Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Omscholen- en bijscholen van medewerkers. Start nu!

Dat het coronavirus en alle maatregelen die daarmee gepaard gaan fikse consequenties hebben voor de arbeidsmarkt en onze manier van werken, staat als een paal boven water. Waar het kabinet in de eerste maanden van de crisis met kapitaalinjecties inzette op baanbehoud, wordt werkgevers nu ruimte gegeven voor herstructurering. Bovendien worden werkgevers die NOW aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren zich bij- of om te scholen zodat ze zijn voorbereid op de nieuwe economische situatie. Maar waar begin je als werkgever of werknemer? We zetten enkele intitiatieven en regelingen voor je op een rijtje dus grijp je kans en start nu!

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 juni 2020

Dat het coronavirus en alle maatregelen die daarmee gepaard gaan fikse consequenties hebben voor de arbeidsmarkt en onze manier van werken, staat als een paal boven water. Waar het kabinet in de eerste maanden van de crisis met kapitaalinjecties inzette op baanbehoud, wordt werkgevers nu ruimte gegeven voor herstructurering. Bovendien worden werkgevers die NOW aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren zich bij- of om te scholen zodat ze zijn voorbereid op de nieuwe economische situatie. Maar waar begin je als werkgever of werknemer? We zetten enkele intitiatieven en regelingen voor je op een rijtje dus grijp je kans en start nu!

Geschreven door Brainport Eindhoven

08 juni 2020


Brabant Leert 
Vanuit het motto ’een Leven Lang Ontwikkelen’ lanceerden diverse partnerorganisaties in Noord-Brabant: ‘Brabant Leert’. Brabant Leert is een online platform dat werkgevers en werknemers toegang biedt tot een breed aanbod van online cursussen. Deze worden aangeboden door online aanbieders, branche-organisaties en het beroepsonderwijs. Sommige tegen betaling, maar het gros van deze cursussen is gratis. Denk daarbij aan minicolleges van Fontys Hogeschool, een EHBO-cursus (of andere training voor de zorg) en technische bijscholingscursussen. ‘Brabant Leert’ blijft het aanbod continu vernieuwen en vergroten. De regionale leerwerkloketten zorgen voor online ondersteuning bij het vinden van de juiste cursus. VNO NCW betrekt werkgevers actief. 

Lees meer op Brabant Leert: https://www.brabantleert.nl/ 

Brabant Leert is een initiatief van: de Provincie Noord-Brabant, ServicepuntLeren en Werken, VNO NCW Brabant Zeeland, Edubookers, Noordoost Brabant Werkt, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, West Brabant werkt aan morgen, Skillstown en HIVE. 


Samen klaar voor de toekomst 
Ook in Brainport zijn legio mogelijkheden voor medewerkers die zich willen ontwikkelen of werkgevers die ontwikkeling willen stimuleren. Een overzicht van arbeidsmarkttrends, opleidingsaanbod en (zelf)tests vind je op: https://samenklaarvoordetoekomst.nl/ 


Make IT-work 
Ondanks de crisis is de verwachting dat de toekomstige vraag naar IT-professionals groot blijft. Fontys Hogescholen is begin dit jaar gestart met het omscholingstraject Make IT Work. Dit traject maakt het voor hoogopgeleiden zonder IT-achtergrond mogelijk zich om te scholen tot Software Engineer, Security Specialist of BI & Data Analytics Specialist op hbo-niveau en direct aan de slag te gaan bij een werkgever. Kandidaten worden via een assessment geselecteerd. Werkgevers en kandidaten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt op woensdag 16 september 2020. Wanneer de werkgever en kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist meedoen in de omscholing. Wilt u meer weten of deelnemen aan het traject? Stuur dan een mail naar MakeITWork@fontys.nl of bel met Renate van Oosten: 06 53184039. 

SLIM regeling 
De SLIM regeling is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die (mkb-)ondernemers financieel ondersteunt bij het up-to-date houden van de kennis van haar medewerkers. Er is 48 miljoen euro beschikbaar voor leren in het mkb. Voor de grootbedrijven in horeca, landbouw en recreatie is er apart nog eens 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. In september 2020 wordt een tweede aanvraagronde geopend. 

Crisis programma NL Leert door 
Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om zich bij- of om te scholen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing volgen en ontwikkeladviezen krijgen zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Een volledig overzicht van alle regelingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen