Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Toekomstgerichte samenwerking tussen CultuurStation en Brainport

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 juli 2023

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 juli 2023

Leerlingen hun talent laten ontdekken en ontwikkelen. Daarin vinden CultuurStation en Brainport Development elkaar. Er wordt dan ook steeds vaker samengewerkt. Het doel? Leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin creatief en probleemoplossend vermogen en kritisch denken, onmisbare eigenschappen zullen zijn. Beppie Remmits (directeur CultuurStation) en Lianne van den Wittenboer (programmamanager Onderwijs bij Brainport Development) vertellen er meer over in dit interview;  ‘We gunnen het leerlingen om hun technisch en creatief talent te ontdekken.’
 

Het team Onderwijs van Brainport Development zet zich onder meer in om techniek te promoten binnen het onderwijs. Wat doet CultuurStation in een notendop?

Beppie: ‘CultuurStation wil alle leerlingen in de gemeente Eindhoven de kans op een culturele ontwikkeling bieden in samenhang met andere vakken. Wij bouwen daarom bruggetjes tussen de school en vakdocenten of culturele instellingen, helpen bij de verankering van kwalitatief cultuuronderwijs én zijn een kenniscentrum voor docenten die zich willen verdiepen.’

Lianne: ‘Beppie en ik spreken elkaar regelmatig zodat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Eigenlijk kun je stellen dat we eenzelfde doel nastreven. Leerlingen in het basis-, voortgezet onderwijs en het mbo de kans geven hun technisch en creatief talent te ontdekken, voordat ze een keuze gaan maken voor een vervolgopleiding. Een keuze die vroeg moet worden gemaakt, en zeker niet voor het leven hoeft te zijn. Waar leerlingen uiteindelijk ook terecht gaan komen, wat hen enorm gaat helpen is het vermogen om creativiteit in te zetten om probleemoplossend te werken.’


In de Brainportregio zijn de technische beroepen talrijk én zeer divers. Wat maakt dat de samenwerking met creatieven en de inzet van artistiek creatief vermogen daarbij van belang is?

Lianne: ‘Door hun verbeeldingskracht en kritische blik laten creatievelingen ons op een andere manier kijken naar technologische mogelijkheden. De huidige vraagstukken zijn zo complex,  dus andere, creatieve, invalshoeken en denkrichtingen dragen hierin zeker bij aan  mogelijke oplossingen.’

Beppie: ‘Kunstenaars en ontwerpers gebruiken op hun beurt technologie als tool, maken interactieve technologische installaties of gebruiken kunst om kritische vragen te stellen over bijvoorbeeld privacy of datagebruik. We kunnen er dus niet omheen dat techniek en creativiteit niet zonder elkaar kunnen.’


Dat is mooi om te horen: techniek en creativiteit gaan hand-in-hand. Waar zien jullie kansen voor bedrijven, voor de arbeidsmarkt?

Lianne: ‘Bedrijven opereren altijd vanuit een probleem dat moet worden opgelost. Dat vraagt om creatief denken, mensen opzoeken, crossovers. We vragen tegenwoordig: hoe denk jij? Wat vind jij? Hoe zie jij een proces? We zetten in op kritisch denkvermogen, typisch een kwaliteit van creatieve mensen.’

Beppie: ‘Outside the box denken levert innovatie op. Daar zit de kracht van onze samenwerking. Creatievelingen weten niet meteen waar het naartoe moet. Dat is een mooie aanvulling op echte techneuten, die van een beginpunt naar een einddoel werken. Als we creatief vermogen aanzetten, verbetert dat ook de technische oplossingen.’


Hoe ziet jullie samenwerking er in de praktijk uit?

Beppie: ‘We hebben onlangs gezamenlijke lesbrieven gemaakt. De opdracht vanuit DAF was: hoe zit de auto van de toekomst technisch in elkaar? Maar ook: hoe ziet die auto er dan uit? Op het snijvlak van technologie en kunst werken steeds meer kunstenaars. We willen beiden de leerlingen laten ervaren dat je creativiteit nodig hebt om die verbinding tot stand te brengen. Daarnaast kunnen docenten bij CultuurStation terecht voor lesmaterialen voor het vak ‘Kunst en Technologie.’

Lianne: ‘Voor het project Maatschappelijke Diensttijd dachten we samen met anderen na over mogelijke projecten voor de jongeren. Daarin kunnen techniek en kunst elkaar raken. En wat dacht je van het Kennisfestival op 25 januari 2024? Het onderwerp is technologie en onderwijs. Met als een van de thema's Kunst & technologie in het onderwijs. Kortom: onze samenwerking is écht van belang én relevant!


-----


Wil je verder praten over dit onderwerp, of wil je meer informatie over de projecten en programma’s van Brainport Development en/of het CultuurStation?

Neem dan contact op met Lianne (e-mailadres: l.vdwittenboer@brainportdevelopment) of Beppie (e-mailadres: beppie.remmits@cultuurstation.nl)