Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Financiële toekenning voor alle 26 projecten in Regio Deal Brainport Eindhoven

Met een laatste deelfinanciering voor het Muziekgebouw Eindhoven is het gelukt om alle geplande projecten in de Regio Deal Brainport Eindhoven tijdig toe te kennen. Brainport Eindhoven en de Rijksoverheid spraken af om voor eind 2021 26 projecten uit te werken als impuls voor het voorzieningenniveau, het aantrekken en ontwikkelen van talent en nieuwe maatschappelijke innovaties. In totaal vertegenwoordigen alle projecten een waarde van ruim 370 miljoen euro, die is samengesteld uit 130 miljoen euro aan Rijksmiddelen en 240 miljoen euro aan cofinanciering uit de regio.

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 december 2021

Met een laatste deelfinanciering voor het Muziekgebouw Eindhoven is het gelukt om alle geplande projecten in de Regio Deal Brainport Eindhoven tijdig toe te kennen. Brainport Eindhoven en de Rijksoverheid spraken af om voor eind 2021 26 projecten uit te werken als impuls voor het voorzieningenniveau, het aantrekken en ontwikkelen van talent en nieuwe maatschappelijke innovaties. In totaal vertegenwoordigen alle projecten een waarde van ruim 370 miljoen euro, die is samengesteld uit 130 miljoen euro aan Rijksmiddelen en 240 miljoen euro aan cofinanciering uit de regio.

Geschreven door Brainport Eindhoven

09 december 2021


Sterke regio’s dragen bij aan een veerkrachtige samenleving was de gedachte achter de Regio Deals die de landelijke overheid met dertig regio’s sloot. De Regio Deal Brainport Eindhoven behoorde bij de eerste drie van Nederland als financiële uitwerking van de mainportstatus van Brainport Eindhoven die was afgesproken in het regeerakkoord van het huidige kabinet. 130 miljoen ging naar de Brainportregio onder de voorwaarde dat bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden zelf zouden co-financieren. Drie-en-een-half jaar na het sluiten van de Regio Deal zijn alle projecten uitgewerkt en van de benodigde cofinanciering voorzien. Om de uitvoering van de projecten af te ronden is de komende vier jaar nog tijd. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar.

Innovaties met maatschappelijke impact

Brainport Eindhoven is bij uitstek een regio die met haar innovatiekracht antwoorden biedt op de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan. Daarom is vanuit de Regio Deal flink geïnvesteerd in bijvoorbeeld het ontwikkelen van slimme mobiliteitsconcepten,geïntegreerde fotonica, Eindhoven Engine en het oplossen van complexe stedelijke vraagstukken met het Urban Development Initiative. Eindhoven Engine is een kraamkamer voor innovatieprojecten waar bijvoorbeeld Carbyon uit voortkwam, een startup die machines maakt die direct CO2 uit de omgevingslucht afvangen.

Aantrekken en behouden van talent

Voor een kennisintensieve regio als Brainport is de aanwas en het behoud van goed gekwalificeerd talent essentieel. Daarom werd onder meer geïnvesteerd in het oprichten vanThe Gate -een one-stop-shop voor start-ups-, gingen 258 scholen in Brainport Eindhoven aan de slag met de internationalisering van het onderwijs en werden online campagnes gevoerd om internationaal talent aan te trekken die nodig zijn voor succesvolle innovatie.

Succesvolle projecten die bijdragen aan een onderscheidend voorzieningenaanbod

Om innovaties met maatschappelijke impact te kunnen ontwikkelen is niet alleen talent nodig, je wilt dat talent ook behouden en dat vereist een voorzieningenniveau dat onderscheidend is. Daarom is met de middelen uit de Regio Deal geïnvesteerd in aansprekende projecten zoals het realiseren van een Future Lab voor design en technologie in het Evoluon, de ontwikkeling van Vonk* Museum Park, samenwerkende regionale podia genaamd Wonka Podia, de herontwikkeling van Temporary Art Centre (TAC), het (door)ontwikkelen van Ateliers & Makerspaces, een investering in sportvoorzieningen zoals Area 51,Urban Sportpark Eindhoven en Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep en doorontwikkeling van succesvolle evenementen zoals GLOW, Dutch Technology Week, STRP en de World Design Embassies.

 

 

Een volledig overzicht van de projecten staat op de website.