en verrichten onderzoek om de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren.

Het doel van deze individuele training is het bevorderen van de eigen taalvaardigheid van de leerkrachten. Om te voldoen aan de eisen van Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs (Nuffic) moeten leerkrachten minimaal beschikken over niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK).

De training taalvaardigheid bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur voor een groep van max. 15 personen. Tijdens de bijeenkomsten zetten we sterk in op spreekvaardigheid. Daarnaast gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met de andere vaardigheden (lezen, schrijven en luisteren). Het is mogelijk om de training af te sluiten met een taaltoets, bijvoorbeeld Anglia, waarbij de leerkracht een internationaal erkend certificaat krijgt als bewijs van het taalniveau.

Deelnemers ontvangen bij aanwezigheid bij in ieder geval 5 of bij voorkeur alle 6 bijeenkomsten een certificaat vanuit De Kempel.