Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Slimme technologie en krachtige samenwerking maakt Brainport toekomstbestendig voor iedereen

De Stichting Brainport presenteert de nieuwe Brainport-meerjarenagenda. Regionale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, vertegenwoordigd in de stichting, formuleerden samen met honderden regionale vertegenwoordigers hoe zij de komende jaren de economische positie van Brainport Eindhoven gaan versterken. Dit op een manier dat alle inwoners er baat bij hebben en er voldoende werk is en goede opleidingsmogelijkheden zijn voor iedereen. Dat legden zij vast in de Brainport Agenda die vandaag is gepresenteerd.

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 juli 2020

De Stichting Brainport presenteert de nieuwe Brainport-meerjarenagenda. Regionale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, vertegenwoordigd in de stichting, formuleerden samen met honderden regionale vertegenwoordigers hoe zij de komende jaren de economische positie van Brainport Eindhoven gaan versterken. Dit op een manier dat alle inwoners er baat bij hebben en er voldoende werk is en goede opleidingsmogelijkheden zijn voor iedereen. Dat legden zij vast in de Brainport Agenda die vandaag is gepresenteerd.

Geschreven door Brainport Eindhoven

10 juli 2020


Deze agenda is uitgebracht te midden van een historische gezondheidscrisis. Het coronavirus raakt iedereen en economische teruggang in Nederland is onvermijdelijk. Ook in Brainport zijn specifieke sectoren, zoals de horeca, hard getroffen. Tegelijk zien we dat Brainport Eindhoven dankzij jaren van investeren in samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs en innovatie relatief stevig staat. Wereldwijd heeft Brainport een koppositie in een aantal sleuteltechnologieën, zoals micro- en nanotechnologie en daar hebben we als regio nu baat bij.

Solide en veerkrachtige uitgangspositie

Die solide uitgangspositie en de veerkracht van de regio gaan we de komende jaren verder versterken. Doelen in de Brainport Agenda zijn gericht op het aanjagen van de economie, creëren van werkgelegenheid, oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken én – een leerpunt uit de coronacrisis – Nederland minder afhankelijk maken van het buitenland voor vitale producten.

Drie hoofdlijnen

De Brainport Agenda bevat drie hoofdlijnen: de innovatiekracht van de regio verder vergroten, ervoor zorgen dat voldoende goed gekwalificeerd talent beschikbaar is en het leef- en vestigingsklimaat in de regio verbeteren. Binnen die drie sporen definieert de agenda tien belangrijke opgaven.

  1. Dé technologieën van de toekomst ontwikkelen.
  2. Kansrijke technologieën slim inzetten voor maatschappelijke vraagstukken
  3. Mkb, startups en scale-ups ondersteunen bij digitalisering en met onder meer advies en kapitaal.
  4. Financiering voor start- en scale-ups: groei mogelijk maken 
  5. Alle leerlingen en studenten in Brainport krijgen innovatief onderwijs
  6. Iedereen in Brainport is bezig met een Leven Lang Ontwikkelen
  7. Arbeidsmarkt in balans: de juiste mensen op de juiste plek
  8. Investeren in gezamenlijke voorzieningen en bereikbaarheid
  9. Samenwerken en Brainport netwerk inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen 
  10. Publiek-private samenwerking versterken

Keuze voor veelbelovende technologieën en markten

Om de innovatiekracht van de regio verder te versterken is gekozen om de ontwikkeling, toepassing en vermarkting van veelbelovende technologieën als Artificiële Intelligentie, robotica, 3D printen en geintegreerde fotonica te stimuleren en versnellen. Deze zogenoemde sleuteltechnologieën leiden ertoe dat we in staat zijn om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen. In de Brainport Agenda is gekozen om de inzet van die technologie te richten op de markten gezondheid, energie, mobiliteit, voedsel en veiligheid.

Voldoende, gekwalificeerd en flexibel talent

Om die technologieën te ontwikkelen en toe te passen op de markten is veel kennis en kunde nodig. De vraag naar met name tech- en IT talent in onze regio is groot en blijft de komende jaren groot. Die vraag verandert bovendien voortdurend door de opkomst van nieuwe technologieën en verdere digitalisering. Dat kan leiden tot een mismatch tussen vraag naar talent en aanbod. Bovendien wordt de wereld en onze regio steeds internationaler. Dit alles vraagt om innovatief en flexibel onderwijs dat aansluit bij de regionale vraag naar talent. De acties in de Brainport Agenda zijn erop gericht om de arbeidsmarkt in balans te houden door bijvoorbeeld  inzetten van hybride docenten, het doorvertalen van technologie in het onderwijsaanbod, toegang tot om- her- en bijscholing, flexibel kunnen inspelen op krapte in verschillende sectoren en internationalisering van het onderwijs.

Een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat

Goede bereikbaarheid, voldoende en betaalbare woningen, voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur en sport maken Brainport Eindhoven een prettige omgeving om te wonen en te werken. Dat geldt niet alleen voor de oorspronkelijke inwoners van de regio, maar ook voor internationaal talent en bedrijven die zich hier vestigen. Voorzieningen, bereikbaarheid en de woningmarkt staan onder druk en vragen om extra investeringen. Bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en regionale overheden blijven de noodzaak van goede voorzieningen bij de landelijke overheid aankaarten. Bovendien worden diverse pilots ingericht om door middel van slimme mobiliteitsoplossingen aan een betere bereikbaarheid van economische toplocaties te werken.

Agenda is uitstekend vertrekpunt

“De Brainport Agenda is een prachtig vertrekpunt voor de komende jaren,” aldus voorzitter Stichting Brainport John Jorritsma. “Hoe wij als regio samenwerken is uniek in de wereld. Wanneer je daar onze unieke high tech competenties bij optelt, zijn wij in staat om de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, te beantwoorden. Daar heeft iedereen die hier woont en werkt, baat bij. Door in te zetten op kansrijke technologie, te werken aan toekomstbestendig onderwijs en talent en onze competenties in te zetten om het welvaart- en regionale voorzieningenniveau op peil te houden, zorgen we ervoor dat we economisch sterk, veerkrachtig en welvarend blijven.”

“Een heel mooi en actueel voorbeeld is de samenwerking tussen Demcon, VDL ETG en een hele hoop andere bedrijven uit de regio tijdens de huidige gezondheidscrisis. Op het moment dat acute tekorten aan beademingsapparatuur dreigden, zetten zij gezamenlijk de schouders eronder en binnen vier weken waren de eerste beademingsapparaten klaar. Door de korte lijnen, het op elkaar ingespeeld zijn en onze unieke high tech competenties kunnen we in Brainport oplossingen vinden voor acute maatschapelijke uitdagingen..”